Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                   (Γκιώνα)
Ώ! έλατο, ώ! έλατο...

  Συμφωνούμε μέχρι κεραίας στα αναφερόμενα από τον Δήμαρχό μας στο παρακάτω δημοσιευόμενο Δελτίο Τύπου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. 

Με μια μόνον σημείωση : 
''Verba Valant, Scripta Manent''.  
Τα λόγια πετούν, αλλά τα γραπτά μένουν
κύριε Δήμαρχε.
Και επί το λαϊκότερον :  ''Άμ έπος, άμ έργον'' 
Οψόμεθα εις ''Λαρνάκι'', κύριε Αθανάσιε Παναγιωτόπουλε...

*********************************************


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΜΦΙΣΣΑ, 04.06.2015
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α.Δ.Τ.: 24/2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: «Μήνυμα Δημάρχου Δελφών για την 5η Ιουνίου 2015 – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος».Η 5η Ιουνίου έχει θεσπισθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήδη από το Δεκέμβριο του 1972 ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Περισσότερο από ποτέ στις εποχές που ζούμε η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί ημέρα προβληματισμού και όχι εορτής για την προστασία του περιβάλλοντος. Βλέπουμε καθημερινά τις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται στον Πλανήτη, αλλαγές που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις καταστροφικές παρεμβάσεις που γίνονται στο περιβάλλον από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα. Τόσο συλλογικά όσο και ατομικά πρέπει να αλλάξουμε την καθημερινή μας συμπεριφορά απέναντι στο ανεκτίμητο αυτό δώρο της φύσης ώστε να μη βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσάρεστες για τον άνθρωπο μελλοντικά συνέπειες.

Η Δημοτική μας αρχή έχει θέσει ως προγραμματικό της στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στηριζόμενη σε δύο πυλώνες:
Α. Αξιοποιώντας τον θεσμικό της ρόλο και θέτοντας στην υπηρεσία του συγκεκριμένου σχεδιασμού όλα τα εργαλεία που διαθέτει.
Β. Επενδύοντας στην τόνωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των συμπολιτών μας.

Στον πρώτο πυλώνα ανήκουν:
  • Ο χωροταξικός μας σχεδιασμός που βρίσκεται στο τελικό του στάδιο και στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας, με διακριτές και περιβαλλοντικά συμβατές δραστηριότητες ανά περιοχή.
  • Οι παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και η διαρκής μας επαγρύπνηση για την αυστηρή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τους ιδιώτες επενδυτές που εκμεταλλεύονται τον φυσικό πλούτο της περιοχής μας, όπως οι εξορυκτικές επιχειρήσεις.
  • Η ουσιαστική ενεργοποίηση για πρώτη φορά της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου μας, ως όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού και ελέγχου της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην επικράτεια του Δήμου Δελφών.
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των έργων υποδομής αρμοδιότητάς του με κορυφαία την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και του Εργοστασίου Κομποστοποίησης που βρίσκονται πλέον στο στάδιο συμβασιοποίησης. Παράλληλα έχουμε προχωρήσει στο οριστικό κλείσιμο και του τελευταίου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην επικράτεια του Δήμου μας, την «Κερατόραχη» και προχωρούμε στην αποκατάστασή της, έχοντας εξασφαλίσει τη μεταφορά του συνόλου των αστικών μας απορριμμάτων σε αδειοδοτημένους χώρους των Δήμων Λαμιέων και Λεβαδέων, έως την λειτουργία του δικού μας Χ.Υ.Τ.Υ. Ήδη επεξεργαζόμαστε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Άμφισσας και άλλους φορείς σε ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας που αποτελεί όχι μόνο αναπτυξιακό εργαλείο αλλά και κατ΄ εξοχήν περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Προχωράμε στην ανάπτυξη του συστήματος των καφέ κάδων (διαλογή στην πηγή). Συντηρούμε και αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών μας. Προστατεύουμε το υδάτινο δυναμικό μας. Ρίχνουμε πλέον το βάρος μας στην καθημερινή καθαριότητα που πάσχει από την έλλειψη πόρων και προσωπικού και αναπτύσσουμε πλήθος άλλων μικρών και μεγάλων πρωτοβουλιών που άμεσα ή έμμεσα προστατεύουν το περιβάλλον μας.

Στον δεύτερο πυλώνα και ίσως τον πιο κομβικό, έχουμε επενδύσει στην ανάπτυξη του εθελοντισμού και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης όχι ως μηχανισμούς υποκατάστασης του ρόλου του Δήμου αλλά ως επένδυση στην κοινωνία των πολιτών. Ήδη έχουμε αναπτύξει δράσεις όπως, εθελοντικές δενδροφυτεύσεις και καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων με κορυφαία την διοργάνωση της εβδομάδας εθελοντισμού με τίτλο: "ΣΚΕΨΟΥ ΑΛΛΙΩΣ, ΣΚΕΨΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ" μεταξύ 20 και 26 Απριλίου 2015. Οι συγκεκριμένες δράσεις αποσκοπούμε να αποκτήσουν θεσμικό χαρακτήρα και περιοδικότητα δημιουργώντας παράλληλα μία τράπεζα εθελοντών και στην κατεύθυνση αυτή συνεργαζόμαστε με κάθε θεσμικό ή μη φορέα. Καθήκον μας είναι να αποκτήσουν πρώτα από όλα τα παιδιά μας περιβαλλοντική συνείδηση και να αγαπήσουν το ανεκτίμητο φυσικό μας περιβάλλον. Αλλά για να το μεταδώσουμε αυτό, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να σεβόμαστε και να προφυλάσσουμε αυτό που μας κληρονόμησαν οι προηγούμενες γενιές.

Η 5η Ιουνίου, χαρακτηρισμένη ως Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, είναι μία ευκαιρία να αναλογιστούμε το ρόλο μας στον πλανήτη και να προσπαθήσουμε να συμβάλουμε με όσες δυνάμεις έχουμε στην προστασία του. «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά» λέει ένα γνωστό σύνθημα και γι’ αυτό καλό είναι να το εφαρμόζουμε πρώτα στον τόπο μας. Όλοι μπορούμε να προσφέρουμε στον κοινό σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος και η συμβολή του καθενός από μας είναι πολύτιμη.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ο Δήμαρχος Δελφών
Θανάσης Παναγιωτόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου