Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2017


"Πολιορκία..."

   Με ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία του, το Δημοτικό Συμβούλιο θα ακούσει εισηγήσεις, θα συζητήσει και θα αποφασίσει επί των εξήντα τεσσάρων  (64) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ενώ θα έχει προηγηθεί κατά τριάντα λεπτά της ώρας (30’) κατά την ίδια συνεδρίαση, η έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2013!...
   Και όλα αυτά θα γίνουν την ερχομένη Δευτέρα 18-12-2017 με ώρα ενάρξεως την 18:00’ και πιθανολογούμενη περάτωση της συνεδριάσεως, ...κάποιαν ώρα!

   Το “μενού” της ημέρας περιλαμβάνει, από την καθιερωμένη ανά συνεδρίαση πλέον, αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2017 (σε 13 ημέρες λήγει ...η θητεία του και ο προϋπολογισμός του εξακολουθεί να “αναμορφώνεται”!...),  έως και την αναζήτηση ...πρωταγωνιστών (και κομπάρσων;) για την κινηματογραφική ταινία “Πολιορκία”, γυρίσματα της οποίας θα γίνουν και στην Άμφισσα με την συμμετοχή, ε... λάθος, με την υποστήριξη του Δήμου Δελφών (θέμα 47).

  Πέραν όμως των Κληροδοτημάτων και των  “αισθητικών”   ...επεμβάσεων  στην πόλη της Αμφίσσης, θα αποφασισθούν και μετονομασίες οδών, καθώς επίσης θα πραγματοποιηθεί και ένα υποχρεωτικό “άγγιγμα” στην ανοικτή πληγή του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων. Με κορυφαία στιγμή της βραδιάς (κατά την άποψή μας), την εισήγηση του δ.σ. και προέδρου της νεοσυσταθείσας Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών, για την τιμολογιακή πολιτική του επομένου έτους, όσον αφορά την ύδρευση και την αποχέτευση του Δήμου.
Παραθέτουμε τις δύο προσκλήσεις :


**********************************************
Για τον Ισολογισμό 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        Άμφισσα 14 / 12 /2017
                                                                   ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αρ. πρωτ. 29936

   Παρακαλούμε όπως την 18 η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 ́ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:
1.  ́Εγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).


Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
**************************

Και για το κανονικό Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου