Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

ΜΕ ΤΗΝ "ΕΛΠΙΔΑ" ΣΤΟΝ ΣΑΛΩΝΑ

 "Σάββατο μεσημέρι για τσίπουρα στην "Χάρμαινα".

Κι απ' όξω να χιονίζει. Ψοφόκρυο!..."

φωτογραφία Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

1 σχόλιο: