Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

1ο ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η έναρξη της θητείας της παρούσας Λιμενικής Επιτροπής, τον Φεβρουάριο του 2020, ταυτίζεται με την έναρξη της πανδημίας του covid - 19. Παρόλα αυτά, η λειτουργία της υπηρεσίας μας δεν ανεστάλη ούτε λεπτό. Απεναντίας μάλιστα, παρά τα μειωμένα έσοδα που προκάλεσε η γενικότερη κατάσταση, η Λιμενική Επιτροπή πήρε αποφάσεις, οι οποίες δε διατάραξαν την οικονομική συνέχεια του Ταμείου. Εκτός από τη βελτίωση της καθημερινότητας που συνεχίστηκε απρόσκοπτα,

δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εξέλιξη και περάτωση σχεδιασμών που παραλάβαμε από τις προηγούμενες διοικήσεις. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε την ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΔΕ 2021 ΥΝΑΝΠ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η έναρξη της διαδικασίας αυτής θα οδηγήσει σε ολοκληρωτική αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου, ως προς την όψη αλλά και ως προς τη διαχείριση.

Το εύρος της περιοχής αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας εκτείνεται από την περιοχή "Καμιώτισσα" έως την πλαζ της εκκλησίας του Άι - Γιάννη, μη συμπεριλαμβανομένου της περιοχής που ορίζεται από το ξενοδοχείο Ναυσικά Beach, καθώς και της περιοχής των γαλλικών μόλων, άνω όριο της οποίας είναι η έναρξη του παραλιακού δρόμου της 28ης Οκτωβρίου. Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας είναι μία υπηρεσία υποστελεχωμένη, η οποία για να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά συνεργάζεται με εργολάβους, εξωτερικούς συνεργάτες και την ΔΤΥ της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Αναλυτικά παρακάτω παρατίθενται τα θέματα τα οποία διαχειριστήκαμε το 2020:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Η βελτίωση της καθημερινότητας της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα προς όφελος των επισκεπτών της ήταν ένας αυτονόητος στόχος για το 2020. Παραλαμβάνοντας εγκεκριμένο προϋπολογισμό από την προηγούμενη Λιμενική Επιτροπή, επιτελέσαμε τα εξής:

 • αυτονόμηση ως προς τον τομέα της καθαριότητας της περιοχής αρμοδιότητάς μας. Κατανοώντας το μεγάλο φορτίο του Δήμου Δελφών θεωρήσαμε πως το ιδανικότερο είναι η παραλία να είναι αυτόνομη ως προς την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Συνεπώς, η μόνη αρμοδιότητα του Δήμου Δελφών είναι η περισυλλογή απορριμμάτων από τους κάδους του, καθώς και τα λοιπά υλικά που εναποτίθενται πλάι τους.

 • ολοκλήρωση μίας στοιχειώδους συντήρησης όλου του παραλιακού μετώπου, ως προς τον αστικό εξοπλισμό και κάποιες βασικές υποδομές.

 • καθαρισμός της παραλίας από φερτά υλικά.

 • αντικατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων του μόλου και της προβλήτας.

 • συντήρηση όλων των φωτιστικών ιστών και αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας.

 • ολοκλήρωση απαραίτητων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών.

Ενδεικτικά επισυνάπτεται μία σειρά από σχετικό αποδεικτικό υλικό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:

 • 23 κάδοι απορριμμάτων

 • 31 καθιστικά παγκάκια

 • 2 εξέδρες για την πλατεία σκακιού

 • 50 ομπρέλες

 • 19 ντουζιέρες

 • 6 αποδυτήρια

 • 21 φωτιστικοί ιστοί προς αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων στην περιοχή Τροκαντερό.

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα αρχίσει να τοποθετείται σε διάφορα σημεία της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα μέσα στους επόμενους μήνες.


ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Η φιλοσοφία των μελών της παρούσας Λιμενικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση και η χρησιμοποίηση παραληφθέντων σχεδίων από τις προηγούμενες Λιμενικές Επιτροπές και η εξέλιξη αυτών. Συνεπώς:

 • Διευθετήσαμε εκκρεμότητες του Σχεδίου Διαχείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Διευθετήσαμε εκκρεμότητες της Αξιολόγησης της Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Ολοκληρώσαμε το Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης και αναμένουμε την έγκρισή του.

 • Ορίσαμε Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, καθώς και τον Αναπληρωτή του και προετοιμαζόμαστε για την εφαρμογή του συστήματος ISPS (Σύστημα Ασφάλειας Λιμένα).

 • Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες του ορισμού του Λιμένα της Ιτέας, ως πύλη Schengen, ο οποίος, σε συνδυασμό με το ISPS, θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη στον λιμενικό χαρακτήρα της πόλης μας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

Έναρξη διαδικασιών:

 • Αναοριοθέτησης χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας, κατά την οποία θα αποχαρακτηριστούν από την περιοχή αρμοδιότητάς μας περιοχές, οι οποίες δεν έχουν λιμενικό χαρακτήρα, όπως η παιδική χαρά, που βάσει νόμου πρέπει να διαχειρίζεται από τον οικείο ΟΤΑ (Δήμος Δελφών), καθώς και κάποιες πλαζ λουομένων.

 • Επανακαθορισμού γραμμών αιγιαλού και παραλίας.

 • Νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, όπως το αλιευτικό καταφύγιο Κίρρας.

 • Τακτοποίησης ιδιοκτησιών με βάση το κτηματολόγιο.


ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΡΙΝΑΣ:

 • Ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης και συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου για την επικείμενη παραχώρηση της μαρίνας στον όμιλο Κυριακούλη. Από την αρχή της θητείας μας, η μαρίνα υπόκειται σε ένα καθεστώς παραχώρησης, το οποίο δε μας επιτρέπει σοβαρές παρεμβάσεις στις υποδομές της.


ΜΕΛΕΤΕΣ:

 • Παραλαβή της ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ της ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με προϋπόθεση την αλλαγή του υλικού εμπλουτισμού των περιοχών παρέμβασης από θραυστό υλικό λατομείου σε φυσικό αμμώδες υλικό. Η ακτομηχανική μελέτη ολοκληρώνεται από την ΔΤΥ Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

 • Έναρξη σύνταξης του 1ου βήματος του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MASTER PLAN (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31/12/2021 με στόχο τον σχεδιασμό διαφόρων τομέων, έτσι ώστε στο διατιθέμενο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης.

 • Ολοκλήρωση μελέτης ανάπλασης πεζοδρόμου Μαϊάμι - Απόλαυση και πλατείας Μαϊάμι, στα πλαίσια της χρηματοδότησης από το 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 • Ολοκλήρωση μελετών επισκευής υποδομών Ευαγγελίστριας, Αναγνέικα, Απόλαυσης, κρηπιδότοιχων Κίρρας και πρόταση χρηματοδότησης στο ΠΔΕ 2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


ΕΡΓΑ:

 • Διευθέτηση εκκρεμοτήτων για το έργο του ηλεκτροφωτισμού του πεζοδρόμου Μαϊάμι - Απόλαυση, το οποίο έχει δημοπρατηθεί, έχει βρεθεί ανάδοχος και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης μέσα στον Μάρτιο του 2021, καθώς και η άμεση ολοκλήρωση του έργου.


ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2021-2027.

1. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ.

2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ.

4. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΑ.

5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

6. ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ.

7. ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ.

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ.

9. ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.

Στο ΕΣΠΑ είχε επίσης ενταχθεί η χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου, το οποίο αιτηθήκαμε να απενταχθεί, καθώς η μελέτη του είναι προγραμματισμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του Δήμου Δελφών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου