Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑμΕΑ


                             Άμφισσα, 18/12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
 
Ταχ. Δνση : Άμφισσα Γιδογιάννου 31
Ταχ. Κώδικας : 33100
Πληροφορίες :
Τηλεφ. : 2265 350656
Fax : 2265 028738
E-mail : k.michos@pste.gov.gr
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκίνησε από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2016 η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Η ανανέωση γίνεται από την υπηρεσία στη διεύθυνση Γιδογιάννου 31, Άμφισσα και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι:
  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την Υπηρεσία)
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α. όπου αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και να αναφέρεται και η διάρκεια αυτής της απόφασης από τα Κ.Ε.Π.Α (φωτοτυπία)
  3. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και
  4. Βιβλιάριο υγείας-ασθενείας σε ισχύ προκειμένου να σφραγιστεί από την Υπηρεσία.
Για τους νέους δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω συν δύο (2)
πρόσφατες φωτογραφίες.

   Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της υπηρεσίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας καθώς και στο τηλέφωνο 2265 350 532.

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΜΙΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου