Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.

             (Ταβέρνα Μιράντα Καστέλλια  φωτο Γιάννης Νάκος)

Σιγή ασυρμάτου...

   Με αφορμή τον ορισμό δικηγόρου από την Οικο- νομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών, προκειμέ- νου να παράσχει νομική κάλυψη στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έγινε ερώτηση προς τον Πρόεδρό της, να εξηγήσει το σκεπτικό και την χρησιμότητα αυτού του ορισμού, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2016.
  Αναφερόμαστε στην γνωστή υπόθεση της ανακατασκευής του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων, έργο το οποίο έχει παραληφθεί από τον Δήμο Δελφών.

  Υπενθυμίζουμε ότι, μετά την δημοσιοποίηση των “προβλημάτων” του έργου και την σχετική καταγγελία στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, υπήρξε επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για παροχή πληροφοριών. Και οι οποίες Τεχνικές Υπηρεσίες, προκειμένου να απαντήσουν ως όφειλαν, εζήτησαν “νομική κάλυψη” από την Οικονομική Επιτροπή. Η οποία και της εδόθη, με τον ορισμό δικηγόρου.
Ο παραβρεθείς στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είπε εν ολίγοις, ότι ο δικηγόρος χρειάζεται για να μην διαφύγει κάποιο έγγραφο από τον φάκελλο του έργου, το οποίο θα εκθέσει την Υπηρεσία!... (Ενδεχομένως, να έχει υπάρξει και διορθωτική απόφαση από την αρχική, του  ορισμού δικηγόρου).

Από την Δημοτική Παράταξη “Πολίτες στο Προσκήνιο” είχαν ζητηθεί τα έγγραφα του φακέλου και μετά από την συναίνεση του Σ.Ε.Δ.Ε., παρεδόθη μόνον η παρακάτω περιγραφόμενη επιστολή.

Εμείς να σημειώσουμε ότι :
Η επιστολή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης- Γ.Γ. για την καταπολέμηση της Διαφθοράς – Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, έχει ημερομηνία 23-8-2016 και αρ. πρωτ. 462.
Απευθύνεται δε στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και υπάρχουν και 4 (τέσσερεις) Κοινοποιήσεις. Μεταξύ αυτών και μια προς το Πταισματοδικείο Αμφίσσης.
Το θέμα της επιστολής είναι : 
Χορήγηση στοιχείων για το έργο “Βελτίωση Πολυχώρου Πληροφορικής – Λαογραφίας Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων Δήμου Γραβιάς “ (αριθμός Μελέτης 111/2009)

Στα δε αιτούμενα εκ μέρους του Σ.Ε.Δ.Ε. περιλαμβάνονται όλες οι εγκρίσεις οι οποίες έχουν δοθεί για το έργο, καθώς και αντίγραφα από 19 (δέκα εννέα!...) έγγραφα, τα οποία υποτίθεται ότι είναι εντός του φακέλλου.
Επίσης να σημειώσουμε ότι, η νομιμότητα της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό δικηγόρου, ελέγχεται από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας.

Η επικρατούσα σιωπή όμως, έχει δημιουργήσει ένα πέπλο μυστηρίου με πολλές αυθαίρετες υποθέσεις, γύρω από τις πιθανές εξελίξεις του θέματος.


Και στα Καστέλλια περιμένουν. Ακόμη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου