Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ε.Κ.ΦΩΚΙΔΟΣ : ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ


ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ(ΓΣΕΕ)
Αριθ. καταχώρησης στο  βιβλίο Πρωτοδικείου Παρνασσίδας 228/50
ΕΔΡΑ: ΑΜΦΙΣΣΑ – 33100 – ΚΟΤΤΟΡΟΥ 23 ΤΗΛ & FAX:22650 23048
Άμφισσα 12 / 9 / 2018
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
    Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας στη συνεδρίαση της Τρίτης 11/9/2018, αποφάσισε το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο να πραγματοποιηθείτην Κυριακή 11/11/2018 και ώρα  10,00  στην αίθουσα συνελεύσεων του Κέντρου μας με θέματα:
Έγκριση απολογισμού της Διοίκησης, Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2017
Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2018,  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
    Ως εκ τούτου τα Σωματεία μέλη της δύναμής μας να τακτοποιηθούνε οικονομικά μέχρι ΚΑΙ την ανωτέρω ημερομηνία.
    Θα αποσταλούν προσκλήσεις στους αντιπρόσωπους του κάθε Σωματείου, ατομικά, για το πρόγραμμα εργασιών.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου