Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Η Π.Στ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λαμία, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εφαρμογή Προγράμματος Δακοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
***
Σε σχέση με δημοσιεύματα για το πρόγραμμα δακοκτονίας, γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το πρόγραμμα της δακοκτονίας προστατεύει την ελαιοπαραγωγή, το εισόδημα των παραγωγών το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.
Είναι μια συλλογική προσπάθεια Υπουργείου, Περιφέρειας, Δήμων, ΔΑΟ&Κ, Ελαιουργικών Συνεταιρισμών.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα που έχει για την περιοχή η καλλιέργεια της ελιάς και την αναγκαιότητα της έγκαιρης εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας προκειμένου να προστατευτεί η παραγωγή και κατά συνέπεια το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών, προχώρησε έγκαιρα (τον Ιανουάριο του 2018) στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη των εργολάβων που θα αναλάμβαναν το έργο της δακοκτονίας με την μέθοδο του «Δολωματικού ψεκασμού» και στις τέσσερεις ελαιοπαραγωγές Περιφερειακές Ενότητες (Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα), και όλα αυτά πολύ πριν γίνει η κατανομή των κονδυλίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία έγινε με την αριθμ.2170 /1-2-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι διαγωνισμοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχων που θα αναλάμβαναν το έργο της δακοκτονίας, είναι οι πρώτοι σε όλη την χώρα που δημοσιοποιήθηκαν, γεγονός που προκύπτει από την ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Εφαρμόζοντας την αυστηρή και χρονοβόρα νομοθετική διαδικασία που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις καταλήξαμε να έχουμε προσωρινούς αναδόχους στα μέσα Ιουλίου. Από μία προσεκτική μελέτη των διαδικασιών θα διαπιστώσει ο καθένας ότι δεν χάθηκε ούτε μία μέρα αλλά οι προβλεπόμενες διαδικασίες είναι συγκεκριμένες και τα στάδια θεσμοθετημένα.
Το Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων αναγνωρίζοντας ότι καθυστερεί σε όλη τη χώρα η ανάδειξη των αναδόχων δακοκτονίας προχώρησε σε ψήφιση τροπολογίας ( αρθρ. 46 ν.4554/18-7-2018) για να δώσει έτσι την δυνατότητα στους «προσωρινούς» αναδόχους, δηλαδή πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να αρχίσουν το πρόγραμμα της δακοκτονίας.
Μετά την δημοσίευση της παραπάνω διάταξης η Περιφέρεια Στερεάς έδωσε εντολή ψεκασμού στους προσωρινούς αναδόχους.
Προσωρινοί ανάδοχοι υπάρχουν για όλες τις περιοχές των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων πλην των περιοχών του Δήμου Λοκρών, Αμφίκλειας, Αγίου Κωνσταντίνου.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας ήταν η μειωμένη καρποφορία ή ακαρπία, γεγονός που οφείλεται στις συνθήκες που επικράτησαν τόσο κατά την βλαστική περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια της άνθησης και καρπόδεσης των ελαιόδεντρων (ήπιος χειμώνας, ανομβρία, υψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο της άνοιξης και βροχή στο στάδιο της ανθοφορίας). Λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών η φετινή ελαιοκομική περίοδος είναι αρκετά πιο πρώιμη.
Σύμφωνα με τις εντολές που έχουν δοθεί από το ΥΠΑΑΤ και τους αρμόδιους ερευνητικούς φορείς η εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας με την μέθοδο του «Δολωματικού Ψεκασμού» δεν είναι αποτελεσματική όταν η καρποφορία είναι μικρότερη του 20 %.
Σ’ αυτήν την περίπτωση σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΥΠΑΑΤ οι ελαιοπαραγωγοί προκειμένου να προστατεύσουν την μικρή παραγωγή τους θα πρέπει να εφαρμόσουν από μόνοι τους ψεκασμούς κάλυψης και να απαλλαγούν από το τέλος εισφοράς δακοκτονίας [2%].
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας & Φωκίδας προχώρησαν σε εντολές ψεκασμού προς τους προσωρινούς αναδόχους για τις περιοχές που η καρποφορία ήταν πάνω από 20 % και ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών για να προβούν σε ψεκασμούς κάλυψης σε περιοχές που η καρποφορία ήταν μικρότερη του 20% όπως προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καθώς και στις περιοχές που δεν έχει προκύψει προσωρινός ανάδοχος.
Για την περιοχή της Λοκρίδας και μετά από εισηγήσεις των αρμοδίων γεωπόνων, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του κοινοτικού καταστήματος Λιβανατών μεταξύ των παραγωγών, της Περιφέρειας και υπηρεσιακών παραγόντων κατέληξαν ότι, λόγω της μειωμένης παραγωγής η οποία δεν υπερέβαινε το αναγκαίο εκ του νόμου ποσοστό του 20% για την υποχρεωτικότητα εφαρμογής του προγράμματος και επειδή οι δολωματικοί ψεκασμοί, δεν θα είναι αποτελεσματικοί, η καταπολέμηση του δάκου να γίνει από τους ίδιους τους παραγωγούς, με ψεκασμούς καλύψεως σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπηρεσιακών παραγόντων ενώ οι παραγωγοί ζήτησαν να απαλλαγούν από το τέλος εισφοράς δακοκτονίας [2% επί του τιμολογίου πωλήσεως ελαιοκάρπου και παραγώγων του] όπως προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενέργειές μας .
Είναι φανερό ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το πρόγραμμα της δακοκτονίας του έτους 2018, ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως παρακάμπτοντας ακόμα και αναγκαίες διαδικασίες όπως π.χ. την αναμονή της απόφασης του ΥΠΕΣ για τις πιστώσεις και κινήθηκαν στα πλαίσια που καθορίζει ο Νόμος, οι εγκύκλιοι του αρμοδίου Υπουργείου τα αποτελέσματα της επιστημονικής κρίσης και τα πορίσματα του ευρύτατου διαλόγου με τους ελαιοπαραγωγούς της Λοκρίδας. Θα ήταν βεβαίως ωφέλιμο για την ετοιμότητα των υπηρεσιών και την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών η έγκριση των αναγκαίων πιστώσεων για την επόμενη χιονιά να δίνεται έως το Νοέμβριο έτσι ώστε απρόσκοπτα να εξελίσσονται όλες οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες. Παράλληλα δια των θεσμικών οργάνων της η αυτοδιοίκηση έχει ζητήσει να υπάρχει δυνατότητα διαγωνισμού πάνω από διετία, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα για την δακοκτονία προς το συμφέρον των παραγωγών. Αυτό όμως είναι θέμα πιστώσεων και θεσμικών αποφάσεων των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου