Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ - Πίνακας Προγραμμάτων

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ Δήμου Δελφών, 25/10/2021

Αρ.πρωτ.20371

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δελφών


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δελφών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δελφών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δελφών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση συνημμένης σχετικής αίτησης .

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας ή ηλεκτρονικά στα e-mail: protocollo@delphi.gov.gr, k.koinotitas@delphi.gov.gr , s.vasiliadou@delphi.gov.gr μέχρι τις 10.11.2021.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών.

Τηλ. επικοινωνίας :2265023709, Ταχ. Διεύθυνση: Φρουρίου & Μίχου, Τ.Κ. 33100- Άμφισσα,

Email: k.koinotitas@delphi.gov.gr

Σημείωση:

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας – Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Τουρισμού, Ταχ. Διεύθυνση: Ρήγα- Κοντορήγα 12, Τ.Κ. 33100 – Άμφισσα, τηλ.2265079114 (κτήριο Διοικητικής Υπηρεσίας).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου