Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

ΛΑΡΝΑΚΙ : ΕΠΑΝΑ-ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ


 Με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής 

(σε συνεδρίαση δια της μεθόδου της "λειτανείας") 

Ευτυχώς!... Τώρα γνωρίζουμε!

************************


*****************************
Απόσπασμα από την εισήγηση της προέδρου προς την Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος.  (αρ.πράξης 2/10-1-2022   ΑΔΑ : ΕΜΨ2ΟΡ0Θ-90Ξ)

Χωρίς σχολιασμό!...

(ολόκληρη η απόφαση)

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%A82%CE%9F%CE%A10%CE%98-90%CE%9E

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου