Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ : ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕΤΕΤΡΑΠΗ ΣΕ ...''ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ''! (άρθρο)

               (φωτό 1973 από kastellia.gr)
Πρόκειται περί θαύματος!...

   Δεν εξηγείται με άλλον τρόπο!  Όταν σε ένα παλαιό κτίριο, το οποίο αποτελείται από 4 (τέσσερις) αίθουσες, δυο μικρούς διαδρόμους κι ένα γραφείο, μόνον με θαύμα θα ήταν δυνατόν να καταμετρηθούν 800 (οκτακόσια) ηλεκτρικά τεμάχια (πρίζες, διακόπτες, ασφάλειες κ.λ.π.) από την Υπηρεσία της Δημοπράτησης του έργου και στην θέση των να ''χωρέσουν'' 977,80 (εννεακόσια εβδομήντα επτά και 80 εκατοστά!...) καινουργή τεμάχια!...
Είναι θαύμα, ή δεν είναι;
Η αναφορά μας είναι για το παλαιό (και μικρό) Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητος Καστελλίων της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών, η ''βελτίωση'' του οποίου, εκόστησε με την έκπωση 243.313,43 ευρώ και περιγράφεται αναλυτικότατα, μαζί και με άλλα πολλά και άκρως ενδιαφέροντα μικρο-θαυματάκια, στην προχθεσινή και εκτενέστατη επιστολή του Δημητρίου Μπάκα, προς το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητος.
Παρέλαση!...

Το μόνον το οποίο θα επισημάνουμε εμείς είναι το ότι, το ''έργον'' ενεκρίθη το 2003 από τον τότε Δήμαρχο του τέως Δήμο Γραβιάς Αθανάσιο Μανανά και επιστοποιήθη το 2014 (μετά από 11 έτη), ολίγες ημέρες προ της αλλαγής της Δημοτικής Αρχής στον Δήμο Δελφών, από τον υπηρεσιακό Δήμαρχο (λόγω της παραιτήσεως του Ν.Φουσέκη), ο οποίος επίσης ήταν ο Αθανάσιος Μανανάς.

  Τώρα, κάποιος θα πρέπει να ''περπατήσει'' επάνω στην θάλασσα, προκειμένου να απαντήσει στον συντάκτη της επιστολής.  Δηλαδή, να κάνει κάποιο θαύμα, προκειμένου να πείσει τους ''περίεργους'' κατοίκους αυτού του Δήμου, για το ''καλώς έχειν'' του έργου.  Π.χ., να μας ''κουφάνει'' όλους...

**************************************************ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ                                                                           ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 10-12-2015

Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 20Α

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            ΠΡΟΣ

ΤΗΛ. 6948174206                                              TΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τ.Κ. 14122                                                            ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΦΩΝ


                                                            Κοινοποίηση: κ. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣΘέμα: Η αποπεράτωση του έργου του κτιρίου του πρώην δημοτικού Σχολείου

Καστελλίων.ΚύριοιΣτις 29 Αυγούστου 2015 έγινε συνέλευση κατοίκων της τοπικής Κοινότητας Καστελλίων. Η συνέλευση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3852/2010 και κρατήθηκαν πρακτικά.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέλευση ήταν και το παραπάνω. Χαρακτηριστικό ήταν ότι το λόγο για το θέμα έλαβαν πολλοί κάτοικοι του χωριού και έβαλαν πολλά ζητήματα. Στο κείμενο των πρακτικών της Συνέλευσης αυτό δεν αποτυπώνεται στο ελάχιστο. Δηλαδή:

 1. Δεν αναφέρεται στα πρακτικά ότι κάτοικοι έλαβαν το λόγο και πως τοποθετήθηκαν.
 2. Αντιγραφή από τα πρακτικά:

Α. Ο πρόεδρος του Τ.Σ. είπε: εκκρεμούν ακόμη εργασίες. Με απόφαση του Τ.Σ. έχουν ζητηθεί στοιχεία, κάποια από τα οποία ελήφθησαν. Θα πρέπει το έργο αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν.

Β. Ο κ. Αντιδήμαρχος είπε: θα ζητηθούν εγγράφως αναλυτικά στοιχεία του έργου και θα δούμε το όλο θέμα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Γ. Απόφαση της Γ. Σ. Να αποπερατωθεί το έργο του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων με άμεση εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών βάσει της μελέτης και τις οποίες οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου γνωρίζουν.Για την αποκατάσταση της αλήθειας θα σας υπενθυμίσω τι εγώ πρότεινα στη Γ.Σ.. Προτάσεις που ενισχύθηκαν από όλους τους ομιλητές και πάρθηκαν αποφάσεις.

Αφού σαν γνωρίσω κάποια στοιχεία του έργου και επισημάνω κάποιες παρατηρήσεις που απεκόμισα από την ανάγνωση του 3ου λογαριασμού του έργου με ημερομηνία 14/8/2014, ο οποίος έφθασε στα χέρια μου μέσω του προέδρου του Τ.Σ., θα επανέλθω στις προτάσεις που σας είχα κάνει παλαιότερα. Τις ίδιες προτάσεις που έκανα στη Γ.Σ. και τελικά έγιναν ομόφωνα δεκτές.

Στοιχεία και παρατηρήσεις.

 1. Ο τίτλος του έργου ήταν και είναι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ». Είναι προφανές ότι ο τίτλος αφορά την ουσία του έργου που θα παραδοθεί.
 2. Το πρακτικό της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία εγκρίθηκε πριν δεκατρία χρόνια με την 16-01-2003/1241 απόφαση της Δ/νσης ΤΟΠ. ΑΥΤΟ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ.
 3. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, δεν αναφέρεται στο 3ο Λογαριασμό Πιστοποίησης Εργασιών.
 4. Τα ποσό που εγκρίθηκε αρχικά ήταν 267.348,47 € + ΦΠΑ 50.796,21€, ήτοι συνολικά 318.144,68 €.
 5. Η προσφερθείσα έκπτωση ήταν καθ΄ ομάδες από 52 έως 53%
 6. Με τον 2ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) η εγκριθείσα δαπάνη αυξήθηκε στο ανώτερο δυνατό όριο, σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή στα 243.313,43 €.
 7. Ο πιστοποιηθείς 3ος Λογαριασμός Πιστοποίησης Εργασιών, δεν αναφέρεται και σαν ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δεν γνωρίζουμε με τι ΕΝΤΟΛΗ έγινε η πληρωμή του.
 8. Ο 3ος Λογαριασμός πιστοποιείται στις 14/8/2014, ελάχιστες ημέρες πριν την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής και Δήμαρχο το ίδιο πρόσωπο με το Δήμαρχο που δημοπράτησε το έργο.
 9. Στον πίνακα εγγυητικών επιστολών, δεν αναφέρεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου. Αυτό προϋποθέτει την οριστική παραλαβή του έργου και λήξη του χρόνου εγγύησης.
 10. Στον πίνακα εγγυητικών επιστολών αναφέρεται ότι: «με την απόφαση Αρ. Πρωτ. 28871/13-08-14 μειώνονται στο σύνολό τους οι εγγυητικές κρατήσεων 5%».
 11. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 η παραπάνω απόφαση προϋποθέτει ότι έχουν γίνει και έχουν υπογραφεί όλες οι αναλυτικές επιμετρήσεις των πληρωτέων εργασιών του έργου και έχουν υπογραφεί όλα τα αντίστοιχα Π.Π.Α.Ε. (Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών) με ημερομηνία προγενέστερη της απόφασης.
 12. Ο 3ος Λογαριασμός έφθασε στο Κοινοτικό Κατάστημα Καστελλίων με μαυρισμένες και άρα μη αναγνώσιμες τις γραμμές, που αναφέρεται το τι είναι το καθένα και τι αντιστοιχεί σε κάθε στήλη.
 13. Προκαλούν εντύπωση οι φουσκωμένες αρχικές ποσότητες της μελέτης του έργου. Γι αυτό το λόγο θεωρώ πως, ή πολλές από αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν καθόλου, ή αυξήθηκαν περισσότερο επιλεκτικά. Παρατηρούνται αυξομειώσεις όπως + 200% σε επιλεγμένες εργασίες, ή μηδενισμού τεράστιων ποσοτήτων προβλεπόμενων εργασιών!

Αλλά εκείνο που εγώ δεν μπορώ να εντοπίσω είναι που εκτελέστηκαν εργασίες με πολύ μεγάλες ποσότητες. Θα εκτιμούσα αν με βοηθούσατε να τις εντοπίσω.

Παραδείγματα.

α. Καθαίρεση στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα. Από προβλεπόμενα 100m3, εκτελέσθηκαν σύμφωνα με το λογαριασμό και πιστοποιήθηκαν 212,21 m3 Που καθαιρέθηκαν;

β. Καθαίρεση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα: από προβλεπόμενα 100 m3 εκτελέσθηκαν και πιστοποιήθηκαν 331,10 m3 . Που;

γ. Καθαίρεση λιθοδομών από προβλεπόμενα 220,0 m3 πιστοποιήθηκαν 331,10 m3

δ. Καθαίρεση ανωδομών από λιθοδομές ή πλινθοδομές από 105,0 m3 πιστοποιήθηκαν 106,40 m3 Δηλαδή η καθαίρεση των τσιμεντόλιθων της περίφραξης ήταν 437,50 m3 . δηλαδή περίπου 2 m3 ανά μέτρο περίφραξης. Είχαμε τέτοια περίφραξη και γιατί τη χαλάσαμε;

ε. Προμήθεια και διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 από 160,0 m3 προβλεπόμενα πιστοποιήθηκαν 287,04 m3 (που διαστρώθηκαν;)

στ. Καθαίρεση συρματοπλέγματος: από προβλεπόμενα 1000 m2 (που ήταν αυτά;) πιστοποιήθηκαν 393,0 m2.

ζ. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος από 1150,0 m2 (που ήταν αυτά;) εκτελέσθηκαν μηδέν. Που προβλέπονταν αυτά;

η. Καθαίρεση επιχρισμάτων από μηδέν πιστοποιήθηκαν 850,0 m2 (που;)

θ. Επιχρίσματα τριπτά ή σπυρωτά ή σαγρέ προβλέπονταν 2.600,00 m2 εκτελέσθηκαν μηδέν.(πραγματικά τι είχαν σκοπό να σοβατίσουν;)

ι. Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά προβλέπονταν 1.140,0 m2 πιστοποιήθηκαν 1.270,88 m2 . Απορίες: ενώ δεν προβλέπονταν καθαιρέσεις επιχρισμάτων που προβλέπονταν τα 1.140,0 m2 και εφ΄ όσον καθαιρέθηκαν 850 m2 επιχρισμάτων, που έγιναν τα υπόλοιπα μέχρι τα 1.270,88 m2;

Αυτή η αναντιστοιχία συνεχίζεται σε πάρα πολλές εργασίες, δεν θα αναφέρουμε προς το παρών άλλες μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία που ζητάμε αλλά δεν μπορώ να μη αναφέρω την με αρ. τιμ. 25 εργασία. Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης με αρχική ποσότητα 800 τεμάχια και πιστοποιημένα και πληρωθέντα 977,80 τεμάχια. Που υπήρχαν όλα αυτά, αφού αποξηλώθηκε ο σοβάς αυτά αποξηλώθηκαν ξεχωριστά και πως μετρήθηκε το 0,80 του τεμαχίου;

 1. Πως βελτιώνεται ο πολυχώρος πληροφορικής από το γεγονός ότι ενώ αρχικά προβλεπόταν η αντικατάσταση της κεντρικής θέρμανσης τελικά έγινε μόνο η αποξήλωση της.
 2. Τα προϊόντα καθαιρέσεων ποτέ δεν απομακρύνθηκαν από τον εργολάβο αλλά από προσωπική εργασία των κατοίκων, μην αντέχοντας άλλο την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση, αλλά αφού είχαν πληρωθεί στον εργολάβο.
 3. Οι εργασίες των πλακοστρώσεων δεν είχαν ολοκληρωθεί όταν εγκρίθηκε ο λογαριασμός (μήπως έχουν ολοκληρωθεί τώρα;). Ξεκίνησαν όταν άρχισαν οι διαμαρτυρίες.
 4. Το έργο παρουσιάζει πάρα πολλές κακοτεχνίες σε πολλές εργασίες. Όπως γνωρίζεται και όπως αναφέρθηκε στη Γ.Σ. (αρμολογήματα, ποδιές, υγρασίες, μισοτελειωμένες εργασίες κ.λ.π.) με πιο προκλητική αυτή, που για πρώτη φορά μετά 85 χρόνια το κτίριο κατακλύσθηκε από νερά τον περασμένο χειμώνα.
 5. Η επισκευή της συγκεκριμένης κακοτεχνίας έγινε με χρήματα που ο Δήμος διέθεσε και όχι ο εργολάβος.
 6. Για να δικαιολογηθούν τα χρήματα αυτά οδηγήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο (αλήθεια με τίνος πρόταση και ευθύνη) να πάρει «Μαϊμουδένια» απόφαση (συνεδρίαση 29-4-2015) για τάχα χρηματοδότηση εκδηλώσεων στα Καστέλλια για την Πρωτομαγιά. Εκτός αν έγιναν εκδηλώσεις και δεν τις καταλάβαμε. Έχει σημασία και ποιες παρατάξεις ψήφισαν αυτή την απόφαση.
 7. Το Τ.Σ. από το 2003 έως σήμερα ποτέ δεν ενημέρωσαν τους κατοίκους τι γίνεται, τι πρόκειται να γίνει και γιατί επικρατεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.
 8. Σε επιστολή μου με αρ. πρωτ. 8027/6-4-2015 προς το Τ.Σ. Καστελλίων με θέμα την αξιοποίηση ακινήτων της Τ.Κ. Καστελλίων, την οποία με την ευκαιρία να σημειώσω ότι την έχετε αγνοήσει και παρά την απόφαση της Γ.Σ. για άμεση συζήτησή της, σας τόνιζα ότι: «Είναι αδιανόητο να ξεκινάει ένα έργο για τη βελτίωση και ανάδειξης μιας περιουσίας του Δήμου, να διατίθενται χρήματα του Δημοσίου για την κατασκευή ενός συγκεκριμένου έργου για συγκεκριμένη χρήση και να παρατιέται αυτό σε άθλια κατάσταση μετά δεκατρία χρόνια και κανείς να μην θυμάται γιατί πληρώθηκαν τα χρήματα από τον πολίτη αυτής της χώρας, γιατί τα χρήματα πληρώθηκαν. Πέρα από τις πολιτικές ευθύνες των διοικούντων υπάρχουν και αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε εμπλεκόμενο». Επίσης διατύπωνα την πρόταση: Σε Γ.Σ. των κατοίκων να καλεστούν ο επιβλέπων μηχανικός με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που επιβλέπει το έργο της συντήρησης του σχολείου, για ενημέρωση της πορείας του έργου και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για να ενημερώσουν για τις αποφάσεις τους σχετικά.
 9. Εκείνο το διάστημα, μετά από χρόνια, δραστηριοποιήθηκαν κάποιοι να πραγματοποιήσουν τα αρμολογήματα στις πλακοστρώσεις αφήνοντας όμως πολλά σημεία επικίνδυνες εκκρεμότητες. Πριν λίγες μέρες τοποθετήθηκε και η περίφραξη.
 10. Αυτή τη στιγμή δεν εκκρεμεί τυπικά καμιά εργασία που να έχει ανεκτέλεστη ποσότητα. Εκκρεμούν όμως το πλήθος των κακοτεχνιών που πρέπει να κατασκευαστούν σχεδόν από την αρχή. Όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν – συζητήθηκαν στη Γ.Σ. των κατοίκων και πολλοί ομιλητές επεσήμαναν τις κακοτεχνίες και τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν.

Επειδή από τα στοιχεία του 3ου λογαριασμού που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν μπορεί να βγει ολοκληρωμένο συμπέρασμα ούτε να κάνει την εξεταστική επιτροπή η Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε στην συνεδρίασή της (όσο και αν αποσιωπάτε στα πρακτικά της):

Α. Το Τ.Σ. να αναζητήσει επίσημα και γραπτά να έρθει στο κοινοτικό κατάστημα όλος ο φάκελος του έργου ή αντίγραφό του, τον οποίο να διαθέσει στους κατοίκους για ενημέρωσή τους. Αν δεν είναι πρόσφορο να έρθει όλος ο φάκελος να έρθουν οπωσδήποτε τα παρακάτω, που περιέχονται σ΄ αυτόν, αρμοδίως θεωρημένα.

1 Σύμβαση του έργου, χρόνος περαίωσης, αντίγραφο εγγυητικής καλής

εκτέλεσης του έργου.

2 Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων και τροποποιήσεις αυτής.

3 Τεχνική έκθεση, πρόγραμμα εργασιών, τροποποιήσεις αυτού.

4 Αρχικός προϋπολογισμός.

5 Αναλυτικό τιμολόγιο

6 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου.

7 Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

8 1ος συγκριτικός πίνακας και αιτιολογική έκθεση αυτού.

9 2ος συγκριτικός πίνακας και αιτιολογική έκθεση αυτού

10 Απόφαση μείωσης και επιστροφής εγγυητικών

11 Π.Π.Α.Ε. και αναλυτικές επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν.

12 Παρατάσεις χρόνου περαίωσης του έργου. Αποφάσεις και εγκρίσεις

αυτών.

13 Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου (αν υπάρχει)

14 Τελευταίος λογαριασμός

15 Ποιοτικά στοιχεία υλικών – εργασιών αποτελέσματα δοκιμών από

αναγνωρισμένα εργαστήρια

16 Σχετική αλληλογραφία υπηρεσίας – εργολάβου

17 Άλλες αποφάσεις της επίβλεψης ή του κυρίου του έργου αν υπάρχουν.

Β. Το Τ.Σ. να καλέσει συγκέντρωση των κατοίκων στην οποία να συμμετέχουν: Ο διευθυντής της υπηρεσίας, οι επιβλέποντες μηχανικοί, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και αν είναι δυνατόν και ο Δήμαρχος στην οποία

α) Να αναλυθεί το θέμα και να δοθούν εξηγήσεις για τη μακροχρόνια καθυστέρηση του έργου.

β) Να διευκρινισθεί και να αποδειχθεί ότι οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση του έργου και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες.

γ) Να διαπιστωθεί αν οι εργασίες που πληρώθηκαν είναι αυτές που πραγματοποιήθηκαν

δ) Να δρομολογηθούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης κακοτεχνιών

ε) Να οριστικοποιηθούν κα να δρομολογηθούν οι εναπομείναντες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του.

Με την επιστολή μου σήμερα σας προτρέπω να ασχοληθείτε άμεσα με το θέμα και να πραγματοποιήσετε τις αποφάσεις της Γ.Σ. Η αναγραφόμενη «απόφαση» στα πρακτικά της Γ.Σ. δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματική. Και βέβαια βιάζει η αποπεράτωση του έργου, αλλά επίσης βιάζει επιτέλους η ενημέρωση, ο έλεγχος από όλες τις απόψεις και η διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών που έγιναν. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια στο έργο σας.Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΥΓ1: Τα στοιχεία της παραγράφου (Α) ζητήθηκαν από τη δημοτική σύμβουλο κα Γιώτα Κασούτσα, η οποία ήταν παρούσα στη Γ.Σ., από τις 9-9-2015 με έγγραφο της στο Δ.Σ. και δεν της έχουν δοθεί ακόμη.

ΥΓ2: Αν σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν έρθουν τα στοιχεία στο κοινοτικό κατάστημα σας ενημερώνω ότι θα ζητήσω εισαγγελική συνδρομή για τη λήψη τους.

ΥΓ3: Την επιστολή μου αυτή θα δημοσιοποιήσω και θα ακολουθήσουν και άλλες για τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν στη Γ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου