Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ : ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ

Ιτέα 17/12/2015


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. 300/13-10-14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 361/23-9-2015 απόφαση, αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).
Δικαιούχοι είναι όσοι ανήκουν στις κατωτέρω κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλλουν στα γραφεία της Δ.Ε. Ιτέας (2ος όροφος) σχετική αίτηση στην οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός υδρομέτρου, φωτ/φο λογαρισμού της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα κατωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά :

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΡΟΙ
Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Πρόνοια της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
  2. Πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. (Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Δ.Ε. Ιτέας (2ος όροφος-τηλ. 22653-51119) ή στη «Δι@ύγεια) ΑΔΑ: 7ΚΟ6Ω9Θ-ΨΑΗ και ΑΔΑ: ΒΙΨ0Ω9Θ-Π2Ω.

Η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου