Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Επανεκκίνηση
  ΑΜΦΙΣΣΑ 13.05.2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απαλλαγή επιχειρήσεων του Δήμου Δελφών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού λόγω της πανδημίας

Ποια η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών εγκρίθηκε η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων οι οποίες διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας.

«Η απόφαση έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί η πανδημία», δήλωσε κατά την εισήγηση του θέματος ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Νικόλαος Λουπάκος, σημειώνοντας πως οι επαγγελματίες θα πρέπει άμεσα να σπεύσουν προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή των επιχειρήσεών τους από τα συγκεκριμένα τέλη. Η απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ήταν σε εφαρμογή οι περιορισμοί, δηλαδή για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020 και από 07.11.2020 και μέχρι την άρση διακοπής της λειτουργίας τους.

Η διαδικασία απαλλαγής έχει ως εξής:

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 και για το χρονικό διάστημα από την 7η Νοεμβρίου 2020 έως και την άρση διακοπής της λειτουργίας τους, υποβάλλουν αίτηση µέσω του νομίμου εκπροσώπου τους έως και την 31η Μαΐου 2021, µε συνυποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων:

  • εκτύπωση του εντύπου Ε3 της φορολογίας εισοδήματος από το οποίο προκύπτει ο ΚΑ∆ της επιχείρησης

  • μισθωτήριο συμβόλαιο ή Ε9 όταν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο

  • εξοφλημένοι λογαριασμοί ρεύματος της περιόδου που αιτούνται την απαλλαγή και από τους οποίους προκύπτει ο αριθμός της παροχής

  • αποδεικτικό για τον χρόνο διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης-υπεύθυνη δήλωση αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ η οποία προσδιορίζει το ακριβή χρονικό διάστημα αναστολής σύμφωνα με τις ισχύουσες ΠΝΠ καθώς και αντίγραφο αυτών

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες κ.α.) οι οποίες συνέχισαν τη λειτουργία τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, με παράδοση κατ’ οίκον ή ως take away εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή.

Η επιστροφή των καταβληθέντων τελών ή ο συμψηφισμός τους σε περίπτωση ύπαρξης άλλων οφειλών προς τον Δήμο, θα γίνει ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Εσόδων, Κληροδοτημάτων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών ΠΝΠ και της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν έχει επέλθει αύξηση επιφανείας λόγω τροποποιητικής δήλωσης του Ν.4647/2019 η απαλλαγή θα γίνει ύστερα από την επεξεργασία των αιτήσεων και πριν την βεβαίωση των αναλογούντων τελών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αίτησης απαλλαγής ΔΤ της ΚΕΔΕ στη διεύθυνση https://dt.govapp.gr/


Ο Αντιδήμαρχος Δελφών

Νικόλαος Γ. Λουπάκος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου