Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ - Ανακοίνωση

                                                                                              ΑΜΦΙΣΣΑ, 16.2.2023

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει τους δημότες του ότι με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 (ΦΕΚ 276/Β/2023) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 απόφαση «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088).

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση διαγραφής οφειλής και επανασύνδεσης του ρεύματος στην Επιτροπή του άρθρου 3, πρέπει να πληρούν, εκτός των άλλων, το εξής κριτήριο: Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31-12-2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2265350724 κ. Άννα Γκιούλου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 13:00.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου