Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ : ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

                                                                        
                Άμφισσα,  22.06.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Άμφισσας που έχει καθιερωθεί να τελείται κατά τον θρησκευτικό εορτασμό της Σύναξης των Δώδεκα Αποστόλων από το μακρινό παρελθόν,
θα διοργανωθεί και τη φετινή χρονιά στον χώρο που οριοθετείται από τον κόμβο της πρώην επιχείρησης «Ι. Ληξουριώτη» (πλησίον Γενικού Λυκείου Άμφισσας) μέχρι τον κόμβο εισόδου από Λαμία Β.Α. της πόλης.
Η διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα είναι πέντε (5) συνεχείς ημέρες, θα αρχίσει την 30η Ιουνίου 2015 ώρα 20.00μ.μ. και θα ολοκληρωθεί την 5η Ιουλίου 2015 ώρα 20.00μ.μ..
Η παραχώρηση των χώρων (παραγκών κ.λ.π.) θα γίνει με πλειοδοτική, προφορική και φανερή δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των ορίων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» στις 29.06.2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας.
Η κατασκευή των παραγκών θα γίνει μετά από πρόχειρη πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές στις 26.06.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Δελφών ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.
Ορίζεται ημέρα διενέργειας πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου κατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης του φωτισμού της εμποροπανήγυρης η 26.06.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30΄ με ελάχιστη προσφορά υπέρ του Δήμου Δελφών το ποσό των 1.000 €.

Πληροφορίες: Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, τηλ. 6945630084

--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Αντιδήμαρχος Δελφών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου