Τρίτη 9 Απριλίου 2019

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΣΤΟ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ


Η εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης που κατέθεσε ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνεννόηση με τον Δήμο Δελφών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/ 76104/1176/30.10.2018 (ΘΕΜΑ: «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας τερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» - ΦΕΚ τ. ΑΑΠ 299/14.12.2018 - ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 17.12.2018) Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ιδίως κατά το μέρος της που αφορά το προστατευτέο «Δελφικό Τοπίο», πρόκειται να συζητηθεί στην μείζονα Ολομέλεια του ΣΤΕ στις 10 Μαΐου 2019.

Η Αίτηση Ακύρωσης στρέφεται κατά του χαρακτηρισμού μεγάλου τμήματος της περιοχής του Δελφικού Τοπίου σε ζώνη αποκλειστικής μεταλλευτικής δραστηριότητας, καθώς και στην γενικότερη υποβάθμιση χερσαίων και θαλάσσιων εκτάσεων στο βόρειο μέτωπο του Κορινθιακού, αφού επιτρέπει εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και των παραλιών της περιοχής ανάπτυξη αιολικών πάρκων και ιχθυοκαλλιεργειών.

Προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια αντίδρασης, ζητήσαμε από όλα τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων - Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., να εκδώσουν ψηφίσματα συμπαράστασης για την προσφυγή αυτή, απαιτώντας την αποκατάσταση της καταστροφικής εξέλιξης για το «Δελφικό Τοπίο» και το χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.

Αντίστοιχη αντίδραση παρέμβασης ζητήσαμε και από όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου τα οποία εκλέγονται στις περιοχές των Δήμων - Μελών μας και στους οποίους κοινοποιήσαμε την Αίτηση Ακύρωσης που καταθέσαμε στο ΣΤΕ.

Διεθνής εκστρατεία κατά της εξέλιξης αυτής έχουν ξεκινήσει οικολογικές οργανώσεις και άλλοι διεθνείς φορείς, ενημερώνοντας διεθνείς οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, όπως την UNESCO (από όπου και η σχετική αφίσα).

   Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου