Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

ΤΟ "ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ" (55 θεμάτων...) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


Η μοναδικότητα της κρυπτομένης 
ανευθυνο-υπευθυνότητος

  Την ερχομένη Τετάρτη 2 Μαΐου 2018, συνέρχεται, σύμφωνα με την αναδημοσιευόμενη και από εμάς Πρόσκληση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να εκφέρουν την άποψή τους ψηφίζοντας ή μη, επί των 54 (πενήντα τεσσάρων) θεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
  Και ναι μεν δεν μας αφορά το εάν θα συζητηθούν 1 ή 101 θέματα σε ένα απόγευμα (με την συνηθισμένη αποχώρηση Δημοτικών Συμβούλων λόγω ...ωραρίου), μεγίστης ή ελαχίστης σπουδαιότητος.  Μας ενοχλεί όμως το ότι, ανάμεσα σε αυτά τα 55 θέματα, δεν υπήρξε καθόλου χώρος για το κατεπείγον ζήτημα του Λιμενικού Ταμείου.
 Η εκκωφαντική απουσία του Δημάρχου από την προ δυο ημερών συνεδρίαση του Τ.Σ. Ιτέας για το φλέγον για την πόλη ζήτημα, ναι μεν τον επροφύλαξε από την μήνιν των κατοίκων, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε και την εκτίμηση του ιδίου, για την πόλη μας.

  Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι, το μείζον πρόβλημα του Δήμου Δελφών αυτή την εποχή, αυτό της κατασχέσεως των καταθετικών λογαριασμών του Δήμου από την ΕΥΔΑΠ Παγίων, πρόβλημα το οποίο είναι ικανό να κατεβάσει ...τα ρολά στον Δήμο Δελφών και το οποίον ήταν και ο λόγος για την άτακτη οπισθοχώρηση του Δημάρχου από το "δεν πληρώνω", στο "πετύχαμε(;)" αναγνώριση της οφειλής μας και διακανονισμό, αυτόν λοιπόν τον απολογισμό ο Δήμαρχος τον εκράτησε ως τελευταίο θέμα στο Συμβούλιο.  Κάτι ωσάν συζήτηση μεταξύ αυτού και ολίγων φίλων του, περί τις μεσονύκτιες ώρες.  
Των ελαχίστων η τακτική : το ημίφως... 

*****************************************

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. πρωτ. 7616
Άμφισσα 27/04/2018
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 2 α Μαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 ́
προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
(αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1. Τροποποίηση (2 η ) Τ.Π. έτους 2018 με ταυτόχρονη αναμόρφωση
προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Νίκη
Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγρ/σμού).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 για έργα
επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4. Έγκριση Έκθεσης 4 ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών
Υπηρεσιών).
5. Ορισμός νέας κατηγορίας η οποία αφορά την χρέωση των τελών ηλεκτροφωτισμού
και καθαριότητας σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στα
διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1 η ) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. και έγκριση εκτέλεσης των Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών για την: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρμογές
Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Δελφών». (Εισηγητής: κ.
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Υποστήριξη και φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος «Ηλεκτρονικής
Πρωτοκόλλησης και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων» του Δήμου Δελφών
από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού
Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας ΑΕ». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Μαργώνης, αν. προϊστάμενος Τμ.
Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ).
10. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα WIFI for Europe
(WiFi4EU). (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Μαργώνης, αν. προϊστάμενος Τμ.
Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ).
11. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
12. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια:
κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΓΑΖΗ-ΚΑΡΕΛΛΑ.
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
16. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια:
κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
17. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 Κληροδοτήματος ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ.
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
18. Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 10/2018 μελέτης του έργου με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία
Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
19. Έγκριση και παραλαβή της αριθ. 11/2018 μελέτης του έργου με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Τριταίας» και τρόπος
υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
20. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγήτρια: κ.
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
21. Εξέταση της από 16/4/2018 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ
– ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη
Δ.Τ.Υ.).
22. Εξέταση της από 16/4/2018 ένστασης της αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΔ.
ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
23. Εξέταση της από 26/3/2018 ένστασης της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» κατά της αρ. πρωτ. 4718/9.3.2018 κοινοποίησης και κατά
του από 7.2.2018 Πίνακα Διαχωρισμού Εργασιών του έργου. (Εισηγήτρια: κ.
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
24. Εξέταση της από 22.3.2018 όχλησης της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το 2 ο Ποδηλατικό Αγώνα  ́ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΟΚΟΣ –
ΣΙΡΚΟΥΙ ́ . (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του
Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης εκδήλωσης (Μάχη Ντρέμισσας) Δ.Ε. Καλλιέων.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ.
Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη ιστορικής εκδήλωσης στη θέση Αγ.
Τριάδα στην Τ.Κ. Καλοσκοπής. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν.
προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
28. Έγκριση δαπάνης για την αθλητική εκδήλωση «19 ος Ευχίδειος Άθλος Πλαταιές –
Δελφοί 107,5 χλμ». (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη
του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη συνδιοργάνωσης ποδηλατικής
εκδήλωσης του αθλητικού συλλόγου «Πηνειός» στην Τ.Κ. Γραβιάς & Τ.Κ. Δελφών.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ.
Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
30. Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης των δράσεων που θα υλοποιηθούν
στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2018 από το Ναυτικό & Ιστορικό
Μουσείο Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη
του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εκδήλωσης στο Κρόκι, Παλαιοπαναγιά
Παρνασσού στην Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν.
προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση του εορτασμού της επετείου της
ιστορικής μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8 ης Μαϊου 1821 στην Τ.Κ. Γραβιάς.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ.
Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εκδήλωσης στο Εκκλησάκι του Αγ.Λουκά
Πολυδρόσου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του
Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη εορταστικών εκδηλώσεων Μαϊου στην
Τ.Κ. Χρισσού. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του
Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση «5 η Ρουμελιώτικη Κουζίνα 2018»
στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη
του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
36. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικ/κού Συμβουλίου Β ́/θμιας
Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
37. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικ/κού Συμβουλίου Α ́/θμιας
Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
38. Τροποποίηση της αριθ. 427/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αντικ/ση μέλους της
Β ́/θμιας Σχολικής Επιτροπής». (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
39. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.
(Εισηγητής: κ Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ε.Π.)
40. Έγκριση τροποποίησης μισθωτηρίου συμφωνητικού ακινήτου Κεφ. Αυτ.
Διαχ/σης Κληρ. Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
41. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της
Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ.Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
42. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων οικονομικά αδύναμων προσώπων. (Εισηγητής:
κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
43. Λήψη απόφασης μοριοδότησης κριτηρίων για εγγραφές βρεφών-νηπίων στους
Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ.
Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
44. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών,
όλων των μηχανημάτων, οχημάτων του Δήμου Δελφών και Επιτροπή παραλαβής
υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-
οχημάτων του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για
το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018» (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου,
προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).
45. Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας μείωσης του μισθώματος του δημοτικού
ακινήτου καταστήματος στην πλατεία της Τ.Κ. Μαριολάτας. (Εισηγητής: κ.Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
46. Έγκριση εργασιών βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών και δασικών οδών,
διάνοιξης νέων δρόμων και κατασκευή εσωτερικής οδοποιϊας ως συνοδά έργα της
εγκατάστασης των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις
"Κουρμούτσι - Καρδάρα" , "Πυραμίδα - Χελώνα" και "Σκοτωμένοι - Βαθειά -
Γωνιά"». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
47. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων ΔΕ Δεσφίνας στις θέσεις «Νεραϊδολάκωμα» και
«Μεγάλο Πλάι». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
48. Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Ιχθύων, δυναμικότητας 310τον/έτος, σε
θαλάσσια έκταση 30 στρ. στη θέση «Νότια Όρμου Βερεσέ» κόλπου Αντίκυρας του
Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας GOLDEN FISH FARM A.E. (Εισηγητής:
κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
49. Γνωμοδότηση που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την
ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Ιχθύων, δυναμικότητας 310 τον/έτος, σε
θαλάσσια έκταση 30 στρ. στη θέση « Όρμος Βερεσές» κόλπου Αντίκυρας του
Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, της εταιρείας GOLDEN FISH FARM A.E. (Εισηγητής:
κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
50. Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο
REVES DAYS για το χρονικό διάστημα 10-13 Ιουνίου ε.ε. (Εισηγήτρια:
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ.
Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
51. Έγκριση μετακίνησης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα
«Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως αρωγός στον Πολιτισμό και τον
Αθλητισμό» στις 14 Μαϊου ε.ε. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμ. Οικ/κών
Επιστημών. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του
Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
52. Έγκριση χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «ΚΡΟΚΙ ΔΕΛΦΩΝ» ως οικιστική
πύκνωση. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
53. Λήψη απόφασης του Δήμου Δελφών για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
54. Λήψη απόφασης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού με την «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ».
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ - ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου