Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ : "Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΈ" (η ανακάλυψή της, δεν εξασφαλίζει την ύπαρξή της...) Δελτίον Τύπου

 (Επί θητείας Δημάρχου Παναγιώτη Ταγκαλή, κατασκευάζεται και ο Θόλος της Αθηνάς Προναίας στους Δελφούς.  Θα ακολουθήσει το Μουσείο της Ιτέας!...)ΑΜΦΙΣΣΑ 08.01.2020

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 04/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός δράσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και οι παρεμβάσεις σε Πολιτισμό-Τουρισμό

Π. Ταγκαλης: «Αναδιοργάνωση, διαφάνεια και ανάδειξη του τόπου μας ως προορισμός»

Ο Δήμος Δελφών, από την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας θητείας έως και σήμερα, κατάφερε να αναδιοργανώσει μεγάλο μέρος των Υπηρεσιών του, με συνέπεια την πιο ευέλικτη λειτουργία τους, αλλά και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Παράλληλα ενίσχυσε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις τη διαφάνεια στην εκτέλεση έργων και στις προμήθειες, ενώ εκμεταλλεύτηκε και τις νέες τεχνολογίες για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, έχει ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης για τους τομείς πολιτισμού και τουρισμού, το οποίο σταδιακά θα εφαρμοστεί αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Πιο αναλυτικά και ανά τομέα, ο απολογισμός περιλαμβάνει:

  1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

  • Δημιουργία γραφείου διεκπεραίωσης αιτημάτων

Το εν λόγω γραφείο δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα υποδέχεται, θα καταγράφει και θα παρακολουθεί έως την οριστική επίλυσή τους τα αιτήματα που θα κατατίθενται από τους πολίτες. Μέσω του συστήματος επίσης, θα παρέχονται στατιστικά στοιχεία προκειμένου να ενισχυθεί η οργάνωση, στελέχωση και η απόδοση των τμημάτων του Δήμου.

  • Προγράμματα απασχόλησης

-Εξασφαλίστηκε η έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 16 ατόμων στο πρόγραμμα εργασίας ηλικίας 55-67.

-Έγινε προετοιμασία για την εξασφάλιση έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ για προσλήψεις στο πρόγραμμα εργασίας των ΑμεΑ

-Έγινε πρόσληψη μέσω Ο.Α.Ε.Δ. 63 ατόμων στο πρόγραμμα της κοινωφελούς Εργασίας

-Έγινε αύξηση ωρών εργασίας των καθαριστριών για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των σχολικών συγκροτημάτων.

-Έγινε πρόσληψη 2 εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη της υπηρεσίας.

  • Τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ασφάλειας

Έγινε σύνταξη μελέτης και ακολούθησε η λήψη των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας σε 13 ακίνητα όπου στεγάζονται υπηρεσίες του δήμου και δραστηριότητες των πολιτών.


  1. Τμήμα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

-Καθιερώθηκε σύστημα έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για τη εκτέλεση έργων, υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών.

-Τοποθετήθηκε ασύρματο δίκτυο ασύρματου wifi στις Δημοτικές Ενότητες Άμφισσας, Ιτέας και Γαλαξιδίου.

-Έγινε αντικατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού υπηρεσιών


  1. Τμήμα ηλεκτροφωτισμού

-Συγκροτήθηκε μόνιμο και άρτια οργανωμένο συνεργείο για την βελτίωση και την αντιμετώπιση των βλαβών φωτισμού οδών και πλατειών καθώς και για την διαχείριση των θεμάτων της ηλεκτροδότησης των κτιριακών συγκροτημάτων και των εγκαταστάσεων του Δήμου.

-Έγινε αποκατάσταση βλαβών και αλλαγές λαμπτήρων με μέσο χρονικό όριο τις 24 ώρες

-Έγινε αντικατάσταση όλων των φωτιστικών στο κλειστό γυμναστήριο Καμπεράκης με led με άμεσο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των σωματείων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων

-Έγινε αντικατάσταση όλων των φωτιστικών στο κλειστό γυμναστήριο της Ιτέας με led με άμεσο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των σωματείων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων

  1. Τουρισμός-πολιτισμός

-Ξεκίνησε η διαδικασία για την προμήθεια προθηκών της νέας πτέρυγας του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού- Συλλογή «Ηλίας Δαραδήμος», ώστε να επεκταθεί και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Πολιτισμό και τις εκδηλώσεις των 200 ετών.

-Ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή ακινήτων, με το Δήμο να αποκτά το μοναδικό γειτνιάζον ακίνητο του «Ναυτικού- Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου», το οποίο αποκτά πλέον τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.

-Συνδιοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία του «2ο Διεθνές Συμπόσιο του Πανεπιστημίου του Yale για το ελαιόλαδο και την υγεία» παρουσία καταξιωμένων ακαδημαϊκών, επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου το σύνολο των συμμετεχόντων έθεσε ως στόχο τη δημιουργία μίας σειράς παρεμβάσεων που αφορούν άμεσα και την περιοχή.

-Εκπονείται «Σχέδιο Διαχείρισης & Προβολής του Προορισμού των Δελφών κατά τη διάρκεια και μετά την COVID-19 περίοδο», το οποίο θα αποτελέσει σημαντική πυξίδα για τις νέες κατευθύνσεις της Τουριστικής προβολής της περιοχής. Ταυτόχρονα αποτελεί βήμα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης νέας ιστοσελίδας του Δήμου, που θα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης νέων τεχνολογιών-εφαρμογών.

-Επαναλειτούργησαν τα Μουσεία, για όσο χρονικό διάστημα ήταν ανενεργό το «Δίκτυο Δελφών».

-Σε συνεργασία με το Δήμο Δωρίδας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επιλύθηκαν τα προβλήματα που απειλούσαν την ύπαρξη του «Δικτύου Δελφών για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα» και διασφαλίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας των δομών και θεσμών που το Δίκτυο υποστηρίζει. Επίσης έχει υποβληθεί νέα Προγραμματική Σύμβαση με τους άλλους δύο εταίρους και το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να επεκταθεί η λειτουργία των μουσειακών χώρων αλλά και να αναδειχθεί περισσότερο το «Φεστιβάλ Δελφών».

-Λόγω της Πανδημίας πραγματοποιήθηκε μία μόνο πολιτιστική εκδήλωση με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, στον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, η οποία διαδικτυακά σημείωσε μεγάλη επιτυχία με περισσότερες από 30.000 θεάσεις.

-Εντάχθηκε ο Δήμος Δελφών στο «Πανελλήνιο Δίκτυο για επίσης 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης Ο.Η.Ε., πολιτισμός, παιδεία, περιβάλλον Ο.Τ.Α. Α.Μ.Κ.Ε.», του οποίου βασικοί σκοποί είναι η ανάληψη δράσης μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση του πολιτισμού, την προαγωγή επίσης παιδείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, προγραμματίστηκαν:

-Το επόμενο «Φεστιβάλ Δελφών»

-Ο εορτασμός των 200 ετών από την κήρυξη της ελληνικής Επανάστασης, με δράσεις πολιτισμού σε κάθε Δημοτική Ενότητα, καθώς και έργα υποδομής για την υποστήριξή τους. Όλο το 2021, σε πολιτιστικό επίπεδο, θα έχει ως στόχο την ανάδειξη της σημασίας του τόπου μας στην Επανάσταση.

-Υποβλήθηκε πρόταση στο «Greece 21» και ο Δήμος Δελφών εντάχθηκε με δύο δράσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας Ιστορικής-Πολιτιστικής διαδρομής με τίτλο «Οι δρόμοι του ‘21». Για την εν λόγω πρόταση εκπονείται μελέτη και πρόταση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης».

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, για τις παραπάνω παρεμβάσεις δήλωσε: «Ο Δήμος Δελφών σταδιακά περνά στη νέα εποχή. Η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών βάσει των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, έχουν αποφέρει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει ενισχυθεί η διαφάνεια στον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών με το Δήμο. Τέλος, επενδύουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού, με στόχο η περιοχή μας να μπει ακόμα πιο δυνατά στον χάρτη των προορισμών, αποτελώντας στο άμεσο μέλλον όχι πέρασμα αλλά τόπο επίσκεψης και διαμονής».

Από το Γραφείο Δημάρχου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου