Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δήμαρχος προς Κυβερνώντες : 
"Μας ...απαυτώνουν που μας απαυτώνουν, να μην βγάλουμε κι εμείς κάτι;..."

***************** 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                        ΑΜΦΙΣΣΑ, 13.01.2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 7/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αίτημα του Δήμου Δελφών για αύξηση των μεταλλευτικών τελών

Π. Ταγκαλής: «Διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε από τον πλούτο της περιοχής μας»


Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα κατέθεσε ο Δήμος Δελφών, ζητώντας την αύξηση του ποσοστού τελών και δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, που βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Δημόσιο και διατίθενται στο Δήμο Δελφών, από το 20% που ισχύει σήμερα στο 40%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α) στο άρθρο 63 παρ. 2 και το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α) στο άρθρο 12 παρ. 2 προβλέπεται ότι από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) διατίθεται στους Δήμους εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α) στο άρθρο 12 παρ. 3 περ. 2, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τους οικείους Υπουργούς, το ποσοστό του τέλους για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων που διατίθεται στους οικείους Δήμους δύναται να αναπροσαρμόζεται σε ψηλότερα επίπεδα χωρίς αυτό να μπορεί να υπερβεί το 40%.

Αιτιολογώντας το αίτημά του, ο Δήμος Δελφών, παρέθεσε μία σειρά λόγων που συνιστούν την αύξηση του τέλους, αναφέροντας μεταξύ αυτών τους παρακάτω:

  • Ο Δήμος μας υπόκειται εδώ και πολλές δεκαετίες σε σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της ύπαρξης και της φύσης των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

  • Ο Δήμος μας έχει σε πολύ μεγάλο τμήμα του χαρακτηριστεί ως αποκλειστικής μεταλλευτικής δραστηριότητας (Αναθεώρηση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΦΕΚ 299 ΑΑΠ/2018, άρθρο 11 παρ. Γ : «Εξορυκτική βιομηχανική δραστηριότητα Ορυκτών Πρώτων Υλών»).

  • Ο Δήμος μας βρίσκεται σε φθίνουσα δημογραφική εξέλιξη με ότι συνεπάγεται αυτό κοινωνικά και οικονομικά.

  • Ο Δήμος μας αποτελεί περίπου τα 2/3 της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, η οποία είναι από τις πιο φτωχές της χώρας.

  • Η πανδημία του «Covid-19» βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτός των άλλων έχει και πολύ μεγάλες οικονομικές συνέπειες, που έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας.

  • Ο Δήμος μας έχει πολλά οικονομικά προβλήματα με δεσμεύσεις λογαριασμών του και μεταξύ άλλων καλείται να αντεπεξέλθει σε μεγάλες ζημιές, που έχουν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2020.

  • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναπροσάρμοσε το αποδιδόμενο ποσοστό από βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα τέλη ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων από το 20 % στο 40 % στο Δήμο Αριστοτέλη (ΑΔΑ:6ΙΚΦ4653Π8-Ω6Λ)

  • Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ίση αντιμετώπιση από την Πολιτεία σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος.

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Δήμος Δελφών αιτείται το ποσοστό 20% από τα τέλη, που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων και διατίθεται στο Δήμο, να ανέλθει στο 40%. Σημειώνει επίσης ότι τα εν λόγω έσοδα διατίθενται αποκλειστικά σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου, οι οποίες υφίστανται τις επιπτώσεις από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφανείας του χώρου εκμετάλλευσης, που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της κάθε μίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέχει του αιτήματος του Δήμου Δελφών, ακολούθησε και σχετική αναφορά προς τον αρμόδιο Υπουργό του Βουλευτή Φωκίδας κ. Ιωάννη Μπούγα.

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, δήλωσε για τα παραπάνω: «Η κατάθεση του συγκεκριμένου αιτήματος βασίζεται σε μία σειρά λόγους οι οποίοι δεν μπορεί να αμφισβητηθούν. Όλα όσα αναφέρονται αποτελούν την αποτύπωση της πραγματικότητας που σήμερα βιώνει ο τόπος μας. Η πολιτεία οφείλει να ακούσει το αίτημά μας, αποδίδοντας δικαιοσύνη. Διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε και μας ανήκουν από τον πλούτο της περιοχής μας».


Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου