Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ-ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, κατόπιν πρόσκλησης  του Πολιτιστικού Κέντρου Στρώμης συναντηθήκαμε στο Μαυρολιθάρι με σκοπό την ενημέρωση, προτάσεις και δράσεις για την αντιμετώπιση των  ερευνητικών γεωτρήσεων και την εκμετάλλευση βωξίτη στην περιοχή της Γκιώνας, Δ.Ε. Καλλιέων, Καλοσκοπής, Προσήλιου  καθώς και όμορων κοινοτήτων της περιοχής Δωρίδας.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι Συλλόγων, Πρόεδροι των κοινοτήτων Στρώμης,  Καλοσκοπής και Μαυρολιθαρίου, δημοτικοί σύμβουλοι από τον Δήμο Δελφών και το Δήμο Δωρίδας καθώς επίσης και ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων Χάρης Αγαπητός.

Συμμετείχαν επίσης πολλοί πολίτες και εκπρόσωποι οργανώσεων και Συλλογικοτήτων από το Δήμο Δωρίδας, το Λιδωρίκι, το Λευκαδίτι, την Ιτέα, το Σερνικάκι,  καθώς επίσης εκπρόσωποι των Ορειβατικών  Συλλόγων  από την  Άμφισσα και το Πολύδροσο.

Έχοντας πληροφορηθεί ότι η εταιρεία IMERYS A.E. σχεδιάζει την πραγματοποίηση σε πρώτη φάση 131 ερευνητικών γεωτρήσεων για βωξίτη και την  εξόρυξη μελλοντικά βωξίτη στα σημεία που θα εντοπιστούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα και

 • Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό εξέλιξης των ενεργειών των μεταλλευτικών εταιρειών για την διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων από το 2009 μέχρι το 2019, δεκαετία κατά την οποία έγιναν ενέργειες πληροφόρησης, εκδηλώσεις/διαλέξεις ενημέρωσης των αυτοδιοικητικών και κατοίκων της  περιοχής καθώς και χρήση δικαστικών μέτρων με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ το 2011, το οποίο ιστορικό παρουσιάστηκε στην συνάντηση μας 3 Οκτωβρίου 2021

 •  Υιοθετώντας τις απόψεις και τα επιχειρήματα της εισήγησης από την Κίνηση για τη Σωτηρία της Γκιώνας στην ημερίδα του ΤΕΕ στις 13-01-2010 με τίτλο : «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες», συνοπτική περιγραφή της οποίας παρουσιάστηκε στη συνάντηση (αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν).  

 •  Αξιολογώντας τις παρουσιάσεις και τα επιχειρήματα κατά την διάρκεια της συνάντησης, από συμμετέχοντες γνώστες του θέματος ήτοι  Πολιτικό Μηχανικό, Μεταλλειολόγο, αυτοδιοικητικούς, ορειβάτες και άλλους γνώστες της περιοχής

 •  Έχοντας  λάβει γνώση από τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Καλλιέων Χάρη Αγαπητό του χάρτη με την επικείμενη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων σε προστατευόμενες περιοχές και περιοχές NATURA 2000.

 • Έχοντας κατά νουν ότι τα μεταλλεία επιχειρούν να επεκτείνουν ραγδαία την εκμετάλλευση στην κορυφογραμμή της Γκιώνας, τη Βαθειά Λάκα, τη χαράδρα Ρεκά, το Λαζόρεμα και κατ΄επέκταση στη λεκάνη απορροής του Μόρνου.

 • Αφού ενημερωθήκαμε ότι οι μεταλλευτικές παραχωρήσεις στη Φωκίδα ανέρχονται μέχρι σήμερα στο 45% της έκτασης του νομού και ότι 219.000 στρέμματα προστατευόμενων περιοχών υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα στα 197.850 στρέμματα.

 

 •  Γνωρίζοντας από την εμπειρία της εξόρυξης βωξίτη στη Φωκίδα την καταστροφή και την υπόβάθμιση του περιβάλλοντος, χωρίς ουσιαστικές αποκαταστάσεις και δεσμευτικές υποχρεώσεις/αποζημιώσεις από πλευράς εταιρειών.

 

 •   Έχοντας απογοητευτεί από τις δυσμενείς προβλέψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του μεταλλευτικού κώδικα, που αντί να βελτιωθούν υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, κάνουν το ακριβώς αντίθετο.

 

 •   Έχοντας λάβει γνώση την "Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού " (ΦΕΚ 299 Α.Α.Π./14.12.2018), σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 11 σημείο Γ σε συνδυασμό με το άρθρο 13 σημείο Α3, αναφέρεται ότι η ενότητα Οίτης-Γκιώνας-Βαρδουσίων είναι περιοχές Αποκλειστικής Μεταλλευτικής δραστηριότητας, γεγονός το οποίο τις καταδικάζει σε περαιτέρω ερήμωση και φτωχοποίηση.

 

 •   Επειδή, για τα υδατικά συστήματα της περιοχής στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), δεν υπάρχει λεπτομερής αναφορά, καταγραφή  των πηγών, ρυακιών, ρεμάτων, χειμάρων  μικρών ποταμών απορροής και  μελέτη των υπόγειων υδατικών συστημάτων.

 

 •   Επειδή, όπως προκύπτει από την Υδρογραφικό Χάρτη Καλλιέων, ο οποίος απεικονίζει τον ιδιαίτερα πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα -στα σημεία και τοπωνύμια Γκιώνα, Πλατυβούνα, Κέδρος, Γρίβα Ράχη, Λογγές, Φροξυλιά, Αρβανιτορράχη, Μνήματα, Ξηροβούνι- οι γεωτρήσεις και τα μεταλλεία θα γίνουν σε περιοχές όπου υπάρχουν ρυάκια, ρέματα και κυρίως τα μικρά ποτάμια Δρεμισοτόρεμα, Αρβανιτόρεμα, και Τριαφυλλόρεμα που απολήγουν στο Μόρνο.

 

 •   Επειδή, η ΜΠΕ αν και πολύ αναλυτική σε σύγκριση με παλαιότερες,  είναι γενική, θεωρητική και πλήρης ευχολογίων για την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς ουσιαστική μελέτη και δεσμεύσεις ενώ κρίνεται ως περιλαμβάνουσα θέσεις σκανδαλωδώς υπερ της εταιρείας.

 

 •   Επειδή, υποβαθμίζεται αν δεν καταργείται η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες ζητημάτων που αφορούν την ποιήτητα  ζωή τους και την περιουσία τους.

 

Εμείς οι παριστάμενοι στη συνάντηση στο Μαυρολιθάρι 3 Οκτωβρίου 2021 και κατωτέρω υπογράφουσες/υπογράφοντες Πρόεδροι Κοινοτήτων, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δελφών, εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων, του Ορειβατικού Συλλόγου Άμφισσας και του ορειβατικού περιοδικού ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ, δεν είμαστε σύμφωνες/σύμφωνοι και δεν συναινούμε με την περιβαλλοντκή αδειοδότηση του έργου ερευνητικών γεωτρήσεων βωξίτη και οδών πρόσβασης στην περιοχή, για τους επιπλέον  κατωτέρω λόγους:

1. Δεν έχει εκπονηθεί η προβλεπόμενη Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη, όπως αναφέρεται στην υπό αδειοδότηση ΜΠΕ, αλλά και στις εγκεκριμένες αναθεωρήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4673 Β/2017 και ΦΕΚ 4681 Β/2017 αντίστοιχα). Η περιοχή των ερευνητικών γεωτρήσεων περιλαμβάνει πλούσιο και πυκνό υδρογραφικό ορίζοντα, ενώ τα ρυάκια, τα ρέματα και τα ποτάμια απολήγουν στη λεκάνη απορροής του Μόρνου. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία των κατοίκων για το μέλλον των κοινοτήτων τους και των ιδιοκτησιών τους, για τις επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα απο τις γεωτρήσεις και τις επικείμενες εξορύξεις.

2. Δεν έχει υπάρξει ενημέρωση και ούτε έχει περιέλθει σε γνώση των κατοίκων της κοινότητας η πραγματοποίηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή, όπως επιβάλλεται από τη νομθεσία.

3. Από την περιοχή της Στρόμης, ερχόμενο απο τα όρια της Κάτω Μουσουνίτσας, διέρχεται το διεθνές μονοπάτι Ε4, με κατεύθυνση προς Γκιώνα-Ρέμα Ρεκά Δελφούς, το οποίο χρησιμοποιούν ορειβάτες, πεζοπόροι και φυσιολάτρες απο Ελλάδα και εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη κίνηση και ζήτηση για ορειβασία και πεζοπορία τόσο μέσω του Ε4 όσο και κάνοντας χρήση άλλων μονοπατιών, ενω ενδιαφέρον υπάρχει και την διαμονή σε καταφύγια της Γκιώνας. 

Το όρος Γκιώνα, περιλαμβάνει περιοχές με σπάνια χλωρίδα και πανίδα, NATURA 2000, βοσκοτόπια και λιβάδια και πυκνά δάση ελάτης. Οι επιπτώσεις απο τις ερευνητικές γεωτρήσεις και η εξόρυξη βωξίτη εφόσον βρεθούν κοιτάσματα, θα είναι καταστροφικές ενώ θα υποθηκεύσουν κάθε άλλου είδους ανάπτυξη.

4. Είναι γνωστή η βλάβη απο την μεταλλευτική δραστηριότητα και στη μελισσοκομία απο την όχληση των μηχανημάτων, τη μεταφορά και την επικάθηση σκόνης στα άνθη και τα φυτά κλπ. Στην περισοχή της εποχιακά μετακινούνται δεκάδες μελισσοκόμοι, ενώ η παραγωγή μελιού ελάτης και ανθέων είναι μεγάλη και εξαιρετικής ποιότητας

5. Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή γενικώτερα, θα είναι αποτρεπτική

για κάθε είδους άλλη ανάπτυξη, τόσο του πρωτογενούς όσο και του τριτογενούς τομέα. Υπάρχει ενδιαφέρον για προγράμματα μικρών παραγωγών, κτηνοτροφίας, αγροτουριστικών μονάδων, καλλιέργειας αρωματικών βοτάνων, καρποφόρων δέντρων και άλλα.

6. Οι ερευνητικές γεωτρήσεις και η μελλοντική εξόρυξη βωξίτη, θα λειτουργήσουν στις αρνητικά στις υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και αποτρεπτικά στις φιλοδοξίες νέων επιχειρηματιών και αγροτών, με αποτέλεσμα αρνητικό στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

7. Η μεταλλευτική εταιρεία, όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει, δεν τηρεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους,  που τις έχουν δοθεί και στελέχη της στο παρελθόν έχουν καταδικαστεί για την παραβίαση τους.

8. Δεν υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρά μόνο μετά από καταγγελίες μας και πολύ καθυστερημένα.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν είμστε  σύμφωνοι  και δεν κάνουμε αποδεκτή τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) διότι οι επιπτώσεις του έργου ή των δραστηριοτήτων στο φυσικό ή/και ανθρωπογενές περιβάλλον κρίνονται επιβλαβείς και οι ζημιές ανεπανόρθωτες. Τα περιλαμβανόμενα στη ΜΠΕ μέτρα προληπτικά ή/και επανορθωτικά θεωρούνται ελλιπέστατα και μη

τεκμηριωμένα ενώ αποτελούν περισσότερο περιγραφές και ευχολόγια χωρίς δεσμεύσεις και εγγυήσεις για τις ενδεχόμενες βλάβες και αλλοίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 

Λέμε :

 

ΟΧΙ μεταλλεία στην κορυφογραμμή της Γκιώνας, τη Βαθειά Λάκα, τη χαράδρα Ρεκά, το Λαζόρεμα. 

ΟΧΙ μεταλλεία στη λεκάνη απορροής του Μόρνου. 

ΟΧΙ μεταλλεία στη Δ.Ε. Καλλιέων και ΟΧΙ επέκταση μεταλλείων σε περιοχές της Καλοσκοπής. 

ΟΧΙ μεταλλεία σε περιοχές NATURA 2000, στα λιβάδια και στα βουνά. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. 

Οι περιοχές αυτές για εθνικούς, περιβαλλοντικούς και βιώσιμης ανάπτυξης λόγους πρέπει να μείνουν εκτός εξορύξεων.

  

 7 Οκτωβρίου 2021

 

Οι υπογράφοντες :

(ακολουθεί κατάλογος με στοιχεία των υπογραφόντων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου