Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ : ΚΑΘΑΡΣΗ!...ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ο.Υ. ΆΜΦΙΣΣΑΣ γνωστοποιεί ότι προτίθεται να αναθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 τον καθαρισμό του κτιρίου της σε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού κτιρίων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έτος 2016.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την ενημέρωσή τους (τεχνικές προδιαγραφές, πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υλοποίηση του έργου κλπ.) όπως επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 (Πληροφορίες κος Μανώλης Βασίλειος , τηλέφωνο επικοινωνίας 22650 72202).


Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015


Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.
ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου