Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - Ανακοίνωση

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αντικατάσταση Αδειών Χειριστού Ταχυπλόου παλαιού τύπου


1. Γνωρίζεται ότι από την 26/01/2021 αιτήσεις που αφορούν στην έκδοση νέου τύπου αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε αντικατάσταση των παλαιών, θα διεκπεραιώνονται κανονικά από την Υπηρεσία μας .

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων οφείλουν να προβούν έως και την 31/12/2021 στην αλλαγή των αδειών τους προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α)Την παλαιά άδεια χειριστή

β)Παράβολα ποσού είκοσι πέντε (25,00) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν και δέκα (10,00) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (κωδικός: 4831 ηλεκτρονικό παράβολο).

γ)Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο(CD) .


2.Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-ΔΛΑ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες.


3.Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων.-ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου