Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                      
                                           Άμφισσα 27 / 12 /2017
                     ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. πρωτ. 30847

Παρακαλούμε όπως την 27η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
  1. Τροποποίηση (11Η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ελήφθη σήμερα και εμπεριέχει αποκλειστικά ένταξη δράσεων, που είναι απαραίτητο να ενταχθούν στο Τ.Π. πριν κλείσει η χρήση του παρόντος έτους).
  1. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτού.
(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι πρέπει να υποβληθεί πρόταση σε ανοικτή πρόσκληση στις 8/1/2018 και τυγχάνει άμεσης αξιολόγησης).
  1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΧΡΙΣΣΟΥ.
(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι πρέπει να εγκριθεί ο ΑΠΕ και να εκδοθεί λογαριασμός για την εξόφληση του έργου μέχρι 29/12/2017).
  1. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, διότι πρέπει οι ανατροπές δεσμεύσεων να εγκριθούν πριν παρέλθει η 29η Δεκεμβρίου 2017).


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου