Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

ΕΠΑΝΑ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ "ΜΑΪΑΜΙ"


(το "Μαϊάμι" σήμερα)

Η τελευταία προσπάθεια


  Μετά από την πρόσφατη (προ 2 μηνών) αποτυχημένη προσπάθεια δημοπρατήσεως του παραλιακού καταστήματος πρώην "Μαϊάμι" (δεν ενεφανίσθη ουδείς ενδιαφερόμενος...) και εφ' όσον έχουν παραιτηθεί της αναλήψεως υποχρεώσεως λειτουργίας του, οι 2 (δυο) τελευταίοι πλειοδότες αντίστοιχων δημοπρατήσεων κατά την τελευταία 4ετία(!...) το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδος, ως ο διαχειριστής του ακινήτου, απεφάσισε την επαναδημοπράτησή του.  Και αυτή την φορά, με την προσθήκη στην προκήρυξη, ενός δελεαστικού για τους ενδιαφερο- μένους, όρου : 
Η χρονική διάρκεια παραχωρήσεως της χρήσεως του ακινήτου, θα είναι 12ετής, με δυνατότητα παρατάσεως για άλλα 3 έτη.

  Και αυτό είναι λογικό.  Διότι, στην κατάσταση την οποία ευρίσκεται εδώ και 4 έτη το κτήριο ("πλιατσικολογημένο..."), θα πρέπει ο νέος ενοικιαστής του, να επενδύσει δυσανάλογα με τις προσφερόμενες δυνατότητες της επιχειρήσεως (μόλις 132 τ.μ.  το κτήριο, με περιβάλλοντα χώρο 733 τ.μ.) και εάν δεν υπάρχει βάθος χρόνου για την εκμετάλλευσή του, είναι ασύμφορη η ενοικίασή του.
   Ελπίζουμε την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019, να υπάρξει ενδιαφέρον για το ιστορικό (εμβληματικό) για την πόλη κατάστημα και η γραφειοκρατία (εμπλέκονται 3 Υπουργεία...), να μην ξανα-σταθεί εμπόδιο στην ενοικίασή του (η τελευταία έγκριση είχε έλθει μετά από 12 μήνες!...).

********************************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ιτέα 29-07-2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                   Αριθμ. πρωτ.: 803
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης έναντι ανταλλάγματος του καταστήματος πρώην «ΜΑΪΑΜΙ» με τις εγκαταστάσεις του και τον περιβάλλοντα χώρο του, που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας, (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.30/2019 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας με ΑΔΑ: Ω37ΓΟΡ0Θ-ΑΩ6).

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, για την παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος χώρου κτίσματος εμβαδού 132,50 τ.μ. με τον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο εμβαδού 733,00 τ.μ., ευρισκομένου επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέα στη θέση πρώην «ΜΑΪΑΜΙ».

Η δημοπρασία θα γίνει στην Ιτέα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, την Τρίτη 20 Αυγούστουου 2019 και η ώρα 10:00 και σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με τους ίδιους όρους.

Η πρώτη προσφορά του ανταλλάγματος ορίζεται στο ποσό των ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ (900,00) ευρώ μηνιαίως. Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται μηνιαίως και εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής απευθυνόμενη προς το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας ποσού ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ (10.800,00) ευρώ, ενώ για την ολοκλήρωση της πράξης παραχώρησης στον πλειοδότη απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου, ποσού ίσου με το αντάλλαγμα δώδεκα μηνών όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τον διαγωνισμό.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία περιλαμβάνονται και οι λοιποί όροι του διαγωνισμού και είναι αναρτημένη στην ιστοστοσελίδα μας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΒΞ6ΟΡ0Θ-72Θ, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας (τηλ. 2265032279).
Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου
Ν. Φωκίδας
Καϊμάρας Νικόλαος2 σχόλια:

  1. Θα βρεθεί χαζός για το ερείπιο;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΤΟΥ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΒΙΛΙΟΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ !!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή