Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΑ.


Πλουραλισμός...

   Από όλα τα ''καλά'' περιλαμβάνει το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, όπως περιγράφονται στην αναδημοσιευόμενη πιο κάτω, πρώτη πρόσκληση για την σύγκλησή του.  Από αναμορφώσεις και (πολλές) εγκρίσεις, έως παραλαβές και συζητήσεις επί έργων.  Μέχρι και η χωμάτινη παράπλευρη οδός στον χείμαρρο ''Σκίτσα'' θα ασφαλτοστρωθεί και θα γίνει ...λεωφόρος.  Εκείνα δε τα 250 μέτρα στην θέση ''Καρπάκι'' επί της άνευ κυκλοφορίας επαρχιακής οδού από το  Κλειστό Γυμναστήριο Αμφίσσης  έως την Βίνιανη, έχουν ''στοιχειώσει''.  Και είναι λογικό, διότι, 350.000 ευρώ είναι αυτά για ένα έργο στηρίξεως 250 μέτρων της οδού, άρα χρειάζονται και 3-4 παρατάσεις για την ολοκλήρωσή του.

   Εμείς όμως παρατηρήσαμε το υπ' αριθμόν 16 θέμα στην Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων ''Έγκριση 1ου ΑΠΕ & ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ'' και εκφράζουμε την απορία μας :
   -  Μήπως μαζί με αυτό το έργο στην ίδια εγκεκριμένη μελέτη, επεριελαμβανόταν και η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου της Ιτέας προϋπολογισμού 215.000 ευρώ;...   
Λέμε, μήπως.  Διότι, παρ' ότι οι άνθρωποι του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας, αναζητούν τον σχετικό φάκελλο στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, εν τούτοις, αυτό το εγκεκριμένο από καιρού έργο και ο περιέχων τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα φάκελλός του, αγνοούνται...

Ερώτηση κάνουμε.  Υπάρχει περίπτωση να απαντηθεί;...
Ιτέα είναι αυτή, δεν είναι η ''Σκίτσα''...

************************************************


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Άμφισσα 04 / 12 /2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                      ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αριθ. πρωτ. 31034
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ, ε) Περιφερειακούς Συμβούλους.

Παρακαλούμε όπως στις 9 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (15η αναμόρφωση) (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 2. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & Αποχέτευσης α) Δ.Ε. Άμφισσας β) Δ.Ε. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 3. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ» (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η/Φ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 18/2010). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ.ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 175596. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 10. «Μεταφορά πιστώσεων από έργα που δεν έχουν εκτελεστεί, για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών» (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS 376765. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 13. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄MIS 217092. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 14. Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 15. Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ ΚΑΙ Ν.Α. ΜΑΡΓΕΛΟΥ» (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και τελικού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 20. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 21. Καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΙΤΣΑ» . (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 22. Λήψη απόφασης σχετικά με τον δρόμο Άμφισσας – Βίνιανης, κατόπιν αιτήματος πολιτών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
 23. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 24. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο θέση ΝΕΡΑΪΔΩΛΑΚΩΜΑ Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
 25. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος)
 26. Κατανομή της τέταρτης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2015,συνολικού ποσού 71.520,00€, από τα οποία τα 1.092.28€ θα δοθούν για την δαπάνη του σχολικού τροχονόμου για το α΄και β΄εξάμηνο του 2015. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος)
 27. Επί αιτήματος ιδιοκτητών Εργατικών Κατοικιών Νο2 αναφορικά με απόδοση Τελών Ακίνητης Περιουσίας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ


1 σχόλιο:

 1. όλα τα έργα που αναφέρονται στην πρόσκληση γιά μιά ακόμα φορά, είναι της Δημαρχίας Φουσέκη. Μαθαίνω ότι ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το Λαογραφικό Μουσείο του Χρισσού. Και αυτό ο Φουσέκης τους το παρέδωσε σχεδόν έτοιμο. Τα έργα όμως της περιόδου Φουσέκη (Αποχέτευση Κίρρας, Δημιουργία ΧΥΤΥ, οικία Πανουργιά κλπ.) τελειώνουν. Γιά να δούμε...Θα δούμε τίποτα δικό τους; Χλωμό το βλέπω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή