Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

                                         (Άμφισσα : Καφενείο ''Πανελλήνιον'')
Η Άμεση (Τοπική) Δημοκρατία!

   Η Δ.Κ. Αμφίσσης μέσω του Προέδρου της, έπραξε το αυτονόητο : Ζητά από τους πάντες τους έχοντες σχέση και άποψη για την Άμφισσα, αφού ενημερωθούν, να συμμετάσχουν με τις προτάσεις τους, στον καταρτισμό του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.  Να συμμετάσχουν δηλαδή, στην Δημόσια Διαβούλευσή του.
   Και αυτό το αναφέρουμε, γιατί σε αντίθεση με την Άμφισσα, το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ιτέας, ''κατέφθασε'' με ένα ''χαρτί'' στο Τοπικό Συμβούλιο, του οποίου τα προτεινόμενα να υιοθετηθούν από τους Συμβούλους, ήσαν μόνον οι τίτλοι, χωρίς ανάλυση, επεξήγηση και εισήγηση από κάποιον.  Το δε χειρότερο ήταν ότι, παρουσία του Δημάρχου και του Γ.Γ. του Δήμου των οποίων η επίσκεψη προσέδιδε βαρύτητα στην διαδικασία, οι Τοπικοί Σύμβουλοι (και προς τιμήν τους), αρνήθηκαν να εγκρίνουν ''τίτλους'', χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους....   Δηλαδή, ούτε αυτοί εγνώριζαν περί τίνος επρόκειτο!...

Συγχαρητήρια στην Δ.Κ. Αμφίσσης!

********************************************

Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 της Δ.Κ. Άμφισσας
Στείλτε μας εγγράφως τις προτάσεις σας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας κατά την πενταετία 2015-2019.


Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006) και σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, θεσπίστηκε η εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Δήμους, τα οποία αποτελούνται από τις εξής ενότητες :
Άξονας 1:Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής.
Άξονας 2:Κοινωνική Πολιτική- Παιδεία- Πολιτισμός και Αθλητισμός .
Άξονας 3:Τοπική Οικονομία –Απασχόληση.
Άξονας 4:Βελτίωση της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου.
Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Δ.Κ. Άμφισσας του Δήμου Δελφών καλούμε τους τοπικούς φορείς συλλογικής εκπροσώπησης, τους επαγγελματικούς εμπορικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους, τις τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτών της Δ.Κ. Άμφισσας και κάθε ενδιαφερόμενο-ενδιαφερόμενη να συμμετάσχουν στην Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δ.Κ Άμφισσας 2015-2019.
Στόχος της διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι προτάσεις και οι απόψεις όλων των παραπάνω αναφορικά με τους άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η προσθήκη ενδεικτικού προϋπολογισμού σε κάθε πρόταση σας, θα διευκολύνει το έργο μας, ενώ τις προτάσεις σας τοποθετείστε τις κατά σειρά προτεραιότητας και ανά θεματικό άξονα.
Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει 8 ημέρες, λήγει δηλαδή την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015.
Μπορείτε να καταθέσετε τις προτάσεις σας είτε στο γραφείο της Δ.Κ. Άμφισσας στην οδό Ρήγα Κοντορήγα 10, είτε να τις αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail: dk.amfissas@delphi.gov.gr .

Ο πρόεδρος της Δ. Κ. Άμφισσας
Βενετσάνης Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου