Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ (Αγίου Βαλεντίνου) ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ (αξιέραστου) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


Αποκρεύοντας!...

   Με μόλις 41 (σαράντα ένα!...) θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται την προσεχή Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα (περιμένουν ολίγους...) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με τις προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού (τι “φιάσκο” και αυτό!...) καθώς επίσης και μια κατασκευαστική Κοινοπραξία, δραστηριοποιούμενη στην ευρύτερη περιοχή της Γραβιάς (άχ! Καστέλλια...), να μονοπωλούν σχεδόν το ενδιαφέρον Υπηρεσιών και Συμβούλων του Δήμου. 
   Όσον αφορά την Κίρρα και την ...Οδύσσεια του αποχετευτικού της δικτύου, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε την απόφαση του Δ.Σ. την
σχετική με την ένσταση της αναδόχου εταιρείας (19ον θέμα), μιας και οι μεν εργασίες έχουν σταματήσει, ο δε Χειμώνας, δεν έχει δείξει τα ...εσώψυχά του ακόμη στην περιοχή μας. Κάτι το οποίον εάν συμβεί, τότε οι περίοικοι της τοποθεσίας όπου και η επιχείρηση “Τερέζα”, θα πρέπει να προμηθευθούν βάρκες, σωσίβια και αντιασφυξιογόνες μάσκες...

Η πληροφορία ότι οι Σύμβουλοι θα προσέλθουν με μάσκες, ανταλλάσσοντας ευχές αγάπης, θεωρείται ανακριβής.
Καλές Απόκριες!

*******************************


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                
Αριθ. πρωτ. 2865                                      Άμφισσα 09/02/2018
                                                                 ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14 η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18.30 ́ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια
συνεδρίαση, με θέματα:
1. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού
Υδροηλεκτρικού Έργου στη θέση «Κουκουβίστα» ισχύος 1,1 MW επί του Μέγα
Ρέματος Τ.Κ. Καλοσκοπής Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης
Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και
ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών, για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια κ. Νίκη Μαντζίνου, προϊσταμένη Τμ. Προγρ/σμού).
3. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δήμο
Δελφών, με συμβάσεις ΙΔΟΧ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΩΔΕΙΑ.(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
4. Ανανέωση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 – 2019 για το Δήμο
Δελφών (ατόμων που απασχολούνται σε προγράμματα) – ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ–ΠΑΙΔΙΚΟΙ–ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
5. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δήμο
Δελφών, με σύμβαση μίσθωσης έργου – Παιδίατρος. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
6. Ανανέωση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 – 2019 για το Δήμο
Δελφών (ατόμων που απασχολούνται σε προγράμματα) – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια:
κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
7. Ανανέωση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 – 2019 για το Δήμο
Δελφών (ατόμων που απασχολούνται σε προγράμματα) – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ.
Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
8. Ανανέωση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 – 2019 για το Δήμο
Δελφών (ατόμων που απασχολούνται σε προγράμματα) – ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου,
προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
9. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δήμο Δελφών, με σύμβαση μίσθωσης έργου – Ιατρός Εργασίας. (Εισηγήτρια: κ.Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
10. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δήμο
Δελφών, με σύμβαση μίσθωσης έργου - ΔΕ Αρχιμουσικός. (Εισηγήτρια: κ.
Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
11. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δήμο
Δελφών, Ανταποδοτικών Υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου,
προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
12. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δήμο
Δελφών, με συμβάσεις ΙΔΟΧ – ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών).
13. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας τα απογεύματα, τα Σάββατα, τις Αργίες, τις
Κυριακές και τις νυχτερινές ώρες στο μόνιμο προσωπικό και προσωπικό ΙΔΑΧ
της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
14. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν.
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
15. Εξέταση της από 1-2-2018 ένσταση της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.ΠΡΑΣΣΑΣ – Ι.
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της αρ. 30283/17-1-2018 απόφασης της Δ.Τ.Υ Δ.
Δελφών περί έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου. (Εισηγήτρια: κ.
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
16. Συμπλήρωση της αριθ. 412/13.10.2018 απόφασης του Δ.Σ. Δ. Δελφών.
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
17. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγήτρια: κ.
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
18. Ανάκληση της αρ. 532/18-12-2017 απόφασης του Δ.Σ. Δελφών και χορήγηση
παράτασης του έργου  ̈Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κίρρας. (Εισηγήτρια:
κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
19. Εξέταση της από 24-1-2018 ένστασης της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου
Κίρρας» κατά της υπ ́αριθμ. 31335/8-1-2018 Πράξης (απόφασης) της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν.
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
20. Εξέταση της από 18-12-2017 ένστασης της Κ/Ξ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ –
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ», αναδόχου του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της υπ ́ αριθμ. 27541/29-11-2017
Πράξης (απόφασης) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια:
κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
21. Εξέταση της από 18-12-2017 ένστασης «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΔ. ΠΡΑΣΣΑΣ –
ΙΩΑΝ. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ», αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» κατά της υπ ́ αριθμ. 27544/29-11-2017 Πράξης (απόφασης) της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου,
αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
22. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο
Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
23. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών που αφορούν ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
25. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Απογραφής της ΔΕΥΑ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
26. Λήψη απόφασης με την οποία να αναδειχθεί το ζήτημα της σοβαρής έλλειψης
αστυνόμευσης στην περιοχή του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
27. Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του Δήμου όσον αφορά στα Λιμενικά Ταμεία του Δήμου μας. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
28. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του
Ν.1080. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
29. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων-κινητών
σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 5 του Ν.3463/2006, το άρθρο 7 παρ. 1 του ΠΔ
270/81, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011. (Εισηγητής: κ. Λουκάς
Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
30. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά,
εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων και κινητών του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο
1 του ΠΔ 270/61, το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. (Εισηγητής: κ. Λουκάς
Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
31. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και ελέγχου δημοτικών ακινήτων σύμφωνα
με το άρθρο 101 του Ν.3463/2006, του άρθρου 70 του Ν.3852/2011 και του
άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου (αριθ.
απόφ. ΔΣ 419/2011). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
32. Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 του
Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος
Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
33. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α ́/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης
Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
34. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην ΤΚ Χρισσού της ΔΕ Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
35. Τροποποίηση ωραρίου υπαλλήλου του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου
Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
36. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Α ́/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
37.  ́Εγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην
οδό Αριστοτέλους 27 στην Αθήνα. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή,
εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
38. Παραχώρηση αίθουσας 3 ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας. (Εισάγεται από την
Δ.Ε.Π., εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).
39. Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου. (Εισάγεται από την
Δ.Ε.Π., εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).
40. Παραχώρηση αίθουσας Γυμνασίου Άμφισσας. (Εισάγεται από την Δ.Ε.Π.,
εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος).
41. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημ. Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤ.ΜΑΝΑΙΟΣ», οικ. έτους 2018 – έγκριση πίνακα
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 και ένταξή του στο
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δελφών έτους 2018. (Εισηγητής:
κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ - ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου