Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΤΕΣ ΤΗΣ "ΣΚΙΤΣΑΣ" ΚΑΙ ΤΟΥ "ΥΛΑΙΘΟΥ" - Δελτίον τύπου της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Άμφισσα, 21 Οκτωβρίου 2021

Με την υπογραφή σύμβασης ξεκινούν εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων Σκίτσας και Υλαίθου.

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων Σκίτσας και Υλαίθου προϋπολογισμού 153.251€ μετά την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και του αναδόχου μέσω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

To συγκεκριμένο έργο αφορά την συντήρηση και την αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων τεχνικών οριοθετήσεων στην κοίτη του χειμάρρου Υλαίθου περί της περιοχής που διέρχεται από το σχέδιο πόλεως Ιτέας,

σε μήκος περίπου 360μ . Επίσης προβλέπεται ο καθαρισμός της κοίτης και των πρανών των χειμάρρων Υλαίθου και Σκίτσας σε τρείς θέσεις, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Π.Ε. Φωκίδας περί καθαρισμού , αστυνόμευσης των ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα.

Στο τμήμα της παλαιάς οριοθετημένης κοίτης στα όρια του σχεδίου πόλεως Ιτέας του χειμάρρου Υλαίθου, θα γίνει τμηματική καθαίρεση υφιστάμενων οριοθετήσεων πρανών από παλαιούς λιθόδμητους τοίχους, συρματοκιβώτια και τοιχεία σκυροδέματος που έχουν αστοχήσει σε παλαιότερες πλημμύρες και έχουν ανατραπεί ή παρουσιάζουν θραύση και διάβρωση. Θα γίνουν εργασίες εκσκαφών θεμελίων σε μήκος περίπου 120μ και θα αποκατασταθούν/ενισχυθούν τα βλαφθέντα θεμέλια καθώς και τα οριοθετημένα πρανή με τοιχία σκυροδέματος.

Τέλος σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε Φωκίδος, θα γίνουν διανοίξεις και καθαρισμοί σε χωμάτινους και εγκιβωτισμένους υδραύλακες κατά μήκος της κοίτης των χειμάρρων Σκίτσας και Υλαίθου, από τα όρια της Βίνιανης έως της εκβολές στην Ιτέα.1 σχόλιο: