Κυριακή 7 Απριλίου 2019

ΤΑ "ΓΑΛΛΙΚΑ" ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΓΙΑΝΝΟΣΠΥΡΟΥ

Σάββας Γιαννοσπύρος – Αντ/δρος Εργατ/κού 
 Κέντρου Φωκίδας.
Pourquoi monsieur Poignon?”/ «Γιατί κ. Πουανιόν»
Καμία διάθεση «συμβιβασμού» και «κατανόησης» δεν έδειξε (ούτε θα δείξει) το Εργατ/κό Κέντρο Φωκίδας στα σχέδια της IMERYS που θα είναι σε βάρος της Εργασίας , της Ασφάλειας των εργαζομένων ,των Σχέσεων Εργασίας, των Συνθηκών Εργασίας , των Αποδοχών, καθώς και της επιβάρυνσης – καταστροφής του Περιβάλλοντος και της φαλκίδευσης του μέλλοντος της περιοχής.
Δεν δεχόμαστε καμία απόλυση (όπως και να «βαφτίζεται» τεχνηέντως ) και απαιτούμε δουλειά για όλες και όλους , χωρίς διακρίσεις καταγωγής ,χρώματος, γλώσσας, θρησκεύματος, φυλής, φύλου, ηλικίας, τόπου.
Είχαμε επισημάνει στον κ. Τζίντζο ,προκάτοχο του κ. Poignon, (όταν προσπαθούσε να μας «εφησυχάσει») ότι το Εργατ/κό Κέντρο Φωκίδας δεν βασίζεται στα λόγια – προθέσεις του και βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα ,δηλώνοντας μάλιστα τότε συμβολικά ότι «το όπλο το έχουμε παρά πόδα».
Στον κ. Poignon δηλώνουμε σήμερα ,απερίφραστα , ότι αυτή τη φορά «το όπλο το έχουμε επί σκοπόν» και δεν επηρεαζόμαστε από τις δήθεν «ενημερωτικές» (παραπλανητικές) ημερίδες του, γνωρίζοντας τόσο την «αποστολή» του ,όσο και τη λογική - πρακτική του (ως «εντεταλμένο» στέλεχος – «εξυγιαντής» μιας πολυεθνικής και πολυμετοχικής εταιρίας ).
Πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι η εταιρία χρωστάει διαχρονικά στην περιοχή μας και φυσικά «δεν θα μας πάρει και το βόδι» .
Αυτή τη δήλωση ας την αντιληφθούν καλά και οι όποιοι πρόθυμοι «υποτακτικοί» - «συνεργάτες» της ντόπιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι έτοιμοι (και αυτή τη φορά) να δώσουν «Γη και Ύδωρ» στην εταιρία, προκειμένου να έχουν την «ευλογία» και την «εύνοιά» της.


1 σχόλιο: