Σάββατο 11 Μαΐου 2013

ΔΕΝΔΙΑΣ vs ...WIKIPEDIA !!...

Αντιγραφή από το ''Χωνί''
Αν είναι δυνατόν!!!...
************************************************


Παγκοσμίως... ρεζίλι: ο λόγος του Δένδια στη Νέα Υόρκη ήταν... copy paste από το wikipedia!

Παγκοσμίως... ρεζίλι: ο λόγος του Δένδια στη Νέα Υόρκη ήταν... copy paste από το wikipedia!
Είναι δυνατόν Υπουργός να μιλήσει σε Πανεπιστήμιο και ο λόγος του να είναι... κακή αντιγραφή από το ίντερνετ; Είναι. Αν μιλάμε για το Νίκο Δένδια...

Ο Έλληνας Υπουργός Δημόσιας Τάξης μίλησε στο John Jay College του Criminal Justice of City University of New York.

Το Pressproject αποδεικνύει ότι ο λόγος του ήταν κακή αντιγραφή από το... wikipedia. Καμαρώστε...
Legend

__Copy-Paste
__Rewriting
__Copy mistake
Dendia's speech part 3Wikipedia:Rule of law
The rule of law is the “supremacy of regular power as opposed to arbitrary power”. The phrase can be traced back to the 17th century, and it was popularized in the 19th century by British jurist A. V. Dicey. Even earlier the phrase “Not under man but God and Law” was attributed to the British jurist Henry of Bracton while the concept was familiar to ancient philosophers as well.
Aristotle wrote that “Law should govern.” as well as “The only stable state is the one in which all men are equal before the law”. Rule of law implies that every citizen is subject to the law. It stands in contrast to the idea that the ruler is above the law, for example by divine right.
In its general sense, the phrase can be traced back to the 16th century, and it was popularized in the 19th century by British jurist A. V. Dicey. The concept was familiar to ancient philosophers such as Aristotle, who wrote "Law should govern".[4] Rule of law implies that every citizen is subject to the law. It stands in contrast to the idea that the ruler is above the law, for example by divine right.
[...]
Bracton saith, quod Rex non debed esse sub homine, sed sub Deo et lege (That the King ought not to be under any man but under God and the law.)."
[...]
The lead definition given by Black's is this: "A substantive legal principle", and the second definition is the "supremacy of regular as opposed to arbitrary power".
Schematically man can say that the rule of law is a system in which the following four universal principles are upheld:
o The government and its officials and agents are accountable under the law.
o The laws are clear, publicized, stable and fair, and protect fundamental rights, including the security of persons and property.
o The process by which the laws are enacted, administered, and enforced is accessible, efficient, and fair.
o Justice is delivered by competent, ethical and independent representatives and neutrals, who are of sufficient number, have adequate resources, and reflect the makeup of the communities they serve.
As used by theWorld Justice Project, a non-profit organization committed to advancing the rule of law around the world, the rule of law refers to a rules-based system in which the following four universal principles are upheld:[56]
1. The government and its officials and agents are accountable under the law;
2. The laws are clear, publicized, stable, fair, and protect fundamental rights, including the security of persons and property;
3. The process by which the laws are enacted, administered, and enforced is accessible, fair, and efficient;
4. Access to justice is provided by competent, independent, and ethical adjudicators, attorneys or representatives, and judicial officers who are of sufficient number, have adequate resources, and reflect the makeup of the communities they serve.
Nowadays it is safe to say that the rule of law ultimately comes down to a principle of governance in which all persons, institutions and entities—including the State itself—areaccountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated—and which are consistent with international human rights norms and standards.
TheSecretary-General of the United Nationsdefines the rule of law as:[47]
a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards.

  *****************************************************
 Ακολουθούν 3 σελίδες με αντίστοιχη αντιπαραβολή γραπτών Δένδια-Wikipedia με το σκηνικό να επαναλαμβάνεται!!!... Είναι δυνατόν;... Ο Πραιτωριανός Δένδιας;...Χωρίς αιδώ;...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου