Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Η ΝΥΚΤΑ, Ο ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΥΚΤΩΜΕΝΟΙ...Ο Ορφικός ύμνος της Νύκτας, 
της των πάντων γενέτειρας

   ''Νύκτα θεών γενέτειραν αείσομαι ή
δε και ανδρών. Νύξ γένεσις πάντων,ήν και Κύπριν καλέσωμεν Κλύθι μάκαιρα θεά, κυαναύγης, αστεροφεγγής ησυχίη χαίρουσα και ηρεμίη πολυύπνω, ευφρόσυνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, μήτερ ονείρων, ληθομέριμν'αγαθήν τε πόνων ανάπαυσιν έχουσα υπνοδότειρα, φίλη πάντων, ελάσιππε, νυχαυγής-ημιτελής χθονίη, ηδ'ουρανίη πάλιν αυτή εγκυκλίη, παίκτειρα διώγμασιν ηεροφοίτοις' η φάος εκπέμπεις υπό νερτέρα,
και πάλιν φεύγεις είς Άϊδην δεινή γαρ ανάγκη πάντα κρατύνει νυν δε, μακαιρ  'ω Νυξ πολυόλβιε, πάσι ποθεινή, ευάντητε, κλύουσα λόγων ικετηρίδα φωνήν, ελθοίς ευμενέουσα, φόβους δ'απόπεμπε νυχαύγεις ...''

Μετάφραση:


  ''Την Νύκτα θα τραγουδήσω,την μητέρα των θεών και των ανθρώπων. Η Νύξ εγέννησε τα πάντα, δια τούτο ας της δώσουμε και το όνομα Κύπρις. Άκουσέ με μακαρία θεά, που έχεις σκοτεινή λάμψην και φέγγεις με τα αστέρια,  συ χαίρεσαι είς την ησυχίαν και είς την ηρεμίαν, που φέρει πολύ ύπνον.  Είσαι η χαρά, ευχάριστη, αγαπάς τα ολονύκτια γλέντια, ώ μητέρα των ονείρων,  συ κάνεις να λησμονούν (οι άνθρωποι) τις φροντίδες (της καθημερινής ζωής) και τους παρέχεις ωραίαν ανάπαυσιν από τους κόπους, διότι τους δίνεις τον ύπνον  και είσαι φίλη όλων  και οδηγείς τους ίππους και λάμπεις κατά τη νύκτα.  Είσαι ημιτελής (μισοτελειωμενη) γήινη και η ιδίαν πάλιν είσαι ουράνια,  περιστρέφεσαι κυκλικώς και παίζεις με τα θηράματα που πλανώνται είς τον αέρα,  εσύ στέλνεις το φώς είς τα υποκάτω από την γην και πάλιν φέγγεις είς τον Άδην,  διότι τα πάντα κυβερνά η ακαταμάχητος ανάγκη (η υπερέχουσα, η ακατανίκητος δύναμις, που δε δύναται να την αποφύγει κανείς). Αλλά τώρα, ώ μακαρία πολυευτυχισμένη Νύκτα, που είσαι είς όλους περιπόθητη και καταδεκτική, εισάκουσε την ικετευτικήν φωνήν των λόγων μου (τους ικετευτικούς λόγους μου) και έλα με ευμενή διάθεσιν και διώξε τους νυκτερινούς φόβους!!!!...''


Αθάνατη Ελλάδα!... Με την μοναδική σου αλληλουχία εποχών, καταφέρνοντας  ο Ορφικός ύμνος των  2.500 και πλέον ετών, να γίνεται σύγχρονος και γραμμένος πλέον με ...Αριστοφανική διάθεση!...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου