Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 Μαυρολιθάρι Φωκίδος

                  φωτογραφία Χριστίνας Καραπλή 

29 Ιανουαρίου 2023

1 σχόλιο: