Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Ο "ΔΙΟΜΗΔΗΣ" ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑ

 Καλοσκοπή (Κουκουβίστα)

φωτογραφία Κάλλης Βασίλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου