Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ                               ΑΜΦΙΣΣΑ 18.06.2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ.: 61/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική επιστολή του Δημάρχου Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή
Η αλήθεια για το έργο «Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων στη Δ.Ε. Άμφισσας»


Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προκειμένου το σύνολο των δεδομένων του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων στη Δ.Ε. Άμφισσας» να γίνουν γνωστά με κάθε τους λεπτομέρεια στους δημότες του Δήμου Δελφών αναφέρω αναλυτικά τα εξής:

Ένα τόσο σημαντικό έργο, με τον τρόπο που σχεδιάστηκε δεν θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί, ούτε και να αδειοδοτηθεί, για τους εξής λόγους:
  • Απαιτείται άδεια δόμησης για να ξεκινήσουν οι εργασίες, η οποία δεν μπορεί να εκδοθεί.
  • Δεν υπάρχει εξασφαλισμένη πρόσβαση στο αγροτεμάχιο (κόμβος σύνδεσης ή είσοδος-έξοδος)
  • Το ένα τρίτο (περίπου) του αγροτεμαχίου ευρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας της ΕΥΔΑΠ.
  • Το έργο δεν μπορεί να λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, καθώς δεν εναρμονίζεται με το υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο (Υ.Α. 44662/454), ήτοι:


1. Είσοδος - Έξοδος.
- Πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση
- Πρέπει να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο πλάτους 2μ κατά μήκους της εισόδου- εξόδου
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός της εισόδου-εξόδου των οχημάτων
- Ο χώρος αναμονής πρέπει να επαρκεί για την αναμονή δύο (2) τουλάχιστον οχημάτων τουλάχιστον 3 x 12 m (αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί)
-Μεταξύ του οικοπέδου και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου του ΒΙΟ.ΠΑ. μεσολαβεί απόσταση περίπου 10,00μ και εκτός αυτού υπάρχει και τσιμεντένια τάφρος απορροής ομβρίων πλάτους περίπου 5,00μ και βάθους 2,5μ.
(Δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για την γεφύρωση της τάφρου και την κατασκευή του συνδετήριου δρόμου της εισόδου και εξόδου με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο του ΒΙΟ.ΠΑ.)

2. Όρια στάθμευσης
- α. Πρέπει να σημαίνονται ευκρινώς με χρώμα ή άλλο ευδιάκριτο υλικό, ή β. Πρέπει να ορίζονται με κατάλληλη κατασκευή (π.χ. κυβόλιθοι, έγχρωμα προκατασκευασμένα δομικά υλικά κ.ά.). (Δεν έχει προβλεφθεί)

3. Κτίριο - χωροταξία σταθμού
- Εντός του σταθμού προβλέπεται γραφείο επιφάνειας τουλάχιστον 10m2, αποθήκη τουλάχιστον 20m2, χώροι υγιεινής και εγκαταστάσεις για την πρόσβαση ΑμεΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Δεν έχει προβλεφθεί κτίριο, ούτε υπάρχει έγκριση του ΥΠΠΟ)

4. Επιφάνεια του χώρου στάθμευσης
Η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης, των χώρων εισόδου και εξόδου, των κυκλοφοριακών συνδέσεων, και των χώρων αναμονής και αναστροφής, πρέπει να έχει κατάλληλη επίστρωση και να διαθέτει κατάλληλες στρώσεις βάσης και υπόβασης, ανθεκτικές στα φορτία που ασκούνται από τα κινούμενα οχήματα.
(Δεν έχει προβλεφθεί επίστρωση)

5. Πεζοδρόμια.
Στη βάση κάθε τοίχου, τοιχίου ή περίφραξης που συνορεύει με λωρίδα κυκλοφορίας ή με θέση στάθμευσης πρέπει να παρεμβάλλεται εντός του σταθμού πεζοδρόμιο πλάτους τουλάχιστον 1 m και ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 0,15 m.
(Δεν έχει προβλεφθεί)

6. Υδροδότηση
(Δεν έχει προβλεφθεί)

7. Αποχετευτικό σύστημα.
Στο σταθμό πρέπει να υπάρχει κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα ικανό για την απορροή των ακαθάρτων στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο ή σε απολύτως στεγανό βόθρο.
(Δεν έχει προβλεφθεί)

8. Σήμανση
Άρθρο 10 ΦΕΚ – Προϋποθέσεις μελέτης σήμανσης.
Περιμετρικά του γηπέδου θα πρέπει να υπάρχει πράσινη ζώνη με φύτευση τουλάχιστον δύο σειρών δέντρων και θάμνων και επιπλέον (κατά το ΦΕΚ) πεζοδρόμιο πλάτους 1,00μ.
Αυτό θα επιφέρει αλλαγές στην διαμόρφωση του γηπέδου και κατά συνέπεια στις θέσεις στάθμευσης.
(Δεν έχει προβλεφθεί σήμανση)


Οι απόψεις, αυτών που σχεδίασαν και δημοπράτησαν το συγκεκριμένο έργο, δημιούργησαν ψευδείς εντυπώσεις ότι το έργο μπορούσε και έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει.
Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, καθώς είχε σχεδιαστεί λάθος.
Το έργο δεν μπορεί να λάβει τις απαραίτητες άδειες για να ξεκινήσει. Η παράθεση όλων των παραπάνω και η επισήμανση του συνόλου των ελλείψεων (εστιάστε στο πόσα δεν έχουν προβλεφθεί), δεν επιδέχονται αμφισβήτηση από κανένα καλόπιστο παρατηρητή των γεγονότων.
Είναι απορίας άξιο, κι αυτό είναι κάτι που χρίζει σχολιασμού, το πώς κατά το παρελθόν σχεδιάζονταν τόσο σημαντικά έργα με πρόχειρο (τουλάχιστον) τρόπο, διακινδυνεύοντας τις χρηματοδοτήσεις που είχαν εγκριθεί.
Στόχος της παρούσας Διοίκησης του Δήμου Δελφών είναι ο επανασχεδιασμός του εν λόγω έργου, εφ’ όσον μας δοθεί πίστωση χρόνου αλλά και διασφάλιση της χρηματοδότησή του, προχωρώντας στη συνέχεια στην υλοποίησή του επί πραγματικών δεδομένων και στο πλαίσιο που ορίζει με σαφήνεια η πολιτεία. Κάθε τι άλλο στην παρούσα φάση προσφέρεται μόνο για δηλώσεις εντυπωσιασμού και για τη διατήρηση στην επικαιρότητα εκείνων που ευθύνονται για το σύνολο των παραπάνω. Δεν τους ακολουθούμε σε αυτό το δρόμο, καθώς επιλέγουμε να είμαστε παραγωγικοί για το Δήμο μας στην πράξη και όχι στη θεωρία.

Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής
Δήμαρχος ΔελφώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου