Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ κ.λ.π.

Άμφισσα
9 Απριλίου

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ   


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                                        

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ -ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
Σας υπενθυμίζουμε παλαιότερη ανακοίνωσή μας σύμφωνα με την οποία:
Καλούνται    οι ιδιοκτήτες – νομείς – επικαρπωτές αγροκτημάτων, οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου  πόλεως
ή αυτοτελών οικισμών έως  και 100μ.εκτός αυτών, για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους-μισθωμάτων από ξερά χόρτα, απορρίμματα (ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους) και λοιπές εύφλεκτες ύλες σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 και του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας άρθρο 18.
Επίσης καλούνται να  κλαδεύσουν τα ελαιόδεντρα  και γενικά τα δένδρα των οποίων οι κλώνοι επεκτείνονται σε δρόμο (περιφερειακό, δημοτικό, αγροτικό) και εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων καθώς σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εμποδίσουν και τη διέλευση των πυροσβεστικών  οχημάτων .
        Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι εάν δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα παραπάνω, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας για λόγους πολιτικής προστασίας θα μπορεί να προβεί στο καθαρισμό ιδιοκτησιών-μισθωμάτων χωρίς προηγούμενη όχληση με αντίστοιχη χρέωση των προστίμων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και  όποια άλλα αναγκαία μέτρα προβλέπονται .
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ Ζ.ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου