Τρίτη 9 Απριλίου 2019

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Στην τελική ευθεία

  Δημοσιεύουμε τις σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ισχύουσες  προθεσμίες (και οι οποίες αποτελούν τα βήματα - σταθμούς για τους προτιθέμενους να εκτεθούν στην λαϊκή κρίση), από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, έως και την ημερομηνία των εκλογών, για την ανάδειξη των νέων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων καθώς και Προέδρων και Συμβούλων Κοινοτήτων.  
Κοινώς, "ήγγικεν η ώρα" και όσοι οι πιστοί προσέλθετε (προλάβετε).
(πηγή : airetos.gr)
Το χρονοδιάγραμμα
Για τη διενέργεια Β’ γύρου, όπου χρειαστεί :


Υπενθυμίζουμε ότι η εγκατάσταση των νέων Αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου.
Έως τότε διαρκούν (α) η απαγόρευση τροποποίησης των Οργανισμών, (β) οι περιορισμοί στη λήψη Αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και (γ) ό,τι έχει απομείνει από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

Επειδή πλησιάζει εορταστική περίοδος, υπογραμμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.41 του Κώδικα Δήμων «Η προθεσμία λήγει, μόλις παρέλθει και η τελευταία ημέρα της, έστω και αν είναι ημέρα  αργίας».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όπου στον ανωτέρω Πίνακα αναφέρουμε άρθρο του ν.3852/2010, εννοούμε όπως αυτό αντικαταστάθηκε/τροποποιήθηκε από τον ν.4555/2018 και τον ν.4604/2019 και ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου