Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΑ "ΡΕΜΑ" ΜΕ ΡΕΥΜΑ (στην Καλοσκοπή)

     (φωτο : Βαγγέλης Πετσωτάς)  
"Αποφασίζωμεν..."

   Ιδιωτική εταιρεία, αιτείται να κατασκευάσει Μικρό Υδροηλεκ- τρικό έργο στην θέση "Κουκου- βίστα"  της Τ.Κ. Καλοσκοπής, ισχύος 1,1 MW.  Τα δύο άμεσα ενδιαφερόμενα και θιγόμενα Τ.Σ Καλοσκοπής και Καστελλίων, γνωμοδότησαν αρνητικά.  Και τον Γόρδιο Δεσμό καλείται να λύσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Δηλαδή, για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή του ενδιαφέροντος, για τις επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές στις τοπικές κοινωνίες, για το εάν είναι επιτρεπτό να υπάρξει κέρδος σε κάποια εταιρεία η οποία θα εκμεταλλευθεί την τοπογεωγραφία της περιοχής με πρώτη (και δωρεάν) ύλη, τα πηγαία ύδατα της Γκιώνας,
θα πρέπει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι προερχόμενοι από την Δεσφίνα (άνυδρη), την Ιτέα (τουριστική), το Γαλαξείδι (θαλασσοδέσμιο), την Άμφισσα (....), την Πολύδροσο (θέρετρο), την Γραβιά (γειτνιάζουσα) και τους Δελφούς (αιώνια ατάραχους), να αποφανθούν εάν συμφωνούν με τους όρους της Μ.Π.Ε. του έργου.  Και αυτό θα πρέπει να γίνει στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το θέμα είναι το υπ' αρ. 1 στην ημερήσια διάταξη.
Άχ, βρε Καλλικράτη, άχ!...

Αντί σχολιασμού, παραθέτουμε το σκεπτικό των αποφάσεων-εισηγήσεων των δυο θιγομένων Τ.Σ. για το θέμα.   

*******************************************

Απόφαση Τ,Σ, Καστελλίων 2-12-2017

......Αυτή η μονάδα καθώς και άλλες σε διάφορες περιοχές του Δήμου Δελφών, κατασκευάζονται στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη 2014-2020», δηλαδή στα πλαίσια της πλήρους ιδιωτικοποίησης της παραγωγής και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει σαν στόχο να πλουτίζουν οι λίγοι και όχι την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών .
Για του λόγου το αληθές μόλις πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα δώσει από το κοινωνικό μέρισμα του 1,4 δίσ, δηλαδή τα ματωμένα από το λαό πλεονάσματα, τα 360 εκ. στη ΔΕΗ που αυτή με τη σειρά της θα τα δώσει στους εργολάβους-παραγωγούς ρεύματος μιας και ενώ τα τέλη ΑΠΕ τα εισπράττει από τους λογαριασμούς των καταναλωτών, δεν τα αποδίδει!
Η θέση μας, έχει να κάνει με την αντίληψή μας ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και από την πολιτεία αλλά και από την τοπική διοίκηση. Πρέπει να παρέχεται με όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή στον κάθε πολίτη. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εμπόρευμα όπως το βλέπει και το διαχειρίζεται και η κυβέρνηση και η ΔΕΗ και οι εργολάβοι παραγωγής. Δεν μπορούμε σαν Κοινότητα να αποδεχθούμε ότι όταν ένα νοικοκυριό ή τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η επιβίωση των οποίων είναι άμεσα εξαρτώμενη από το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούν, λόγω της πολιτικής φτωχοποίησης, ή της ανεργίας, να πληρώσουν το ρεύμα, η ΔΕΗ να τους το κόβει, οδηγώντας τους στην πλήρη εξαθλίωση, όταν μάλιστα σε μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες συνεχίζει να το χορηγεί με τιμές κάτω και από το κόστος παραγωγής.
    Η Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών (Αρ. πρωτ. 23057/9-11-2017) μπορεί να φαίνεται ότι θα σεβαστεί και το περιβάλλον και θα δώσει και αντισταθμιστικά στην Κοινότητα Καστελλίων. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποιός ήτανε και είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον και από τις αντίστοιχες μελέτες των μεταλλείων, που άλλα λένε στα χαρτιά και τα εντελώς αντίθετα κάνουν στην πράξη. Καμιά μελέτη δεν διασφαλίζει προστασία του περιβάλλοντος όταν κυριαρχεί ο γνώμονας του κέρδους. Δεν παρέχονται εγγυήσεις και κανείς δεν μας διασφαλίζει ότι το ποτιστικό νερό θα συνεχίσει να κυλάει στους υδραύλακες του χωριού μας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της άρδευσης του οικισμού. Κανείς δεν μας διασφαλίζει ότι η περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους που κυλάει το νερό θα παραμείνει η ίδια και μετά την υδρομάστευση για την χρησιμοποίηση του στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά και τα όποια αντισταθμιστικά θα είναι ψίχουλα μπροστά στα κέρδη της επιχείρησης. Αντισταθμιστικά χρυσοπληρωμένα από εμάς (360 δις από το κοινωνικό μέρισμα που θα έπρεπε να επιστραφούν σε εμάς, αλλά και από την πληρωμή των  τιμολογίων  της ΔΕΗ για τις ΑΕΠ). Ποια αντισταθμιστικά θα καλύψουν τη χασούρα π.χ. των κτηνοτρόφων από την περικοπή των επιδοτήσεων λόγω του περιορισμού των επιλέξιμων βοσκοτόπων είτε από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, είτε από τα χωροταξικούς σχεδιασμούς, είτε από τα αιολικά πάρκα, είτε από τα μεταλλεία, είτε από τα υδροηλεκτρικά έργα; Πόσα αντισταθμιστικά μπορούν να καλύψουν τον ορατό κίνδυνο, η συγκεκριμένη εταιρεία που θα «δίνει» ρεύμα στο χωριό, κάποια στιγμή, λόγο των διαφωνιών με τη ΔΕΗ (π.χ. για την τιμή πώλησης) δεν θα μας κόψει το ρεύμαΓια κάποια άλλα μικρά έργα που διατείνεται η συγκεκριμένη εταιρεία ότι θα κάνει στο χωριό, εμείς, αν τελικά ο Δήμος και η Περιφέρεια αποφασίσουν θετικά για τη δημιουργία του, θα τα διεκδικήσουμε και θα παλέψουμε να γίνουν από τα αρμόδια όργανα.
    Το Τοπικό μας Συμβούλιο, ως όργανο που έχει μόνο γνωμοδοτικό-συμβουλευτικό χαρακτήρα γνωμοδοτεί αρνητικά για την πιο πάνω μελέτη. Συνένοχοι στο όποιο «έγκλημα» διαπραχθεί, σαν αυτά που αναφέρουμε πιο πάνω από την κατασκευή αυτού του έργου, εμείς δεν θα γίνουμε!
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του αριθ. 23057/9-11-2017 εγγράφου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών αναφορικά με τη δραστηριότητα του θέματος, και την εισήγηση- πρόταση του Προέδρου
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1.-Γνωμοδοτεί αρνητικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μικρού Υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «Κουκουβίστα» ισχύος 1,1ΜW επί του Μέγα Ρέματος Τ.Κ. Καλοσκοπής του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας βάσει της τεχνικής περιγραφής και των επί μέρους στοιχείων που περιλαμβάνονται στο αριθ. 23057/9-11-2017 έγγραφο της Δ.Τ.Υ Δήμου Δελφών, για τους ανωτέρω ειδικότερα αναφερόμενους λόγους.
2.- Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών μέσω της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς σύμφωνα με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο αυτής αναφορικά με το θέμα.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 19 /2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Σπυρίδων Κουτρούμπας

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Νικόλαος Π. Τούμπας

  ΤΑ ΜΕΛΗ
 Νικόλαος Ανδρ. Σκουρτιάς
Ευάγγελος Γ. Παπαευθυμίου

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Απόφαση Τ.Σ.  Καλοσκοπής 5-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

.......Γνωμοδοτούμε και εγκρίνουμε την εισήγηση του Προέδρου:
Είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του έργου:
  1. Επειδή θεωρούμε ότι ένα μεγάλο τμήμα της παροχής νερού, που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από την πηγή Κεφαλόβρυσο. Η πηγή αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές στον άνω ρου του Βοιωτικού Κηφισού. Επίσης με βάση την άδεια χρήσης νερού, που ήδη έχει δοθεί από την Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η πηγή υδρεύει τις Τοπικές Κοινότητες Καλοσκοπής, Οινοχωρίου, Σκλήθρου, Καστελλίων, και Αποστολιάς και αρδεύει την Τ.Κ. Καλοσκοπής της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς του Δήμου Δελφών ( αριθ. πρωτ. 4887/185818/21-10-2016).
  2. Επειδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν τα στοιχεία που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε., όσον αφορά τους υπολογισμούς για την παροχή νερού, είναι και η πραγματικά διαθέσιμη, δεδομένου ότι δεν βασίζονται σε μετρήσεις παροχών στην περιοχή του έργου.
  3. Επειδή η περιοχή της Τοπικής μας Κοινότητας υφίσταται ήδη εδώ και δεκαετίες πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία εξορυκτικών δραστηριοτήτων βωξίτη. Το συγκεκριμένο έργο μπορεί να επιφέρει αθροιστικά αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς ύδρευσης και άρδευσης, αλλά και οικολογικές αρνητικές επιπτώσεις στο τμήμα των 3 χιλιομέτρων ανάμεσα στην υδροληψία και το σταθμό παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την περεταίρω υποβάθμιση της περιοχής μας.
  4. Επειδή η κατασκευή του έργου δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε την λάθος ονομασία στον τίτλο του έργου « στη θέση κουκουβίστα» και ότι στην περίπτωση έγκρισης του έργου θα δεχθούμε να χρησιμοποιηθεί μόνο η παροχή, που θα υπάρχει στη θέση υδροληψίας του έργου καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους και καμία άλλη.
Aφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
          
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΑΝ. ΛΑΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου