Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ "Κ.Δ.Α.Π.μεΑ." ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

 
                    ΑΜΦΙΣΣΑ 20.05.2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Α.Δ.Τ.: 43/202

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Δελφών

Χρ. Σεγκούνη: «Όλοι μαζί να ξεπεράσουμε και το τελευταίο εμπόδιο απέναντι στα ΑμεΑ»


Ξεκίνησε τη λειτουργία του, στις 5 Μαΐου 2021, το ΚΔΑΠμεΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία) του Δήμου Δελφών, στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας. Μία νέα πολύ σημαντική δομή εντάσσεται στο Δήμο, καλύπτοντας το κενό άκρως αναγκαίων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Η λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές δεσμεύσεις (βλ. συνθήκη του Amsterdam, Οικουμενική Διακήρυξη των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας). Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης για την αναπηρία η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες πρέπει:

Να στοχεύουν στο άτομο

Να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτη

Τα ΚΔΑΠμεΑ αποτελούν μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία. Εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών προστασίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ισότητας ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Μέσω αυτών, εκτός των άλλων, ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Επιγραμματικά, οι σκοποί του ΚΔΑΠμεΑ - είναι:

α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών- εφήβων με αναπηρίες

β) η κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων/ ατόμων με αναπηρία

γ) η στήριξη της οικογένειας ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού

δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Στο ΚΔΑΠμεΑ υπηρετεί το κάτωθι προσωπικό:

1. Κοινωνική λειτουργός

2. Ειδική παιδαγωγός

3. Καθηγητής φυσικής αγωγής

4. Καθηγητής πληροφορικής

5. Εργοθεραπευτής

6. Κοινωνικός Φροντιστής

7. Οδηγός

8. Βοηθητικό προσωπικόΕπίσης, το ΚΔΑΠμεΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών/ εφήβων/ ατόμων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας

Ατομική και ομαδική εκπαίδευση πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή κ.α. )

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής

Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί/ έφηβο/ άτομο με αναπηρία

Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών/εφήβων/ ατόμων με αναπηρίες

Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών με αναπηρίες.

Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής.

Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

«Ο Δήμος Δελφών καλύπτει με την νέα αυτή δομή το κενό πολύ σημαντικών υπηρεσιών που έχουν ανάγκη οι οικογένειες ατόμων με αναπηρία», δήλωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, προθέτοντας: «Η έναρξη λειτουργία του ΚΔΑΠμεΑ μας γεμίζει με χαρά, ταυτόχρονα όμως μας επιφορτίζει και με την ευθύνη να είναι πλήρως στελεχωμένη με το εκπαιδευμένο-εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται, καθώς και με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την παραγωγή του έργου του». Η κ. Σεγκούνη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια το «Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ και Φίλων Αυτών», ο οποίος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠμεΑ δώρισε στον Δήμο Δελφών ένα όχημα τύπου «βαν» κατάλληλο για την μεταφορά των παιδιών προς και από το ΚΔΑΠμεΑ. «Τους ευχαριστούμε διότι αποτελούν με την παρουσία και το έργο τους πολύτιμους συνοδοιπόρους στην προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι ώστε να ξεπεράσουμε και το τελευταίο εμπόδιο που η κοινωνία μας έχει υψώσει απέναντι στα άτομα με αναπηρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δελφών

Χρυσάφω Σεγκούνη

1 σχόλιο: