Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ 29-6-2015

                              (Λιμάνι Ιτέας)                                  (Δρόμος Ιτέας)
Αποχετευτικά, Παρατάσεις,
Πολιτιστικά, Αναμορφώσεις.
Ρουτίνα...

   Στην Πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για Συνεδρίαση του Σώματος την επομένη Δευτέρα 29-6-2015 με 37 (τριάντα επτά) θέματα προς συζήτηση, δεν περιλαμβάνεται και η υιοθέτηση ή όχι της υπ' αρ. 25/2015 αποφάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας.  Να υπενθυμίσουμε ότι στις 25 Μαΐου 2015 (προ ενός μηνός ακριβώς), το Τοπικό Συμβούλιο της Ιτέας,
είχε ομόφωνα αποδεχθεί τις προτάσεις των Συμβούλων του, Σκώττη και Καλπούζου, σύμφωνα με τις οποίες, η Ιτέα θα πρέπει να ακολουθήσει ως ''μοντέλο'' αναπτύξεώς της, αυτό του Τουρισμού (Σκώττη) και ότι θα πρέπει να συνταχθεί άμεσα, ο Κανονισμός Καθαριότητος της Δ.Κ. Ιτέας (Καλπούζου).
   Σύμφωνα με το γενικότερον πνεύμα της επικρατούσης καταστάσεως στον Δήμο Δελφών,  προφανώς, το θέμα του Τουριστικού προσανατολισμού και της Καθαριότητος της Ιτέας, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ''ατζέντα'' του Δημάρχου.  Προηγούνται άλλα πράγματα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα κατονομάσουμε τώρα.

  Έχουμε όμως μια απορία : 
Εάν μετά από αυτήν την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας, ο Μελετητής του Γ.Π.Σ. της πόλεως, καταθέσει την οριστική πρότασή του για τον χωροταξισμό της Ιτέας (Β2 στάδιο), χωρίς να την λαμβάνει υπ' όψιν του (γιατί άλλωστε) και δεν προτείνει (όπως μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει) και ήπιες παρεμβάσεις στο Τουριστικό προσανατολισμό της πόλεως, τότε, τι θα γίνει;   Θα παραληφθεί η Μελέτη από τον Δήμο Δελφών;  Και κατά συνέπεια θα πληρωθεί ο Μελετητής, μιας και υπάρχει χρονικό περιθώριο εκταμιεύσεως των χρημάτων από το σχετικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα;...

Αμέλεια;  Αδιαφορία;  Άγνοια ή ...ενέργεια;
Υπάρχει περίπτωση να περιμένει κάτι η Ιτέα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο;...

****************************************************
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Άμφισσα 25 / 06 /2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                          ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
___
Αρ. πρωτ. 15878
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών, 3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλ.Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως στις 29 Iουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 2. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο σχέδιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREGEUROPE 2014 -20. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
 5. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
 6. Καθορισμός αδειών υπαίθριου εμπορίου, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου εμπορίου και καθορισμός των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Λούρμπα, προϊσταμένη Τμ. Εμπορίου).
 7. Έγκριση Απολογισμού του έτους 2014 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤ. Γ.ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγήτρια: κ. Βάσω Περδίκη, δημοτική υπάλληλος).
 8. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 9. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»» MIS 340059. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 11. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης με τίτλο ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ’’ με κωδικό MIS 447983» (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΒΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ’’» με κωδικό MIS 376765 (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» MIS 217092. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΠΟΡΤΕΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ» (Α.Μ. 26/2012). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΩΘΕΝ ΠΗΓΩΝ ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (Α.Μ. 25/2012). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΣΤΡΩΜΗΣ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 18. Έγκριση υπεργολαβίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» MIS 370720. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
 19. Έγκρισης δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Δ.Ε.Καλλιέων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
 20. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του διήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ «ταξιδεύοντας με τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό της Φωκικής γης» στην Κίρρα. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 21. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 283/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Περ. Στ. Ελλάδας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Μέριμνας του Παραρτήματος της Δημ. Βιβλιοθήκης Γεωργίου Γάτου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 23. Τροποποίηση της αριθ. 55/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 24. Επί προτάσεως της ΠΕΔ Στ. Ελλάδας για την άρση της υποχρηματοδότησης Περιφέρειας Στ. Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 25. Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων στις περιοχές που εκ του νόμου δεν είχε επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 4 του Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 26. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 27. Μονοδρόμηση της οδού Α.& Ι. Συγγρού στην Τ.Κ. Δελφών της Δ.Ε. Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 28. Γνωμοδότηση σχετ. με την υπ΄ αριθ. 20/2015  απόφαση Δ.Κ. Γαλαξιδίου με θέμα   «Διαφωνία Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου Δήμου Δελφών για ίδρυση δυο μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Ακρωτήρι Τρίπορη». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
 29. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Δ.Κ. Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).
 30. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 235/17.6.2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης).
 31. Έγκριση παράτασης μελέτης με τίτλο « Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Γαλαξιδίου» (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 32. Έγκριση παράτασης μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας - Κίρρας». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 33. Έγκριση παράτασης μελέτης με τίτλο» ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Καλλιέων Ν.Φωκίδας». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 34. Έγκριση παράτασης μελέτης με τίτλο «ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παρνασσού». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
 35. Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για τη σχολική περίοδο 2015 – 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, δημ. υπάλληλος)
 36. Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια κάδων συλλογής & ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή αστικών βιοαποβλήτων Ν. Φωκίδας». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, δημ. υπάλληλος).
 37. Έγκριση δαπανών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Δ.Ε. Γαλαξιδίου». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ


1 σχόλιο: