Πέμπτη 16 Μαΐου 2013

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΚΙΡΡΑΣ : ΟΛΑ ΚΑΛΑ!


Ανακουφίστηκε ...η Κίρρα!
Ανέλαβε ο Τεχνικός Σύμβουλος 
για την αποχέτευσή της!

   Υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 12713/10-5-2013  Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσίας πρός τον Δήμο Δελφών, από την Σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων ''Γεώργιος Ν. Φράγκος - Sigma Μελετών Α.Ε.'', της οποίας αντικείμενο είναι η επιστασία και ο έλεγχος του έργου : ''Ολοκλήρωση Αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Κίρρας - Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας''.
   Σήμερα εξέδωσε και το σχετικό διθυραμβικό Δελτίο Τύπου ο κος Δήμαρχος, ενώ έχει προηγηθεί  και η ανάρτηση στο diaygeia.gov, με στοιχεία ΑΔΑ : ΒΕΝΥΩ9Θ-ΥΨΣ.  Η Σύμβαση υπεγράφη από τον Δήμαρχο κο Ν. Φουσέκη και από τον εκπρόσωπο της Σύμπραξης κο Γεώργιο Ν. Φράγκο και το ποσό της αμοιβής είναι 63.845 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (σύνολο 78.529.35 ευρώ).  
   Όλα αυτά όμως, είναι πλέον ιστορία, είναι το πρόσφατο βήμα μας για το μέλλον, όπως θα έλεγε και ο ποιητής.  Αξίζει όμως να σταθούμε σε κάποιες ''λεπτομέρειες'' από αυτήν την ιστορία, της οποίας το παρόν δεν προδικάζει αίσιο μέλλον, ενώ το παρελθόν της, όντως έχει σχέση με ...αποχέτευση.

Λεπτομέρεια 1.     Η Σύμπραξη των 2 Μελετητικών Γραφείων έχει κοινή έδρα, κοινά γραφεία, κοινά τηλέφωνα και κοινό e-mail : Κορίνθου 293 Πάτρα, τηλ. 2610-222616, fax  2610-225259 και  e-mail: info@sigmaeng.gr  και ιδιοκτήτες των 2 επιχειρήσεων είναι ο κος Γεώργιος Ν. Φράγκος και ο κος Σπύρος Φράγκος.  Πρόκειται δηλ. για μιά οικογενειακή πολυεταιρειακή  επιχείρηση.
Λεπτομέρεια 2.     Προ ολίγων μηνών μετά από αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών και ενώ εκκρεμμούσε η δημοπράτηση του υποέργου ''Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Κίρρας'', διεπιστώθη ότι υπήρχαν λάθη στην επί του εδάφους μεταφορά των δεδομένων της Προμελέτης του έργου, η οποία όμως Προμελέτη ήταν εγκεκριμένη και χάριν αυτής, εντάχθηκε με ενέργειες  της Περιφέρειας ολόκληρο το έργο στο ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΠΕΡΑΑ.  Σε επικοινωνία της Τεχνικής Υπηρεσίας με το ΥΠΕΚΑ, ακυρώθηκε η Προμελέτη, δεν γνωρίζουμε εάν συντάχθηκε άλλη, ούτε εάν το έργο εξακολουθεί να είναι ενταγμένο στην χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είτε λόγω της αλλαγής, είτε λόγω καθυστέρησης. Πάντως ο κος Δήμαρχος λέει ότι όντως παραμένει στην χρηματοδότηση.
Λεπτομέρεια 3.     Μετά την δημοπράτηση του υποέργου του αποχετευτικού Κίρρας, υπήρξαν ενστάσεις ανάμεσα στις 2 (δύο) τελικώς διεκδικούσες την ανάθεση εταιρείες : την ΜΥΒΑ Α.Ε. από την Χαλκίδα και την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. από το Αγρίνιο.  Σε σημείο δε των ενστάσεων επί τεχνικού θέματος, ζητήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών με την α.π. 8208/20-3-2013 επιστολή της,  η γνώμη του συντάκτη της Προμελέτης του έργου (η οποία εν τω μεταξύ είχε ακυρωθεί), ο δε συντάκτης απάντησε με την α.π. 8529/26-3-2013 επιστολή του, στοιχειοθετώντας την απόρριψη της ενστάσεως της εταιρείας ΜΥΒΑ Α.Ε. κατά της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α.Ε.  Συντάκτης της Προμελέτης (της ακυρωθείσας) και γνωματεύων για τις ενστάσεις ήταν ο κος Σπύρος Φράγκος (Sigma Μελετών Α.Ε.). Αυτά περιγράφονται στην 84/2-4-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΒΕΑ1Ω9Θ-ΝΤΚ).  Για την στήριξη της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ δεν γνωρίζουμε, έχουμε όμως πληροφορίες για την εξακολούθηση των ενστάσεων της ΜΥΒΑ σε ανώτερο επίπεδο, συνεπώς στην μή κατακύρωση ακόμη του έργου σε κανέναν.
Λεπτομέρεια 4.     Στην απόφαση 72/29-3-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΒΕΑΞΩ9Θ-Υ4Κ) με θέμα την προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού για την αναβάθμιση του (μη ακόμα δημοπρατηθέντος) Βιολογικού Σταθμού Ιτέας, ο Δ.Σ. κος Γιαγκής καταψηφίζει αυτήν την προμήθεια των 1.230.000 ευρώ, λέγοντας : ''Διαφωνώ να είναι η ίδια εταιρεία Μελετητής, Τεχνικός Σύμβουλος και Συντηρητής.''  Επρόκειτο για την εταιρεία Sigma Μελετών Α.Ε., Φράγκος Σπύρος.
Λεπτομέρεια 5.     (υπό διερεύνηση) Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσα άλλα έργα έχει αναλάβει εντός του Ν Φωκίδος η ''οικογένεια''  Φράγκου κατά την τελευταία 25ετία, είτε από μόνη της, είτε μέσω προσδεδεμένων στο άρμα της, νεαρών Μηχανικών και Εργολάβων της περιοχής μας.  Πληροφορίες ομιλούν  για τον ''Μελετητή του Νομού'' μας.  Όχι ότι είναι κακό αυτό.
Προς το παρόν, θα μείνουμε σε αυτά τα οποία είπε στο Δελτίο Τύπου ο κος Δήμαρχος.
Εξυπακούεται ότι ...ανακουφιστήκαμε!  Και βεβαίως περιμένουμε και το ...έργο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου