Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΟΙ "ΠΟΛΙΤΕΣ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ - θέσεις και δράσεις

 

«ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Προϋπολογισμός Δήμου Δελφών του 2021

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2021 συζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο (δ.σ.) κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και μέτρα που έχουν επιβληθεί σε συνθήκες πανδημίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια με τρόπο εμφατικό, το σύνολο των ανισοτήτων που αφορούν την Υγεία, την Οικονομία, την Κοινωνική Πρόνοια, την Εκπαίδευση, την Εργασία και τα Δικαιώματα σε αυτή, την Δημοκρατία, την Πολιτική που ασκείται σχετικά με τους Ενεργειακούς Πόρους και την Ενέργεια, την Πολιτική για το Περιβάλλον.

Η πανδημία covid-19 πυροδότησε διεθνώς μία τεράστια υγειονομική κρίση, ενεργοποιώντας παράλληλα την ύφεση που ήταν εμφανές ότι σοβούσε ξανά στα τέλη του 2019. Τα επόμενα χρόνια είναι πιθανό να ξεσπάσει νέα Οικονομική κρίση στον τόπο μας, που θα μας φέρει μπρος πάλι στο φάσμα της χρεοκοπίας και σε νέα δυσβάσταχτα μνημόνια. Ήδη το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα έχουν εκτοξευτεί ξανά, ενώ η «αλληλεγγύη» των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το «Ταμείο Ανάκαμψης» μπορεί να περιμένει, γιατί τσακώνονται μεταξύ τους. Κι’ όταν έρθει, θα έχει την μορφή δανείων και επιδοτήσεων με συγκεκριμένες, και ως συνήθως σκληρές, προϋποθέσεις.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) ως ένας από τους βασικούς υποτομείς της Κεντρικής Κυβέρνησης είναι «υποχρεωμένη να συμμορφώνεται(!)» με τις κεντρικές πολιτικές. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας ο τρόπος κατάρτισης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Ο νόμος 4270/14 αναφέρει συγκεκριμένα στο '' άρθρο 64 Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α'' '' Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α ,......,λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν...''

Α. Τοπική Αυτοδιοίκηση & Κεντρική Πολιτική-Οικονομία.

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που πρόσφατα συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων, διαμορφώθηκε στα 369.100 εκ. ευρώ ή 216,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2020, έναντι 356.015 εκ. ευρώ ή 189.9% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13.085 εκ. ευρώ και αύξηση κατά 26,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2019. Το 2021 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 374.500 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.400 εκ. ευρώ ή 202,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Εκκινώντας από την παραπάνω γενική εικόνα οι επιχορηγήσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι μειωμένες (ΟΤΑ α’ βαθμού, από 2.290 εκατ. το 2020, σε 2.076 το 2021 και στους ΟΤΑ β’ βαθμού, από 652 σε 646 εκατ. το 2021). Ο λογαριασμός ''Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις'' του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζεται μειωμένος κατά 151 εκ. ευρώ.

Εκεί περιέχονται οι ΚΑΠ και οι μεταβιβάσεις από το ΕΣΠΑ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δαπάνες για επενδύσεις της ΤΑ εμφανίζονται κατά 142 εκ. ευρώ αυξημένες σε σχέση με το 2020, μειώνεται ακόμη περισσότερο η συμμετοχή των ΚΑΠ. Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ η πραγματική μείωση των ΚΑΠ αναμένεται να κυμανθεί στα 280-300 εκ. ευρώ. Κι όλα αυτά, που ως γνωστόν, ακόμα και με τον αντιδραστικό νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης») έπρεπε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει αύξηση των ΚΑΠ κατά 600 εκ. Από την θέσπιση του ν. 3852 μέχρι και το 2023 τα παρακρατηθέντα θα ξεπεράσουν τα 27,5 δις ευρώ. Μόνο την φετινή χρονιά αντί για 6 δις θα δοθούν λιγότερα από 2 δις συμπεριλαμβανομένων και όσων δόθηκαν μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία συν αυτά που είχε εξαγγείλει ο πρώην υπουργός κ. Θεοδωρικάκος. Τα οποία φάνηκε στην υπουργική απόφαση ότι είναι «Συμπληρωματική κατανομή ποσού 85 εκ.ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020» και όχι επιπλέον ενίσχυση όπως επικοινωνιακά προπαγάνδιζε!!!

Στον ίδιο Κρατικό Προϋπολογισμό (Κ.Α.) τα ίδια έσοδα της Τ.Α. προβλέπεται να αυξηθούν κατά 284 εκ. ευρώ, ενώ ο υφυπουργός εσωτερικών κ. Λιβάνιος στις διασκέψεις της ΚΕΔΕ προσπαθούσε να διασκεδάσει την κριτική για το πως οι δήμοι θα έχουν αύξηση ιδίων εσόδων εν μέσω κρίσης, λέγοντας ότι θα είναι από τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων, πράγμα που όμως δεν ισχύει, αφού η πρόβλεψη τους είναι για μάξιμουμ έσοδα 120 εκ. λόγω αυτού.

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές των ΟΤΑ προβλέπεται ότι θα μειωθούν κατά 30% περίπου, από 219 εκ. ευρώ σε 146 εκ. Το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προβλέπεται στα 750 εκ., ενώ μόνο η ΣΑΤΑ των δήμων το 2009 ήταν 1,1 δις. Στον Κ.Α. προβλέπεται επίσης, ότι η Τ.Α. θα μειώσει τα ελλείμματά της το 2020 κατά 301 εκ. σε σχέση με τον προβλεπόμενο δημοσιονομικό στόχο. Το δε 2021 προβλέπεται ότι τα 100 εκ έλλειμμα του 2020 θα περιοριστούν σε 51 εκ. Με λίγα λόγια θα έχουμε μείωση των ΚΑΠ και του ΠΔΕ, και πίεση για μείωση των ελλειμμάτων των ΟΤΑ με αύξηση των ίδιων πόρων (πρόσοδοι, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, ανταποδοτικά τέλη, κατασχέσεις, τροφεία κλπ.). Μία αύξηση που προβλέπεται ώστε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε να φτάσει στα αμέσως επόμενα χρόνια η αναλογία ίδιων πόρων με τους ΚΑΠ και τις λοιπές κρατικές χρηματοδοτήσεις στο 70%-30%.

Αυτό θα οδηγήσει στην άμεση και έμμεση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και στην διπλή φορολόγηση. Η Πολιτική τελικά που προωθείται, είναι η εξασθένιση των ΟΤΑ από θεσμοθετημένους πόρους, μόνιμο προσωπικό, υποδομές, αποδυνάμωση των δημοτικών συμβουλίων, γενικευμένη ιδιωτικοποίηση με την προώθηση των αναπτυξιακών οργανισμών και ενίσχυση φορέων όπως η ΕΕΤΑΑ και η ΜΟΔ στο όνομα των Δήμων αντί της ενίσχυσής τους.

Η Πολιτική αυτή αναδεικνύει τις επιλογές της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, που είναι ταυτόσημες με αυτές των μνημονιακών κομμάτων και της ΕΕ, του προσανατολισμού των προγραμμάτων υπέρ του κεφαλαίου όταν από την άλλη μεριά οι ελλείψεις στις υποδομές των Πόλεων και των Χωριών είναι τραγικές.

Β. Δήμος ΔΕΛΦΩΝ 2020-2021

1. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΤΑ.

Στην Οικονομική Επιτροπή αναφέραμε στα Πρακτικά: «…για πολλοστή φορά η σύνταξη του προϋπολογισμού έρχεται προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο έτοιμη από την Δημοτική Αρχή προς ψήφιση. Με τον τρόπο αυτό αποτελεί μια διαδικασία τυπική, αγνοώντας επιδεικτικά το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο και τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι καλούνται να δηλώσουν αν συμφωνούν ή όχι με την εισήγηση και τίποτα περισσότερο. Η μέθοδος αυτή ως πρακτική έχει ακολουθηθεί στον Καλλικρατικό Δήμο ΔΕΛΦΩΝ από την σύστασή του, από όλες τις Δημοτικές Αρχές. Στερώντας ουσιαστικά την δυνατότητα στους δημοτικούς συμβούλους εάν θέλουν να παρέμβουν και να προτείνουν, εφ’ όσον το επιθυμούν και έχουν άποψη, οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον προγραμματισμό και στους στόχους του Δήμου για τον νέο χρόνο. Εκμεταλλευόμενη την νομοθετική αντιδημοκρατική ρύθμιση η δημοτική αρχή (τροπολογία Θεοδωρικάκου), βάσει της οποίας δύναται να υπάρξει και να διατυπωθεί μόνο ολοκληρωμένο σχέδιο προϋπολογισμού προς ψήφιση κατά την συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, διαφεύγει τον σκόπελο της μη διαμόρφωσης πλειοψηφίας της οποίας στερείται. Το εγχείρημα κατάθεσης αντιπρότασης είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο μιας και δεν είναι εύκολο να αντληθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξή της από τους δημοτικούς συμβούλους ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης. Η στείρα αυτή διαδικασία, που εξαντλείται απαντώντας από τους συμμετέχοντες στην ερώτηση ποιοι ψηφίζουν ΥΠΕΡ και ποιοι ΚΑΤΑ, εξυπηρετεί φυσικά και στο να αποκρύπτονται οι πολλές αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής να συντάξει ένα Προϋπολογισμό ο οποίος θα μπορούσε να υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Αδυναμίες που φανερώνονται κατά την διάρκεια του έτους μέσα από τις πολλές αναμορφώσεις του».

Οι αναμορφώσεις που γίνονται προσαρμόζουν τον αρχικά ψηφισθέντα προϋπολογισμό, στην πραγματικότητα. Αυτό όμως είναι στοιχείο που μπορούμε να ισχυριστούμε πως ελέγχεται και ως προς την διάσταση της νομιμότητας του Προϋπολογισμού που ψηφίσθηκε. Παράδειγμα εάν έχουμε προϋπολογίσει μια σειρά από Δαπάνες για οδοποιίες που δεν εκτελέστηκαν, ή έχουμε συμπεριλάβει και εγγράψει έργο στο σύνολό του που εκτελέστηκε κατά 20% στο έτος που «τρέχει» εκταμιεύοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κονδύλια, τότε ο Προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται πλασματικός.

Η αδυναμία προσέγγισης στην πραγματικότητα από την αρχή της σύνταξης του Προϋπολογισμού, φανερώνει έλλειψη προσωπικού, σοβαρό προγραμματισμό, έλλειψη στόχου και πυξίδας για την πορεία του Δήμου.

Ο φετινός προϋπολογισμός έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι μια αντιγραφή του περσυνού, χωρίς καινούργια στοιχεία και προγραμματισμό υλοποίησης έργων που να ανοίγουν δρόμους είτε σε κατεύθυνση ανάπτυξης του τόπου, είτε στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης του βιοτικού επιπέδου των δημοτών, εναρμονισμένος και στοιχισμένος στην γενικότερη οικονομική πολιτική.

Το Παρατηρητήριο μας απέστειλε στις 22/1, χθες 25/1 λάβαμε γνώση εμείς, το καλώς έχει.

Είναι χαρακτηριστικό του Προϋπολογισμού, η εγγραφή δαπανών για Μελέτες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στο Πρόγραμμα για τους Δήμους «Αντώνης Τρίτσης». Εκεί ποντάρουμε με λίγα λόγια.

Όλη η υπόλοιπη διαχείριση που αφορά την Οικονομική πορεία του Δήμου Δελφών εξαντλείται σε μικρο-δαπάνες και συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων, αθλητικών χώρων και κλασσικά πάσης φύσεως μικρών έργων οδοποιίας που εγγράφονται όπως πάντα σε αυτόν, χωρίς φυσικά να έχουν προσδιοριστεί τι ανάγκες καλύπτουν, εάν υπάρχουν μελέτες κατασκευής και κόστους.

Εντυπωσιακό φέτος για τον Δήμο μας είναι ο σχεδόν μηδενικός προγραμματισμός για δαπάνες στις τρεις (3) βόρειες δημοτικές ενότητες (Δ.Ε.). Ή εκεί σταμάτησε να υπάρχει ζωή, ή έχει λυθεί το σύνολο των προβλημάτων τους. Γραβιά, Παρνασσό, Καλλιείς τους ψάχνουμε (!).


2. ΑΡΝΗΤΙΚΟ Ρεκόρ

Το 2020 καταγράφηκε για το Δήμο Δελφών το αρνητικό ρεκόρ να χάσει από τα ταμεία του ποσό που αγγίζει το 1.000.000€ (ένα εκατ.) αποζημίωση για την Πλατεία «Θεάτρου». Το ρεκόρ αυτό πιστώνεται στην Δημοτική Αρχή επί δημαρχίας κου Π. Ταγκαλή και θέλουμε να πιστεύουμε πως δύσκολα θα καταρριφθεί.

Το 2021 όπως μας φανερώνει ο Προϋπολογισμός που σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε, θα γεννήσει ένα 2ο αρνητικό ρεκόρ, της επιστροφής των χρημάτων για τα «Έργα» που δημοπρατηθήκαν το 2010 στον πρώην Δήμο Γραβιάς σημερινή Δ.Ε. Γραβιάς με την επιστροφή χρημάτων όπως αναφέρονται στον Κωδικό 8262. Χρήματα που θα υπερβούν το ποσό που αναφέρεται εάν συνυπολογίσουμε το κόστος της δικαστικής διεκδίκησης για να τα πάρει πίσω ο Δήμος όπως τα εγγράφει στα ΕΣΟΔΑ και φυσικά εάν προσθέσουμε τα χρήματα που έδωσε τα προηγούμενα χρόνια προσπαθώντας να καλύψει την εξόφθαλμη απάτη, κατασκευάζοντας μπαλώματα. Αμφιβάλουμε βέβαια εάν θα μπορέσει να πάρει χρήματα πίσω. Εάν στα πιο πάνω συνυπολογίσουμε και το κόστος που απορρέει από την μη υλοποίηση και καθυστέρηση- χάσιμο των ωφελειών ενός έργου, οριακά ίσως να προσεγγίζει το ύψος του ρεκόρ της «Πλατείας Θεάτρου».

Κυρίαρχο και ζητούμενο που σήμερα έχει έρθει επιτακτικά στο προσκήνιο είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής όπως και της προηγούμενης, για το σε ποιους και πως επιμερίζονται και καταμερίζονται οι ευθύνες. Από την στιγμή που το κόστος των παραπάνω κακών εξελίξεων έχει μετακυλήσει και μετακυλύεται στους δημότες του Δήμου Δελφών με διάφορους τρόπους, απαιτείται και είναι υπόχρεοι οι διοικούντες να πάρουν θέση και να εκφραστούν δημόσια χωρίς περιστροφές.

Αυτό είναι το κοινό γνώρισμα και χαρακτηριστικό των δύο αρνητικών ρεκόρ.

Αδυναμία έχει επιδείξει η Δημοτική Αρχή και στον τομέα των απορριμμάτων και κινείται με αργούς ρυθμούς παρ’ όλο το ξεκίνημα του ΧΥΤΥ στην περιοχή Βαρτός. Έχει μείνει πολύ πίσω η τοποθέτηση των ΚΑΦΕ κάδων και κυρίως η ενημέρωση των δημοτών στο σοβαρό αυτό θέμα. Πραγματικά μπορεί να αλλάξει ο Δήμος ολόκληρος σε λίγα χρόνια εάν την υπόθεση αυτή την ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και επιμονή.


3. ΘΕΤΙΚΟ Βήμα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΔΕΥΑ αποτέλεσε και αποτελεί φάρο διαφορετικής άσκησης πολιτικής, η οποία μάλιστα καθιερώθηκε μέσα στο συγκεκριμένο Αυτοδιοικητικό περιβάλλον. Χωρίς να εξωραΐζετε το συγκεκριμένο περιβάλλον, γίνεται κατανοητό πως η διαδικασία της διαφανής λειτουργίας της και η περιφρούρησή της μπορεί να παράξει και παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα προς το συμφέρον του δημότη. Αυτό που ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις τους κρατούντες, είναι το υπόδειγμα που λειτουργεί ως παράδειγμα προς μίμηση. Η ΔΕΥΑ απέδειξε πως οι υπηρεσίες της Τ.Α. μπορούν να παράγουν έργο προς ωφέλεια των δημοτών ανταγωνιστικό & ισάξιο με εκείνο των υπηρεσιών ιδιωτικών επιχειρήσεων και το διοικητικό της συμβούλιο λειτουργώντας με τρόπο υποδειγματικό, υλοποιεί προμήθειες, διοικεί και παίρνει αποφάσεις, προστατεύοντας το αδιάβλητο των αποφάσεων και τα οικονομικά της επιχείρησης. Έτσι απομακρύνονται φαινόμενα κακοδιαχείρισης και φαινόμενα άσκησης μικροπολιτικής και εξυπηρετήσεων από τους εκάστοτε διοικούντες αυτοδιοικητικούς.

Η παράταξή μας δεν εφησυχάζει και για τον λόγο αυτό προσπαθούμε η συμμετοχή μας να είναι συνεχής, παρακολουθώντας το εγχείρημα αυτό και την εξέλιξή του.


Γ. «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Συμμετέχουμε στην Οικονομική & Περιβαλλοντική Επιτροπή στο δ.σ. της ΔΕΥΑ και το δ.σ. του Λ.Τ. Γαλαξιδίου του Δήμου. Η συμμετοχή στις δύο Επιτροπές και στα δύο δ.σ., έδωσε την δυνατότητα στους συμβούλους της παράταξης να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε στοιχεία του Δήμου Δελφών. Δυνατότητα που αξιοποιήσαμε καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις και την δική μας λογική ως αναφορά την αντιμετώπιση και την λύση που εμείς θα δίναμε σε διάφορα προβλήματα. Είναι γεγονός πως αρκετές φορές εισακουστήκαμε, αποδεικνύοντας πως όταν οι προτάσεις είναι τεκμηριωμένες μέσα στα θεσμικά δημοτικά όργανα, δύσκολα επικρατεί η παραταξιακή λογική έναντι μιας ορθής και δίκαιης λύσης. Ούτε ακόμα και οι πολιτικές αντιθέσεις μπορούν εύκολα να περιορίσουν την ενδεδειγμένη λύση όταν αυτή είναι εξόφθαλμη και υπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου και το κοινό καλό. Αυτό απέδειξε ο τρόπος λειτουργίας της ΔΕΥΑ, αλλά και αποφάσεις που έχουν λάβει και η Οικονομική- Περιβαλλοντική Επιτροπή κατά διαστήματα σε θέματα όπως, τρόπος δημοπράτησης έργων & αξιοποίηση του υπαλληλικού δυναμικού του Δήμου.

Κατά την διάρκεια του 2020 συμμετείχαμε ανελλιπώς σε όλα τα δ.σ. και παρεμβήκαμε καταθέτοντας προτάσεις και ψηφίσματα σε θέματα που διαμορφώνουν με την βαρύτητά τους την πολιτική φυσιογνωμία και θέση ενός Δήμου. Αυτό ήταν και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα από την θέση της αντιπολίτευσης, όμως οι συνεχείς προσπάθειες αποδίδουν ορισμένες φορές καρπούς.

Με χρονολογική σειρά:

 1. τον Φεβρουάριο καταθέσαμε την άποψή μας για το Προσφυγικό- Μεταναστευτικό ζήτημα. Θέμα που απασχολεί και θα συνεχίσει να ενδιαφέρει το σύνολο της επικράτειας.

 2. Τον Απρίλιο καταθέσαμε Ψήφισμα με αφορμή την Πανδημία, δίνοντας έμφαση στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ειδικά στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και σε ότι αυτή διαφαινόταν πως θα επιφέρει στο σύνολο των δραστηριοτήτων της κοινωνίας μας. Προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε το ψήφισμα που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή και το καταφέραμε εν μέρει.

 3. Τον Μάιο καταθέσαμε στο δ.σ. αναλυτική πρόταση για να πάρουμε θέση πολιτική κυρίως ως Δήμος, σε θέματα της Εκπαίδευσης τα οποία κατατέθηκαν στην Βουλή κάτω από το καθεστώς των μέτρων απαγόρευσης λόγο της Πανδημίας. Η πρότασή μας ψηφίστηκε Ομόφωνα στο δ.σ.

 4. Αρχές Ιούνη καταθέσαμε πρόταση για τα Ταμειακά Διαθέσιμα των ΟΤΑ τα οποία με συνεχείς ενέργειες από το καλοκαίρι του 2018 οι Κυβερνήσεις ουσιαστικά τα έχουν υποθηκεύσει για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είτε λογιστικά είτε και πραγματικά. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την Πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής.

 5. Τον Σεπτέμβρη τα ανακλαστικά μας ήταν σε εγρήγορση για την υπόθεση της Πλατείας Θεάτρου. Η υπόθεση αυτή δεν έχει «κλείσει» για την παράταξή μας. Την Δ.Α. συνεχώς την «ενοχλούσαμε» προσπαθώντας να κρατήσουμε όσο αυτό ήταν δυνατό από την μεριά μας τα ανακλαστικά όλων σε εγρήγορση. Τα χρήματα τελικά εκταμιεύθηκαν όμως Τελεία στην υπόθεση αυτή δεν μπήκε ακόμα.

 6. Τον Οκτώβρη ζητήσαμε ενημέρωση από την Δ.Α. για τα θέματα που αφορούν το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και σχετίζονται τόσο με τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου όσο και με τις Γεωγραφικές χαράξεις- Διοικητικές των Κοινοτήτων του Δήμου. Ζήτημα σοβαρό που πολλοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, άλλοι στα πλαίσιο μικροσυμφερόντων και άλλοι στα πλαίσια μικροπολιτικών λογικών. Το θέμα αυτό παραμένει ανοιχτό και άμεσα η Δ.Α. θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί.

 7. Η χρονιά έκλεισε τον Νοέμβρη με τα μέτρα να δεσπόζουν πάλι λόγο του κορονοϊού. Στην τελευταία δια ζώσης συνεδρίαση του δ.σ. υπήρξε και ενημέρωση από τον Διοικητή του Νοσοκομείου για την λειτουργία του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.


Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Υπόθεση Πολιτική

Το θέμα της Πανδημίας και της Δημόσιας Υγείας θα βρίσκεται στην 1η γραμμή όλο το 2021.

Για το λόγο αυτό κλείνοντας θέλουμε να κάνουμε ειδική μνεία και σχόλια.

Η πανδημία μας ήρθε ξαφνικά και έπιασε τις κοινωνίες απροετοίμαστες, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούσαν χρόνια για ένα τέτοιο κίνδυνο λόγω της καταστροφής του περιβάλλοντος από μία αδηφάγο οικονομική ανάπτυξη, που διέλυσε βιοσυστήματα φέρνοντας νέους-ισχυρότερους ιούς πιο κοντά στον άνθρωπο.

Μέσα σε αυτή την περίοδο ζήσαμε και είδαμε σε μικρό χρόνο μεγάλες αλλαγές, ταρακουνήθηκαν συνειδήσεις και στερεότυπα χρόνων. Έγινε προφανές ξανά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ότι τα Δημόσια Συστήματα Υγείας είναι αναντικατάστατα για την υγεία του απλού κόσμου και καμία «ιδιωτική πρωτοβουλία» δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.

Έγινε φανερό (θέλουμε να πιστεύουμε), ότι χωρίς μεγάλης κλίμακας Δημόσιες Κοινωνικές Πολιτικές, δεν υπάρχει περίπτωση να αναχαιτιστεί μία μεγάλη κοινωνική καταστροφή. Τα περίφημα success story της αγοράς έμειναν και πάλι στο συρτάρι.

Διαπιστώσαμε για ακόμα μια φορά ότι για τους «έχοντες», τα κέρδη πάνε στην «ιδιωτικοποίηση», οι ζημιές όμως είναι για «κοινωνικοποίηση». Τις μεταβιβάζουν (τις ζημιές) στα κράτη και τελικά στις πλάτες των απλών πολιτών, ζητώντας σωτηρία.

Αν και όλα τα παραπάνω μας «φωνάζουν» με όση πιο πολύ δύναμη έχουν, οι Κυβερνώντες στη χώρα μας και όλο τον κόσμο μετά το πρώτο σοκ, κάνουν ό,τι μπορούν για να ξεχαστούν αυτά τα προφανή.

Η Κυβέρνηση στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψήφισε, αντί να αυξήσει τις κοινωνικές παροχές και τις δαπάνες για την Υγεία, έκανε ακριβώς τα ανάποδα! Οι δαπάνες για «κοινωνικές παροχές» μειώθηκαν κατά 17,6% (από 241 εκατ. το 2020 σε 199 εκατ. το 2021, όταν το 2019 ήταν 653 εκατ)...

Στον τομέα της Υγείας, οι συνολικές δαπάνες από 4.829 εκατ. ευρώ το 2020, προβλέπονται σε 4.257 εκατ. το 2021. Η κυβέρνηση μάλιστα μείωσε τις δαπάνες για την τόσο αναγκαία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κατά 96 εκατ. Μείωσε και την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ κατά 50,6% (από 608 σε 300 εκατ.), καθώς επίσης και τις φαρμακευτικές δαπάνες (από 2,03 δις σε 1,93 δις).

Την ίδια ώρα φυσικά χρύσωσε τους κλινικάρχες με 60 εκατ. ευρώ, έδωσε 22 εκατ. ευρώ στα ΜΜΕ, αύξησε τις δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα. Για τους πληττόμενους εργαζόμενους/ες, επαγγελματίες, ανέργους/ες υλοποιεί ημίμετρα στα πλαίσια του ελεήμονος Κράτους, όπως τα επιδόματα των 400€ & 500€ και διαλύει τα Εργασιακά τους Δικαιώματα για να «αλαφρύνει» την πλάτη τους μιας και τους πέφτουν βαριά.

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι μια καθαρή Πολιτική έκφραση, που αντανακλά τις προθέσεις κάθε φορά σε τοπικό επίπεδο της Δημοτικής Αρχής.

Εξαρτάται εν μέρει και από τις κατευθύνσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δίνεται η δυνατότητα στην Τ.Α. να επιλέξει κάθε φορά: εάν θα ακολουθήσει τις Κυβερνητικές επιλογές οι οποίες όπως και όλα τα τελευταία χρόνια τα Καλλικρατικά έτσι και σήμερα, είναι αντιλαϊκές, αντιαναπτυξιακές, υπερασπίζοντας τα συμφέροντα λίγων και όχι των πολλών,

Ή να επιλέξει να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτών και τόπου.

Αυτά κρίνονται στην αρχή αλλά και στην πορεία. Η δική μας Δ.Α. έχει επιλέξει έναν ρόλο διαχείρισης και διεκπεραίωσης μιας μίζερης κατάστασης, που στο τέλος σε σπρώχνει στο περιθώριο και στον ενδοτισμό (τουλάχιστον), σε εκείνα τα συμφέροντα που σου τάζουν πως θα σε βγάλουν από το τέλμα.

Η αντιπολίτευση κρίνεται επίσης από την στάση που κρατά σε θέματα κυρίαρχα όσο αφορά την διοίκηση του Δήμου, τις πολιτικές θέσεις όταν προσπαθεί ή όχι να τις διαμορφώσει, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί, τις προτάσεις που κάνει και πως τις τεκμηριώνει.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ήταν λοιπόν να κρίνουμε, να προτείνουμε και να αιτιολογήσουμε ΟΛΟΙ.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αξίζει και να Ζεις και να Αγωνίζεσαι για Αυτόν.


1 σχόλιο:

 1. ΠΟΥ ΣΤΕ ΩΡΕ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΣΕΙΣ ΩΡΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥΤΟ ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ ΔΕ ΡΙΞΑΤΕ ΤΟ ΒΟΛΙ ΤΑΧΙΑ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή