Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ : ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ


                          ΙΤΕΑ   03.06.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διεύθυνση: Ηλία Τρίγκα 37
Τ.Κ. : 332 00 Ιτέα
Τηλέφωνο: 2265351101
FAX: 2265351135


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Καλούνται, οι ιδιοκτήτες – νομείς – επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση εκατό μέτρων από τα όριά τους όπως προβούν στον καθαρισμό και την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από την 1η Μαΐου 2015 από ξερά χόρτα, απορρίμματα (ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους) και λοιπές εύφλεκτες ύλες, όπως έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 και του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας άρθρο 18.
Σε περίπτωση αδυναμίας καθαρισμού των με δικά τους μέσα, παρακαλούμε να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας που είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Γ. και Φ. Τσίγκα 14, 331 00 Άμφισσα, τηλέφωνο 22650 72009.
Εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών θα προβεί στον καθαρισμό τους, θα χρεώσει τα έξοδα καθαρισμού των ανάλογα με την έκταση του εκάστου οικοπέδου, μη αποκλειομένων και των δικαστικών και θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 150,00 € για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την αναφερόμενη νομοθεσία και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.
Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.
ΔΕ ΙΤΕΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου