Κυριακή 21 Μαΐου 2017

ΟΙ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΡΜΩΜΕΝΟΙ ΦΩΚΕΙΣ, ΨΗΦΙΖΟΥΝ.

Εκλογές του Συλλόγου Θεσσαλών Φωκίδας την Κυριακή 28-5 στη ταβέρνα του Λιάπη στην Ιτέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» 

Καλούνται τα Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου : «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ»
σε γενική συνέλευση , που θα συνέλθει την 28ην Μαΐου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στη ΤΑΒΕΡΝΑ του ΛΙΑΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ στην ΙΤΕΑ. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εκλογές για Νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του (1/3) των εγγεγραμένων μελών. 

Κίρρα 12/05/2017 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1 σχόλιο: