Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ                                     ΑΜΦΙΣΣΑ 26.06.2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ.: 65/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι παρεμβάσεις του Δήμου Δελφών για τη στήριξη οικονομίας και τουρισμού

Π. Ταγκαλής: «Αποφάσεις για άμεσα μέτρα και για το μέλλον του τόπου μας»


Ο Δήμος Δελφών από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας του κορονοϊού κινήθηκε άμεσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κάνοντας συνεχείς επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Νομού Φωκίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παίρνοντας παράλληλα αποφάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Ταυτόχρονα και χωρίς καμία καθυστέρηση εστίασε μεταξύ άλλων στον τομέα του τουρισμού, τον πλέον πληττόμενο από τις συνέπειες της πανδημίας, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πλαίσιο μέτρων που στόχο έχει αφενός την άμεση ανακούφισή του και αφετέρου τη σε βάθος χρόνου ενίσχυσή του.
Προς ενημέρωση των δημοτών, αλλά και των επαγγελματιών της πόλης των Δελφών σε συνέχεια του ψηφίσματός τους και της σειράς αιτημάτων που κατέθεσαν, παραθέτουμε τις ενέργειες που έλαβαν χώρα εντός των τελευταίων κρίσιμων μηνών:
Καταρχάς έλαβε χώρα σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Γεώργιου Δελμούζου, παρουσία του Δημάρχου και επιχειρηματιών της περιοχής, όπου αναλύθηκε και αναγνωρίστηκε το μέγεθος των πρώτων συνεπειών της πανδημίας. Σε συνέχεια αυτής εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα το οποίο εισήχθη άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, όπου ελήφθη και σχετική απόφαση για την εφαρμογή δέσμης μέτρων. Ο Δήμαρχος Δ. Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής στο συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΔ), ανέδειξε το θέμα ζητώντας, με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος, τη στήριξη και τη λήψη μέτρων σε κεντρικό επίπεδο.
Στήριξη της οικονομίας
Ειδικότερα, ο Δήμος Δελφών, και σε ότι αφορά τα υποβαλλόμενα αιτήματα των επαγγελματιών της περιοχής σχετικά με την εξόφληση των οφειλών, τις αναστολές πληρωμών και τους διακανονισμούς-διευκολύνσεις πληρωμών, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που δόθηκαν από την Πολιτεία, παρέτεινε τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, ενώ επίσης ανέστειλε την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χωρίς τον καταλογισμό προσαυξήσεων για το χρονικό διάστημα της αναστολής. Επίσης αποφάσισε την απαλλαγή των υπόχρεων πληττόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Δελφών από την καταβολή:
α) Του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί λόγω κορονοϊού
β) Των τελών κοινόχρηστου χώρου για όσες επιχειρήσεις διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους
Ακόμα, ο Δήμος Δελφών, στο πλαίσιο των ίδιων μέτρων αποφάσισε την αναστολή καταβολής, για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί λόγω κορονοϊού:
α) Των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%.
β) Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%.
Υ) Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης-ζωντανής μουσικής 5%.
Παράλληλα με τα παραπάνω ο Δήμος Δελφών έθεσε σε εφαρμογή όλες τις νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους, ανάλογα με τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και πάντα με την αντίστοιχη προσαρμογή στο πλαίσιο των όσων η Πολιτεία αποφάσισε.
Αντίστοιχες αποφάσεις στήριξης των δημοτών αλλά και των επαγγελματιών έλαβε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης αναστέλλοντας τις διακοπές στις παροχές ύδρευσης λόγω οφειλών, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον
Η Διοίκηση του Δήμου Δελφών έχοντας πλήρη συνείδηση της σπουδαιότητας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προχώρησε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2020 στη λήψη σημαντικών αποφάσεων προς ενίσχυσή του. Πιο συγκεκριμένα προχωρά άμεσα:
  • Στην προμήθεια προθηκών Νέας Πτέρυγας του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού- Συλλογή «Ηλίας Δαραδήμος», ώστε να αποτελέσει και σημείο αναφοράς, εκτός των άλλων, και στις εκδηλώσεις των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
  • Στην δημιουργία «Σχεδίου Διαχείρισης & Προβολής του Προορισμού των Δελφών κατά τη διάρκεια και μετά την COVID-19 περίοδο», η οποία θα αποτελέσει οδηγό για τις νέες κατευθύνσεις της Τουριστικής προβολής της περιοχής, αλλά και σημαντική παρακαταθήκη για τη δημιουργία μιας σύγχρονης-νέας Ιστοσελίδας του Δήμου Δελφών, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει νέες τεχνολογίες-εφαρμογές των «smart cities»
  • Στην επαναλειτουργία των Μουσείων, εκτός του Δικτύου Δελφών (Δίκτυο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα) το οποίο αντιμετωπίζει παροδικά προβλήματα.
  • Στην τουριστική προβολή και ανάδειξη των Δελφών και συνολικά του Δήμου Δελφών μέσω της δημιουργίας καινοτόμου πολιτιστικού προϊόντος και διαφημιστικού τουριστικού σποτ
  • Στην ένταξη του Δήμου στο «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης Ο.Η.Ε., πολιτισμός, παιδεία, περιβάλλον Ο.Τ.Α. Α.Μ.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «SDG 17 GREECE», του οποίου βασικοί σκοποί είναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσης για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση του πολιτισμού, την προαγωγή της παιδείας και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Στη διεκδίκηση και κατοχύρωση του ιστοχώρου (domain name) www.delphi.gr , μέσω εξωδικαστικών ενεργειών
Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σε δήλωσή του σημειώνει για το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων: «Είμαστε από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας του κορονοϊού ενεργά παρόντες και συμβάλουμε εμπράκτως στη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται. Ο μόνος δρόμος για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της περιόδου, καθώς και οι συνέπειες αυτών, είναι από τη μία η λήψη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση πολιτών και επαγγελματιών, και από την άλλη ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μακροχρόνιων παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τον τόπο μας. Δεν εφησυχάζουμε και αισιοδοξούμε πως σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των ενεργειών μας».
Από το Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου