Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

ΕΝΑ "ΣΙΓΑΝΟ ΠΟΤΑΜΙ" ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ - τοποθέτηση του τ.σ. Καλοσκοπής Γεωργίου Κόλλια για την απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών


ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Κατ’ αρχήν θέλω να σημειώσω ότι δεν είμαι συλλήβδην κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), αλλά κάτω από όρους και προϋποθέσεις, που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, κάνουν σοβαρό και τεκμηριωμένο διάλογο μαζί τους και όχι τακτικισμούς, όπως με τα διοικητικά όρια μεταξύ των Καστελλίων και της Καλοσκοπής για το που ανήκει διοικητικά το έργο. Όμως σιγά μην ξέρουν οι τοπικές κοινωνίες ποιό είναι το συμφέρον τους, πως θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν. Στο (κάποτε) Μέγα Ρέμα τα νερά που θα χρησιμοποιούνται στο σημείο της υδροληψίας προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή εκτός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Καστελλίων και θα επηρεάζουν πηγές που σχετίζονται με την υδροδότηση πέντε Κοινοτήτων (Καλοσκοπή, Καστέλλια, Οινοχώρι, Σκλήθρο και Αποστολιάς), την άρδευση της Καλοσκοπής, των Καστελλίων και τη λειτουργία του εκτροφείου πέστροφας κοντά στο σταθμό παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν κάποιος δει με προσοχή τα στοιχεία από τη Ρ.Α.Ε. (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), που μάλιστα έχουν να επικαιροποιηθούν από το 2012 (γιατί άραγε,) η αδειοδοτημένη και υπό αδειοδότηση ισχύς για έργα Α.Π.Ε. όλων των κατηγοριών είναι πολλαπλάσια της απαιτούμενης. Πρόκειται για έργα που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν από ιδιώτες και που χρηματοδοτούνται σε πολύ μεγάλο τμήμα από τις τράπεζες και από επιδοτήσεις. Επί πλέον αξίζει κάποιος να δει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, στο τμήμα που αφορά το τέλος που πληρώνουμε για τις Α.Π.Ε. και θα καταλάβει το «πανηγύρι» που γίνεται εις βάρος μας με τη «δήθεν» πράσινη ανάπτυξη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 17-06-2020 γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (Μ.ΥΗ.Ε) στην Κοινότητα Καστελλίων.
Γνωμοδότησε επί μελέτης που αμφιβάλλω αν κάποιος Σύμβουλος της πλειοψηφίας την είχε διαβάσει. Γιατί είναι απορίας άξιο ότι ούτε μία ερώτηση, έστω διευκρινιστική, δεν υπέβαλλαν στον εισηγητή ή σε μένα σχετικά με τα όσα κατά τη γνώμη μου σημαντικά και τεκμηριωμένα εξέθεσα κατά τη συζήτηση του θέματος. Επί μιας μελέτης που δεν αναφέρει τι θα γίνει με τα νερά 3 πηγών, που έχουν άμεση σχέση με το υπό αδειοδότηση Μ.ΥΗ.Ε. και που υδρεύουν τις πέντε προαναφερθείσες Κοινότητες και αρδεύουν την Καλοσκοπή, τα Καστέλλια και τροφοδοτούν και το εκτροφείο πέστροφας.
Η «επένδυση» του 1,8 εκ. ευρώ, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., θα απασχολήσει ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής για το ποσό των 300 χιλ. ευρώ περίπου, κατά τη φάση της κατασκευής και μόνο, γιατί τα υπόλοιπα ποσά αφορούν στοιχεία της κατασκευής του έργου που δεν μπορούν να απασχολήσουν ντόπιο ανθρώπινο δυναμικό.
Σχετικά με τα οικονομικά οφέλη της Κοινότητας Καστελλίων και των κατοίκων της. Αν υπολογίσουμε με το καλό σενάριο, δηλ. ότι η ο ιδιώτης θα πληρώνεται με 105 ευρώ ανά Mwh, τότε ο Δήμος και άρα η Κοινότητα Καστελλίων θα λαμβάνει ανταποδοτικά περίπου 5.500,00 ευρώ ετησίως, αν τα λαμβάνει και όλοι μαζί οι κάτοικοι στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος θα ωφελούνται συνολικά περίπου 3.250 ευρώ ετησίως, αν ωφελούνται. Η ανάπτυξη ήρθε σαν «μάνα εξ ουρανού». Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να μας ενημερώσει ο Δήμος από τα 800.000 ευρώ που του έχουν δοθεί από τα τέλη μεταλλείας, τι λεφτά έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στα Καστέλλια, αλλά και σε άλλες Κοινότητες, που υφίστανται τις επιπτώσεις από τις εξορύξεις του βωξίτη. Στη δικιά μας Κοινότητα της Καλοσκοπής, από όσα γνωρίζω, δεν έχει δοθεί τίποτα. Να μην αναφερθώ στο τι γίνεται με τα ανταποδοτικά τέλη από τις ανεμογεννήτριες. Καθρεφτάκια και χάντρες για τους ιθαγενείς. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη στα χωριά μας που «σβήνουν» χρόνο με το χρόνο !!! Το αναγνωρίζω είμαι αχάριστος.
Στη συνέχεια παραθέτω την τοποθέτηση μου σαν μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καλοσκοπής κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο :
«Κε Δήμαρχε, Κα Πρόεδρε, Κες και Κοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Σαν μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Καλοσκοπής θέλω να τοποθετηθώ επί της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του Μ.ΥΗ.Ε. στην Κοινότητα Καστελλίων, που θα χρησιμοποιεί τα ύδατα που απορρέουν από την υδρολογική λεκάνη που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Καλοσκοπής, Οινοχωρίου και Καστελλίων και ρέουν στο Μέγα Ρέμα και το οποίο διέρχεται από τις Κοινότητες Καλοσκοπής και Καστελλίων και όχι μόνο από την Κοινότητα Καστελλίων, όπως ψευδώς αναφέρεται στην εισήγηση του θέματος.
Δεδομένου ότι η αδειοδότηση του έργου με βάση την κείμενη νομοθεσία είναι για 25 + 25 χρόνια, η σημερινή σας γνωμοδότηση, αν είναι θετική, θα δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα και σήμερα, αλλά και στις επόμενες γενιές, και πιθανόν εσείς να μην είσαστε στις σημερινές θέσεις σας. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσετε όχι με βάση την πειθαρχία στην γραμμή της παράταξης σας, αλλά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και με το κατά πόσον το έργο αυτό θα έχει επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, στο μικροκλίμα της, αλλά και στις πηγές που βρίσκονται πολύ κοντά στη ροή του ρέματος και οι οποίες εμπλουτίζονται από τα ύδατα του (όπως παρακάτω θα σας παρουσιάσω) και αυτές με τη σειρά τους συνεισφέρουν στην ύδρευση 5 Κοινοτήτων της Δ.Ε. Γραβιάς, αλλά και στην άρδευση του κάμπου των Καστελλίων.
Η γνωμοδότηση σας βασίζεται σε στοιχεία από τη Μ.Π.Ε., η οποία έχει συνταχθεί από μελετητή που έχει πληρώσει η ενδιαφερόμενη εταιρεία για την κατασκευή του έργου. Είναι δηλ. μια «κατά παραγγελία μελέτη». Αυτή η μελέτη δεν θα μπορούσε παρά να τα παρουσιάζει όλα καλά και ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου. Γι’ αυτό όπως θα σας πω παρακάτω χρησιμοποιεί δεδομένα από υδρομετρικούς σταθμούς, που καμία σχέση έχουν με την υδρολογική λεκάνη της περιοχής (θα εξηγήσω παρακάτω για ποιο λόγο το αναφέρω) και πουθενά δεν αναφέρει στο κεφάλαιο «επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα», ότι πολύ κοντά στη ροή του ρέματος, κατάντη της υδροληψίας του έργου, υπάρχουν 2 πηγές που θα επηρεαστούν σημαντικά από τη λειτουργία του. Συνοπτικά θέλω να θέσω υπόψη σας για τη λήψη της απόφασης σας τα παρακάτω :
  1. Η Τεχνική εισήγηση και η Μ.Π.Ε. δεν ασχολούνται καθόλου με το πιο βασικό ζήτημα, που είναι η διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της υδρολογικής λεκάνης της περιοχής. Αυτό γίνεται σκόπιμα γιατί θα οδηγούσε σε μη κατασκευή και λειτουργία του έργου, λόγω των επιπτώσεων του στα υπόγεια νερά και κατ’ επέκταση στην ύδρευση και άρδευση των χωριών.
  2. Κρίσιμο μέγεθος είναι η παροχή του νερού, που θα μεταφέρεται μέσω του αγωγού από το σημείο της υδροληψίας στο σταθμό παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιούνται μετρήσεις υδρομετρικού σταθμού από περιοχή που βρίσκεται περίπου 20 χλμ. μακριά (σε ευθεία) από την υδρολογική λεκάνη της περιοχής. Ο σταθμός αυτός, που βρίσκεται στους Κομποτάδες και αφορά το Σπερχειό ποταμό, δεν έχει καμία σχέση με την υδρολογική λεκάνη του Μέγα Ρέματος. Μετά από αναγωγές προκύπτει μέση ετήσια παροχή περίπου μισό κυβικό ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η παροχή κάνει το έργο να μπορεί να λειτουργήσει, άρα να είναι βιώσιμο οικονομικά και έτσι να παίρνει τις επιδοτήσεις, που τις πληρώνουμε όλοι εμείς. Ακόμα αφήνει οικολογική παροχή 70 λίτρα/δευτερόλεπτο, ενώ η νομοθεσία απαιτεί λιγότερο 40 λίτρα/δευτερόλεπτο. Είναι και γενναιόδωρη η εταιρεία!!! Όμως όσοι είμαστε από τα χωριά της περιοχής γνωρίζουμε από αυτά που παρατηρούμε, ότι τέτοιες τιμές απλά δεν υπάρχουν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί η εταιρεία δεν έκανε μετρήσεις στη θέση της υδροληψίας του έργου, έτσι ώστε να έχει αξιόπιστα στοιχεία και για την παροχή του νερού που θα χρησιμοποιεί και για την οικολογική παροχή. Η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα προέκυπτε ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο οικονομικά, οπότε θα έχανε και τις επιδοτήσεις που θα πάρει.
  3. Στις σελίδες 47 και 113 της Μ.Π.Ε. υπάρχει η «πονηρή» διατύπωση : «… η οικολογική παροχή θα αφήνεται κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχει…». Το ερώτημα που προκύπτει τι γίνεται ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Η Μ.Π.Ε. δεν απαντάει. Η απάντηση υπάρχει και είναι η σταδιακή καταστροφή του οικοσυστήματος, αλλά ποιος από εσάς θα είναι Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος για να λογοδοτήσετε.
  4. Σύμφωνα με την απόφαση χορήγησης άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του υδρευτικού δικτύου των Κοινοτήτων Καλοσκοπής, Οινοχωρίου, Σκλήθρου, Καστελλίων και Αποστολιάς της Δ.Ε. Γραβιάς με αρ. πρωτ. 4887/185818/21-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΗΓΖΟΡ10-ΤΣ4), στη σελ. 7 οι πηγές υπ’ αρ. 15 «Κανιανίτικα γεφύρια 1,2» και υπ’ αρ. 16 «Κανιανίτικα γεφύρια ή Κρύα Οινοχωρίου», με βάση τις αναφερόμενες συντεταγμένες, βρίσκονται πολύ κοντά στη ροή του Μέγα Ρέματος και κατάντη της υδροληψίας του έργου. Άρα στο τμήμα που βρίσκονται οι 2 αυτές πηγές θα υπάρχει (αν υπάρχει) μόνο η οικολογική παροχή. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι αυτές 2 πηγές σταδιακά θα στερέψουν. Τα επιφανειακά ύδατα έχουν πολύ σημαντική συμμετοχή στη λειτουργία των υπογείων υδάτων και άρα και στις 2 πηγές. Αυτό ούτε που αναφέρεται στη Μ.Π.Ε. Με αυτή την «αξιόπιστη» Μ.Π.Ε. ερχόσαστε εσείς σήμερα να πάρετε μια πολύ σοβαρή απόφαση.
  5. Όπως σας αναφέρω παραπάνω στο σημείο 2, η τιμή της παροχής του νερού, που θα χρησιμοποιείται στη πραγματικότητα δεν υφίσταται. Τα επιφανειακά ύδατα που ρέουν στο Μέγα Ρέμα, σε σημαντικό ποσοστό προέρχονται από τα ύδατα που υπερχειλίζουν από τις πηγές Κεφαλόβρυσο και Κάτω Τράκα οι οποίες υδροδοτούν την Κοινότητα μας και βρίσκονται στα διοικητικά της όρια. Η Μ.Π.Ε. σε κανένα σημείο δεν αναφέρει τι θα γίνει στην περίπτωση, που δεν επαρκεί η ποσότητα νερού που θα συλλέγεται στο σημείο υδροληψίας, για να είναι οικονομικά επικερδής η λειτουργία του έργου. Φοβούμαστε ότι θα επιχειρηθεί να ζητηθεί να αφήνεται να υπερχειλίζει επί πλέον ποσότητα νερού από την πηγή Κεφαλόβρυσο, με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στην υδροδότηση της Κοινότητας μας, αλλά και των άλλων τεσσάρων προαναφερθεισών Κοινοτήτων, οι οποίες με βάση την προαναφερθείσα απόφαση υδροδοτούνται του θερινούς μήνες από την ίδια πηγή.
  6. Τα αναφερθέντα στο προηγούμενο σημείο δημιουργούν το ερώτημα γιατί δεν έχει προηγηθεί η έκδοση απόφασης ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, η οποία απαιτείται για την αδειοδότηση του έργου ; Ακόμα μια ερώτηση : Γιατί στην τεχνική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ενώ αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει λάβει την υπ’ αρ. πρωτ. 805/42382/26-03-2018 θετική γνωμοδότηση από την Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας δεν προσαρτάται και αυτή στην τεχνική εισήγηση ;
  7. Με βάση τα παραπάνω και για να μην υπάρξει τουλάχιστον πρόβλημα στη υδροδότηση των πέντε Κοινοτήτων, σας ζητώ να αναβάλλεται την απόφαση σας και να ζητήσετε να προσκομισθεί η ενιαία άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού και μετά να γνωμοδοτήσετε επί της Μ.Π.Ε.

Επειδή είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη της Κοινότητας μας, αλλά και των τεσσάρων άλλων Κοινοτήτων της Δ.Ε. Γραβιάς, σε κάθε περίπτωση απαιτούμε να υπάρχει όρος στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, που εσαεί να μη δίνει καμία δυνατότητα στην εταιρεία να μπορεί να ζητήσει μεγαλύτερη ποσότητα νερού να αφήνετε να υπερχειλίζει από τις πηγές Κεφαλόβρυσο και Κάτω Τράκα, δηλ. να εκμεταλλεύεται μόνο όσο νερό καταλήγει στο σημείο υδροληψίας.
Σας ευχαριστώ.»
Γιώργος Κόλλιας
Μέλος Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Καλοσκοπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου