Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Τ.Σ. ΙΤΕΑΣ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (με ακουστικά και υποβιβασμό...)


"α, μπε μπα μπλόμ..."
(παραγγελιά)

   Ήλθεν η ώρα (επιτέλους), το Τοπι- κό Συμβούλιο της Ιτέας, να ασχολη- θεί με τα μεγάλα, τα δύσκολα, τα δυσεπίλυτα και συνάμα δυσκολο- πλησίαστα προβλήματα της πόλεώς μας.  Ήλθεν η ώρα, το ελέω "Καλλικράτη"  Τοπικό Συμβούλιο να θέσει τον αναπτυξιακό προβλη- ματισμό του "επί τον τύπον των ήλων" επάνω στο δροσερό κορμί αυτής της όμορφης αλλά "παραπε- ταμένης"  νεάνιδος-πολίχνης, της Ιτέας μας  και να αντιμετωπίσει με σθένος, στρατηγική και αποφασιστικότητα, ότι έως τώρα την επλήγωνε, την εμείωνε, ότι έως σήμερα δεν της επέτρεπε να πετάξει από μόνη της και σε ότι της στερούσε την ελευθερία της, την απαραίτητη για την ίδια την ύπαρξή της.

   Και η θεματολογία του επομένου Τοπικού Συμβουλίου, το οποίο συγκαλεί ο πρόεδρός του, μόλις 3 ημέρες προ των πρώτων Χαιρετισμών (τι σημασιολογία κι αυτή!...), μαρτυρά το μέγεθος της επερχομένης ανασυγκροτήσεως, του έως και σήμερα ευρισκομένου εν ληθάργω Τοπικού μας Συμβουλίου.

   Με 4 (τέσσερα) θέματα λοιπόν, αντάξια των πεπρωμένων της πόλεως, συνέρχεται το Τοπικό Συμβούλιο την Τρίτη (την επομένη από την Καθαρά Δευτέρα), όταν το ημερολόγιο θα αναγράφει 20 Φεβρουαρίου 2018  και ενώ ο Hastings  μαζί με τον Καποδίστρια, θα κλαίνε σφιχταγκαλιασμένοι και σκυφτοί, σε μια γωνία της αιθούσης συνεδριάσεων...
Αιδώς Ιτιώτες...

(Είναι δυστύχημα για την Ιτέα, το να μην έχει η εκλεγμένη Τοπική της Αρχή, το δικαίωμα και την δυνατότητα, να αποφασίζει για την καθημερινότητα, για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της πόλεως.  Ούτε βεβαίως και για την ανάπτυξή της.  Είναι καταδίκη...) 

**********************************************

                                                                   Ιτέα 15/2/2018
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                        
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ                             ΠΡΟΣ
κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Αριθμ. Πρωτ. : οικ./3224                                 1. Λύτρα Ιωάννη
2. Μέγκο Αναστάσιο
3. Καλπούζου Μαρία
4. Οικονόμου Νικόλαο

ΚΟΙΝ. : 1) Τον κ. Παναγιωτόπουλο 
                  Αθανάσιο
                  Δήμαρχο Δήμου Δελφών
              2) Τον κ. Θεοφάνη Ηλία
                 Γεν. Γραμματέα Δήμου 
                  Δελφών
   3) Την κα Πιλάλα-Τσακίρη 
       Τριανταφυλλιά
       Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας
   4) Τους κ.κ Δημοτικούς 
        Συμβούλους
                                                          α) Μάνιο Ασημάκη
                                                          β) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα
                                                          γ) Καπαρέλη-Χαρίτου 
                                                             Γεωργία
                                                         δ) Μέγκο Παναγιώτη
                                                         ε) Λεοντίου Ευστάθιο
                                                        στ) Δρακάκη Γεώργιο

Παρακαλούμε όπως στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 19:00, προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της κας Παπανικολάου Αλίκης του Ιωάννη, με διακριτικό τίτλο «POCO» το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ι. Σκαρίμπα στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου Δελφών.
  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του κ. Λιναρδάτου Δημητρίου του Σωτηρίου, με διακριτικό τίτλο «MOSTRA» το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Λ. Ηρώων στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου Δελφών.

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κ. Μωραϊτη Σταύρου του Νικολάου με διακριτικό τίτλο «ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ» το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ανδρούτσου στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου Δελφών.

  1. Γνωμοδότηση για υποβιβασμό πεζοδρομίου, επί της δημοτικής οδού Χαρ. Τρικούπη 56 στην Ιτέα, έμπροσθεν της οικίας του κ. Κων/νου Κουτκιά (σχετ. με το υπ΄ αριθμ. ­1848/29-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) .                                                                                                
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας

ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου