Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟ "ΟΡΑΜΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ-ΔΩΡΙΔΑ" - Πρόταση Ψηφίσματος

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΕ

Παρατηρώντας το χάρτη της ΡΑΕ (ρυθμιστικής αρχής ενέργειας), διαπιστώνουμε την πληθώρα εγκατεστημένων ή υπό αδειοδότηση αιτήσεων για έργα ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) στην περιοχή της Δωρίδας, με τη συντριπτική πλειοψηφία να πρόκειται για ανεμογεννήτριες.

Αιτήσεις που συνεχίζουν ασταμάτητα να κατατίθενται δημιουργώντας εύλογα το ερώτημα αν υπάρχει κάποιο όριο ως προς των αριθμό ή το μέγεθος αλλά και τα οφέλη, όχι γενικότερα στην κοινωνία όπου είναι απαραίτητη η στροφή στην πράσινη οικονομία, αλλά ειδικότερα στη Δωρίδα όπου σταδιακά μετατρέπεται σε γεννήτρια για τα αστικά κέντρα, αντίστοιχα όπως με το φράγμα του Μόρνου έγινε η βασική πηγή υδροδότησης της Αθήνας με τις γνωστές μέχρι τώρα συνέπειες.

Εξαιτίας λοιπόν:

Της ύπαρξης μεγάλου πλήθους αιτήσεων αδειοδότησης, σε διάφορες φάσεις ωριμότητας, από το αρχικό στάδιο έως τη φάση εγκατάστασης, σε περιοχές εντός των διοικητικών της ορίων.
Τις απολύτως δικαιολογημένες ανησυχίες, διαφωνίες και αντιδράσεις φορέων και πολιτών, όπως αυτές εκφράσθηκαν από τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

Δηλώνουμε

Την επί της αρχής θετική στάση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και εν γένει για τις πολιτικές βελτίωσης του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 


Επισημαίνουμε 

Ότι εντός των διοικητικών μας ορίων, έχει ήδη εγκατασταθεί ένας σημαντικός αριθμός από αιολικά πάρκα.
Την ανησυχία και αντίθεσή μας στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε περιοχές που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης και σε περιοχές πλησίον οικισμών. 
Την αδιαπραγμάτευτη θέση μας, ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται πλήρως και συμπλεκτικά το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας (χωροταξικής, περιβαλλοντικής κλπ.)


Ζητούμε

Τη ρητή συμπερίληψη εκ μέρους της Πολιτείας και των αδειοδοτουσών αρχών της έννοιας του μέτρου και της αναλογικότητας στο πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ και κυριότερα των αιολικών.
Την άμεση τροποποίηση και επικαιροποίηση κατά τα ανωτέρω του από 2008 ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε από κοινού με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο να συγκροτούν έναν πλήρη, σαφή και οριοθετημένο χάρτη δυνητικής ανάπτυξης ΑΠΕ στα όρια του κάθε δήμου.
Την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης νέων ΑΠΕ, αδειοδοτημένων, ή υπό αδειοδότηση, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η σχετική διαδικασία, ώστε να επανεξεταστεί εκ βάθρων το κείμενο θεσμικό πλαίσιο.
Την ύπαρξη δεσμευτικού χαρακτήρα στις γνωμοδοτήσεις των δήμων, με τη «σύμφωνη γνώμη» να αποτελεί ρητή προϋπόθεση για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ και κυριότερα αιολικών σταθμών και όχι απλώς στοιχείο που συναξιολογείται.
Τη θέσπιση υψηλοτέρων ανταποδοτικών οφελών των εταιρειών διαχείρισης αιολικών πάρκων προς τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε για τις εξόχως επιβαρυμένες περιοχές, και της κρατικής εγγύησης της έγκαιρης απόδοσής τους σε αυτές, με αναθεώρηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, τόσο πριν την κατασκευή των έργων όσο και κατά την λειτουργία τους, με αύξηση του προβλεπόμενου σήμερα ποσοστού 3% επί των εσόδων
Τη δημιουργία «κουμπαρά» με μέρος από τα ακαθάριστα έσοδα για κάθε έργο ΑΠΕ, επιπλέον του ποσοστού που παρακρατείται ήδη ως αντισταθμιστικό όφελος, ως ασφαλιστική δικλίδα, ώστε με το πέρας της κάθε επένδυσης σε περίπτωση μη αποκατάστασης του τοπίου, ο κάθε  δήμος να μπορεί με τα έσοδα αυτά να χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του τοπίου.


Το Δημοτικό Συμβούλιο διά του παρόντος εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο, ο οποίος συνεπικουρούμενος από τους επικεφαλής ή εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων, όπως προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς υποστήριξη των ως άνω θέσεων, ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών αρχών.

Ο δήμος Δωρίδος δεσμεύεται να ενημερωθεί και να ενημερώσει της δημοτικές παρατάξεις και τους δημότες για το σύννομο των μέχρι τώρα εγκαταστάσεων σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και των εκάστοτε περιβαλλοντικών μελετών που έχουν κατατεθεί από τις δραστηριοποιούμενες εταιρίες. Για τις εκκρεμείς ή υπό εγκατάσταση ΑΠΕ και τη μέχρι σήμερα διαπραγμάτευση ανταποδοτικών οφελών. Καθώς και για το αν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ εγκαταστάσεων και ωφελειών- χορηγιών των εταιριών προς τις τοπικές αρχές και κοινωνίες. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου