Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ, ΤΗΝ ΟΙΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ.Καλημέρα!

Από την βορεινή πλευρά 
του Δήμου Δελφών:
Από τους Καλλιείς
και το μοναδικό Μαυρολιθάρι.


(φωτογραφία Ilias Tsirlis 
22 Ιουλίου 2019)

1 σχόλιο: