Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

ΠΕΡΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017- 2018 με διαχειριστή την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ο Δήμος Δελφών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνέχιση της δράσης για τη νέα σχολική περίοδο με τις εξής Δομές:
  • Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί (Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου, Καστελλίων και Πολυδρόσου) με Νηπιακό Τμήμα: Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ειδικότερα στον Παιδικό Σταθμό Άμφισσας λειτουργεί και το Βρεφικό Τμήμα με φιλοξενούμενα βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) σε Άμφισσα και Ιτέα: Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Η δράση υλοποιείται από κύκλο Πρόσκλησης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2017- 2018 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως την 31η Ιουλίου 2018).

Στόχος της είναι:
  • η αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας,
  • ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών,
  • η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:
  • μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και
  • άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια παιδιών
  • άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Η αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και για τις δυο δομές μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017 .

Με γνώμονα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία για τις εγγραφές:
  1. στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Δελφών, ξεκινάει από 24/05/2017 έως 01/06/2017 και θα γίνεται με την υποβολή της αίτησης και την παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στους κατά τόπο παιδικούς σταθμούς.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και έγκυρη συλλογή των δικαιολογητικών, αλλά και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ωφελούμενων μητέρων στην παραπάνω δράση, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις από τους κατά τόπο Παιδικούς Σταθμούς και στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών (τηλ. 22653350724 και 2265350721).
  1. στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) θα γίνει με την παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα Κ.Ε.Π. (Άμφισσας, Ιτέας, Δεσφίνας, Δελφών, Γαλαξιδίου) έως 01/06/2017.

Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που επιθυμούν εγγραφή και στις δυο δομές (παιδικοί σταθμοί και Κ.Δ.Α.Π.) η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθεί μόνο μια φορά στους κατά τόπο παιδικούς σταθμούς.

Καταληκτική ημερομηνία για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ορίζεται η 01/06/2017.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου