Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ : ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!... (περί ημι-μελετών ο λόγος)

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                          ΑΜΦΙΣΣΑ, 11.02.2021

Α.Δ.Τ.: 16/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Απάντηση στο από 11.2.2021 δημοσίευμα του κ. Α. Αγγελόπουλου στην ημερήσια εφημερίδα ‘Η Ώρα της Φωκίδας’ »

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Φυσικών Καταστροφών ματαιώθηκε, ενώ είχε δημοπρατηθεί, γιατί υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στη μελέτη (δυστυχώς και σε αυτή) του φυσικού αντικειμένου. Επίσης δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει, παρά το γεγονός ότι είχε ανάδοχο, γιατί ευρίσκεται εντός ζώνης προστασίας του Αρχαιολογικού χώρου των Δελφών και δεν έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού (!).

Εκτός από τον σοβαρό αυτό λόγο, στον τόπο υλοποίησης του έργου έχουν επισυμβεί εκτενείς περαιτέρω καταστροφές, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτούνται επιπλέον των προβλεπόμενων από τη μελέτη εργασίες, η αξία των οποίων δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τη δαπάνη απροβλέπτων του έργου, λόγος που κάνει τους διαγωνιζομένους να μην επιθυμούν την ανανέωση των προσφορών.

Τα παραπάνω είναι σε γνώση της Περιφέρειας, η οποία χρηματοδοτεί. Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι η μελέτη θα τροποποιηθεί, ώστε να μπορέσει το έργο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Σχετικά με τις στάσεις των λεωφορείων, να ενημερώσουμε ότι καμία συμμετοχή δεν είχε η προηγούμενη Δημοτική αρχή, πλην της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (την οποία ουδέποτε προχώρησαν σε υλοποίηση και την οποία εμείς τροποποιήσαμε). Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και οι ειδικοί μας σύμβουλοι, επέσπευσαν τις διαδικασίες, εξασφάλισαν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, υπέβαλαν το τεχνικό δελτίο και εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση.

Οι δημόσιες καταγγελίες κ. Αγγελόπουλε καλό θα ήταν να συνοδεύονται από σοβαρά επιχειρήματα, αλλιώς χαρακτηρίζονται απλά γραφικές…Γεώργιος Τσατσαρώνης

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου